Takaisin Tulosta

Kaksisuuntainen mielialahäiriö ja työterveys

Lisätietoa aiheesta
Alpo Vuorio
11.2.2021

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön vaikutusta työssä selviytymiseen on tutkittu useissa tutkimuksissa. Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyy merkittävästi työkyvyttömyyttä «Karpov B, Joffe G, Aaltonen K ym. Level of functio...»1 ja ennenaikaista eläköitymistä «Arvilommi P, Suominen K, Mantere O ym. Predictors ...»2, «Depp CA, Mausbach BT, Bowie C ym. Determinants of ...»3.

Tyypilliset ongelmat liittyvät haastattelututkimuksen mukaan muun muassa työhistorian katkonaisuuteen, leimautumiseen ja työpaikan ihmissuhde ongelmiin «Michalak EE, Yatham LN, Maxwell V ym. The impact o...»4. Vaikka kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoito on tasapainossa, työssä selviytymistä saattaa haitata huono unenlaatu «Boland EM, Stange JP, Molz Adams A ym. Association...»5.

Työssä selviytymistä voidaan arvioida kyselylomakkeilla, kuten Workplace Bipolar Inventory (WBI) «Imamura K, Kawakami N, Naganuma Y ym. Development ...»6. Maanisten episodien määrä saattaa ennustaa huono menestystä työelämässä «Bonnín CM, Torrent C, Goikolea JM ym. The impact o...»7. Työmotivaatioon vaikuttavat negatiivisesti henkilön ajankohtainen työttömyys ja koetut toiminnalliset häiriöt «Martínez-Camarillo S, Yoldi-Negrete M, Fresán-Orel...»8, «Ryan KA, Vederman AC, Kamali M ym. Emotion percept...»9.

Laajassa prospektiivisessa eurooppalaisessa 2289 kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavan potilaan 2 vuoden mittaisessa seurantatutkimuksessa 69 %:lla potilaista oli työkyky merkittävästi heikentynyt «Reed C, Goetz I, Vieta E ym. Work impairment in bi...»10. 2 vuoden seurannan jälkeen työkyky oli merkittävästi heikentynyt 41 %:lla. Merkittävin selittävä tekijä työkyvyn merkittävään heikentymiseen 2 vuoden seurannan kohdalla oli työkyvyn heikentymisen vaikeus seurannan alussa. Työkykyä mitattiin tässä tutkimuksessa "Longitudinal Interval Followup Evaluaatiolla" (slice of LIFE).

Systemaattisessa katsauksessa haettiin prospektiivisia tutkimuksia, joissa oli tutkittu ennustetekijöitä kaksisuuntaista mielialahäiriöitä sairastavien työssä selviytymisessä «Gilbert E, Marwaha S. Predictors of employment in ...»11. Tutkijat löysivät 9 tutkimusta, joissa oli 3 184 potilasta. Näiden perusteella merkittäviä huonoja ennustekijöitä olivat kognitiiviset häiriöt, depressio ja lyhyt koulutustausta.

Kognitiiviset vaikeudet heikentävät joillakin potilailla työkykyä myös remissiovaiheessa ja niihin on kiinnitettävä huomiota työterveyden arvioinnissa. Työterveyshuollossa neuropsykologisen tutkimuksen avulla voidaan saada lisätietoa tekijöistä, jotka vaikuttavat heikentyneen työkyvyn taustalla, ja millaisille toimenpiteille työssä selviytymisen tukemiseksi olisi tarvetta. Tutkimuksen avulla voidaan selvittää potilaan kognitiivisen suoriutumisen ongelmia ja myös vahvoja osa-alueita. Tätä tietoa voidaan hyödyntää myös työhönpaluun ajankohdan ja kuntoutusedellytysten arvioinnissa: esimerkiksi edellytykset työkokeiluun tai uudelleenkoulutukseen (myös sopivan alan valinnassa) «Kognitiivisen toimintakyvyn arviointi osana toiminta- ja työkyvyn arvioimista kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä»1, «Neuropsykologinen tutkimus ja kaksisuuntainen mielialahäiriö»2.

Kirjallisuutta

 1. Karpov B, Joffe G, Aaltonen K ym. Level of functioning, perceived work ability, and work status among psychiatric patients with major mental disorders. Eur Psychiatry 2017;44:83-89 «PMID: 28545013»PubMed
 2. Arvilommi P, Suominen K, Mantere O ym. Predictors of long-term work disability among patients with type I and II bipolar disorder: a prospective 18-month follow-up study. Bipolar Disord 2015;17:821-35 «PMID: 26621076»PubMed
 3. Depp CA, Mausbach BT, Bowie C ym. Determinants of occupational and residential functioning in bipolar disorder. J Affect Disord 2012;136:812-8 «PMID: 22129770»PubMed
 4. Michalak EE, Yatham LN, Maxwell V ym. The impact of bipolar disorder upon work functioning: a qualitative analysis. Bipolar Disord 2007;9:126-43 «PMID: 17391356»PubMed
 5. Boland EM, Stange JP, Molz Adams A ym. Associations between sleep disturbance, cognitive functioning and work disability in Bipolar Disorder. Psychiatry Res 2015;230:567-74 «PMID: 26474660»PubMed
 6. Imamura K, Kawakami N, Naganuma Y ym. Development of screening inventories for bipolar disorder at workplace: a diagnostic accuracy study. J Affect Disord 2015;178:32-8 «PMID: 25795533»PubMed
 7. Bonnín CM, Torrent C, Goikolea JM ym. The impact of repeated manic episodes and executive dysfunction on work adjustment in bipolar disorder. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2014;264:247-54 «PMID: 23912643»PubMed
 8. Martínez-Camarillo S, Yoldi-Negrete M, Fresán-Orellana A ym. Work motivation in patients with bipolar disorder: Associated factors. Int J Soc Psychiatry 2019;65:300-304 «PMID: 30977426»PubMed
 9. Ryan KA, Vederman AC, Kamali M ym. Emotion perception and executive functioning predict work status in euthymic bipolar disorder. Psychiatry Res 2013;210:472-8 «PMID: 23870493»PubMed
 10. Reed C, Goetz I, Vieta E ym. Work impairment in bipolar disorder patients--results from a two-year observational study (EMBLEM). Eur Psychiatry 2010;25:338-44 «PMID: 20435449»PubMed
 11. Gilbert E, Marwaha S. Predictors of employment in bipolar disorder: a systematic review. J Affect Disord 2013;145:156-64 «PMID: 22877965»PubMed