Yksi elämä -verkosto: Suomeen tarvitaan laaturekisterit

UUTISET 14.02.2020

Eduskunnan Yksi elämä -verkosto esittää, että Suomeen tarvitaan kansalliset sairauskohtaiset laaturekisterit. Laaturekistereillä mitataan hoidon vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. Niiden parantaminen on välttämätöntä koko palvelujärjestelmän kehittämiselle.

Terveydenhuollon laaturekisterit vahvistaisivat koko terveydenhuollon laatua sekä kansalaisten yhdenvertaisuutta. Laaturekisterien kehittäminen edellyttää myös sitä, että laatujärjestelmät otetaan huomioon jo kansallisissa potilastietojärjestelmissä.

Eduskunnan Yksi elämä -verkoston tapaamisessa puhunut Käypä hoito -suositusten päätoimittaja Jorma Komulainen painotti Käypä hoito -suositusten merkitystä hoidon laatua ohjaavina kansallisina hoitosuosituksina, joiden kattavuus ja ajanmukaisuus tulee varmistaa.

Muissa Pohjoismaissa on jo käytössä laajat laaturekisterit.

Laaturekisterien vakinaistaminen edellyttää rahoitusta. Kansanedustajien ja suurten kansanterveys- ja potilasjärjestöjen perustamassa eduskunnan Yksi elämä -verkostossa on edustajia lähes kaikista eduskuntaryhmistä.

Yksi elämän tavoitteena on terveempi Suomi. Aivoliiton, Diabetesliiton, Filhan, Hengitysliiton, MIELI Suomen Mielenterveys ry:n, Sydänliiton ja Syöpäjärjestöjen yhteiset terveystalkoot edistävät ihmisten terveyttä ja hyvinvointia läpi elämän. Duodecim on mukana asiantuntijatahona.