Takaisin Tulosta

Kognitiivisten häiriöiden hoito kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä

Lisätietoa aiheesta
Mervi Antila
11.2.2021

Kognitiiviset puutokset näyttävät olevan sellaisia kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyviä piirteitä, joihin voitaisiin kohdistaa sekä lääkehoidollisia että kuntouttavia toimenpiteitä mukaan luettuna neuropsykologinen kuntoutus «Jaeger J, Berns S, Loftus S ym. Neurocognitive tes...»1, «Andreou C, Bozikas VP. The predictive significance...»2, «Gruber SA, Rosso IM, Yurgelun-Todd D. Neuropsychol...»3, «Burdick KE, Braga RJ, Goldberg JF ym. Cognitive dy...»4.

Kognitiivisen remediaation vaikuttavuutta kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa on tutkittu vähän, ja se saattaa kohentaa potilaiden kognitiivista suoriutumista «Anaya C, Martinez Aran A, Ayuso-Mateos JL ym. A sy...»5 (ks. näytönastekatsaus «Kognitiivisen toimintakyvyn arviointi osana toiminta- ja työkyvyn arvioimista kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä»1 = Kognitiivinen remediaatio kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa).

Myös funktionaalinen remediaatio saattaa olla hyödyllistä kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavien yleistä toimintakykyä kohentavana kuntoutusmuotona erityisesti tavanomaiseen hoitoon verrattuna (ks. näytönastekatsaus «Neuropsykologinen tutkimus ja kaksisuuntainen mielialahäiriö»2 = Funktionaalinen remediaatio kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa).

Lääkehoidon vaikutukset kognitioon ovat epäselvät, ja niissä on paljon yksilöllistä vaihtelua: toisilla potilailla esimerkiksi litiumhoito saattaa kohentaa kognitiota, toisilla taas liittyä sen heikkenemiseen. Annoksen säätely nähdään tärkeäksi «Bora E, Vahip S, Akdeniz F ym. The effect of previ...»6, «Dias VV, Balanzá-Martinez V, Soeiro-de-Souza MG ym...»7.

Litium heikentää jonkin verran psykomotorista nopeutta ja mahdollisesti myös kielellistä muistia. Tarkkaavuuteen sillä ei näyttäisi olevan vaikutusta, ja vaikutukset prosessointinopeuteen, päättelysuoriutumiseen ja toiminnanohjaukseen ovat epäselviä. Litium saattaa myös pitkällä tähtäimellä vähentää kognitiivisen suoriutumisen heikentymistä potilailla, mutta aihe vaatii vielä enemmän tutkimusta «Dias VV, Balanzá-Martinez V, Soeiro-de-Souza MG ym...»7.

Karbamatsepiinin, valproaatin, topiramaatin ja tsonisamidin vaikutus voi olla kognitiota heikentävämpää kuin lamotrigiinin «Dias VV, Balanzá-Martinez V, Soeiro-de-Souza MG ym...»7.

Antipsykoottien ja antidepressiivisen lääkehoidon vaikutusta potilaiden kognitiiviseen toimintakykyyn on tutkittu riittämättömästi «Dias VV, Balanzá-Martinez V, Soeiro-de-Souza MG ym...»7.

Tutkimus lääkehoidon vaikutuksista potilaiden kognitiivisten toimintojen kohentamisessa on vasta hyvin alkuvaiheessa. Joitakin alustavia löydöksiä on olemassa esimerkiksi mifepristonin, erytropoietiinin ja lurasidonin suotuisista vaikutuksista potilaiden kognitiiviseen suoriutumiseen «Miskowiak KW, Carvalho AF, Vieta E ym. Cognitive e...»8, «Yatham LN, Mackala S, Basivireddy J ym. Lurasidone...»9.

Neuropsykologinen tutkimus MATRICS-testipatteria käyttäen voi toimia myös kaksisuuntaisen mielialahäiriön (tyyppi 1) kliinisissä lääketutkimuksissa «Burdick KE, Goldberg TE, Cornblatt BA ym. The MATR...»10.

Kirjallisuutta

  1. Jaeger J, Berns S, Loftus S ym. Neurocognitive test performance predicts functional recovery from acute exacerbation leading to hospitalization in bipolar disorder. Bipolar Disord 2007;9:93-102 PubMed
  2. Andreou C, Bozikas VP. The predictive significance of neurocognitive factors for functional outcome in bipolar disorder. Curr Opin Psychiatry 2013;26:54-9 PubMed
  3. Gruber SA, Rosso IM, Yurgelun-Todd D. Neuropsychological performance predicts clinical recovery in bipolar patients. J Affect Disord 2008;105:253-60 PubMed
  4. Burdick KE, Braga RJ, Goldberg JF ym. Cognitive dysfunction in bipolar disorder: future place of pharmacotherapy. CNS Drugs 2007;21:971-81 PubMed
  5. Anaya C, Martinez Aran A, Ayuso-Mateos JL ym. A systematic review of cognitive remediation for schizo-affective and affective disorders. J Affect Disord 2012;142:13-21 PubMed
  6. Bora E, Vahip S, Akdeniz F ym. The effect of previous psychotic mood episodes on cognitive impairment in euthymic bipolar patients. Bipolar Disord 2007;9:468-77 PubMed
  7. Dias VV, Balanzá-Martinez V, Soeiro-de-Souza MG ym. Pharmacological approachesin bipolar disorders and the impact on cognition: a critical overview. Acta Psychiatr Scand 2012;126:315-31 PubMed
  8. Miskowiak KW, Carvalho AF, Vieta E ym. Cognitive enhancement treatments for bipolar disorder: A systematic review and methodological recommendations. Eur Neuropsychopharmacol 2016;26:1541-61
  9. Yatham LN, Mackala S, Basivireddy J ym. Lurasidone versus treatment as usual for cognitive impairment in euthymic patients with bipolar I disorder: a randomised, open-label, pilot study. Lancet Psychiatry 2017;4:208-17
  10. Burdick KE, Goldberg TE, Cornblatt BA ym. The MATRICS consensus cognitive battery in patients with bipolar I disorder. Neuropsychopharmacology 2011;36:1587-92 PubMed