ADHD:n hoito parantaa toimintakykyä ja elämänlaatua

UUTISET 12.10.2021

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö ADHD on yleinen, kehityksellinen häiriö, jonka tyypillisiä oireita ovat tarkkaavuuden ja aktiivisuuden säätelyn vaikeudet sekä impulsiivisuus. Hoitamaton ADHD heikentää elämänlaatua kaikilla elämän osa-alueilla ja lisää muiden psykiatristen häiriöiden ja syrjäytyneisyyden vaaraa. ADHD-viikkoa vietetään 11.–17.10.2021. 

ADHD-oireiden hoito parantaa elämänlaatua ja vähentää ADHD:hen liittyviä terveysriskejä. ADHD:n oireet vähenevät sekä psykososiaalisilla hoitomuodoilla että lääkehoidolla. Usean hoitomuodon yhdistäminen ja samanaikainen toteuttaminen on tavallista ja usein tarpeellista.

Eri ikävaiheissa hoito voi kohdistua eri tavoin. Pienillä lapsilla hoito tapahtuu aikuisten avulla ja olennaista hoidossa onkin aikuisten ohjaaminen. Käypä hoito -suosituksen lisätietoartikkelissa on listattu ohjeita vanhemmille ja kasvattajille ADHD-oireisen lapsen tai nuoren tukemiseksi.

Isommilla lapsilla ja nuorilla sekä aikuisilla hoitoon kuuluvat erilaisten oireiden hallinnan keinojen opettelu. Myös yleisistä hyvinvointia ylläpitävistä elämäntavoista (riittävä uni, liikunta, päivärytmi, ravitsemus) on hyötyä. Keinoja arjen hallinnan parantamiseksi on kuvattu Käypä hoito suosituksen lisätietoartikkelissa.

Katso lisätietoja ADHD:n hoidosta videoista ADHD aikuisella, ADHD:n psykososiaaliset hoidot ja ADHD:n lääkehoito. Videot perustuvat 31.5.2017 julkaistuun ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö) Käypä hoito -suositukseen.

Lääkehoito on osa kokonaisuutta 

Lääkehoito on tärkeä osa ADHD:n hoitoa ja sen tarve täytyy arvioida diagnoosin myötä.

ADHD-oireiden hoitoon on käytettävissä useita erilaisia, tehokkaita lääkkeitä, joiden haittavaikutukset ovat tavallisia, mutta yleensä lieviä. Lääkehoitoa aloitettaessa sovitaan, mitä oireita ja toimintakyvyn muutoksia seurataan, ja lääkehoidon tarvetta, tehoa ja haittavaikutuksia seurataan säännöllisesti. Lääkehoito voi myös tehostaa psykososiaalisista hoitomuodoista hyötymistä.

Lue lisää ADHD:n Käypä hoito -suosituksesta >>


ADHD-viikkoa vietetään 11.–17.10.2021. Tutustu viikon ohjelmaan ADHD-liiton sivuilla https://adhd-liitto.fi/tule-mukaan-adhd-viikkoon/ ja seuraa ADHD-viikkoa myös somessa #adhdviikko