Takaisin Tulosta

Karieksen hallinta iäkkäillä

Lisätietoa aiheesta
Kaija Komulainen
27.8.2020
Kuva 1.

Eri kokoisia kolmitasoharjoja. Jos potilaan hampaiden puhdistaminen on vaikeaa, hampaat voidaan puhdistaa kolmitasoharjalla.

© Kaija Komulainen

Kirjallisuutta

  1. Skott P, Wårdh I. Mind the gap - älä menetä yhteyttä iäkkääseen potilaaseen. Suom Hammaslääkärilehti 2017; 5:38-45
  2. Lewis A, Wallace J, Deutsch A ym. Improving the oral health of frail and functionally dependent elderly. Aust Dent J 2015;60 Suppl 1:95-105 «PMID: 25762046»PubMed
  3. Gabre P, Twetman S. Ikäihmisille hyvä suunterveys - kuinka ehkäistä juurikaries, inetulehdus ja suun kandidoosi. Suom Hammaslääkärilehti 2017;5:22-9
  4. Vireyttä seniorivuosiin - ikääntyneiden ruokasuositus. https://thl.fi/fi/-/uusi-ruokasuositus-ikaantyneille-toimintakykya-on-edistettava-ja-vajaaravitsemusta-ehkaistava-ajoissa
  5. Heasman PA, Ritchie M, Asuni A ym. Gingival recession and root caries in the ageing population: a critical evaluation of treatments. J Clin Periodontol 2017;44 Suppl 18:S178-S193 «PMID: 28266119»PubMed
  6. Wolff A, Joshi RK, Ekström J ym. A Guide to Medications Inducing Salivary Gland Dysfunction, Xerostomia, and Subjective Sialorrhea: A Systematic Review Sponsored by the World Workshop on Oral Medicine VI. Drugs R D 2017;17:1-28 «PMID: 27853957»PubMed
  7. Helsingin kaupungin suun terveydenhuolto. Asiakkaan kuivan suun toteaminen ja hoito. https://www.youtube.com/watch?v=MdQPh1hwM24
  8. Nihtilä A, Tuuliainen E, Komulainen K ym. The combined effect of individually tailored xerostomia and nutritional interventions on dry mouth among nutritionally compromised old home care clients. Gerodontology 2019;36:244-250 «PMID: 30945350»PubMed
  9. Helenius-Hietala J. Suun kuivuus yleistä ikääntyneillä. Duodecim, Terveyskirjasto. https://terveysportti.mobi/kotisivut/tk.koti?p_artikkeli=trv00066