Takaisin Tulosta

Valtimotautien kokonaisriskin arvio ja lipidilääkityksen aloitus

Vältä viisaasti
Mikko Syvänne, Timo Strandberg ja Katriina Kukkonen-Harjula
4.1.2018

Älä aloita lipidilääkitystä ilman valtimotautien kokonaisriskin arviota.

Lipidilääkityksen aloittaminen pelkästään lievästi poikkeavien lipidiarvojen perusteella saattaa johtaa pieniriskisten henkilöiden ylihoitoon. Toisaalta suuressa sairastumisvaarassa olevat saattavat hyötyä lipidilääkityksestä, vaikka heidän lipidiarvonsa olisivat terveelle väestölle tarkoitettujen suositusten mukaiset.

Valtimotautien kokonaisriskin arvio tehdään terveille henkilöille käyttäen FINRISKI-työkalua (www.thl.fi/finriski-laskuri «http://www.thl.fi/finriski-laskuri»1). Laskuri huomioi keskeiset valtimotauteihin liittyvät riskitekijät.

FINRISKI-laskuri perustuu suomalaisen väestöaineiston seurantaan. Suuren riskin rajana käytetään vähintään 10 %:n riskiä kuolla tai sairastua sydäninfarktiin tai aivohalvaukseen seuraavien 10 vuoden aikana. Nuorten henkilöiden pitemmän aikavälin riskiä voidaan arvioida projisoimalla nykyiset riskitekijät myöhempään, esimerkiksi 60 vuoden ikään. Lääkehoito tulee kyseeseen pääsääntöisesti silloin, kun valtimotautien kokonaisriski on suuri eikä elämäntapamuutoksilla (ravitsemus ja liikunta) saavuteta LDL-kolesterolin hoitotavoitteita 3–6 kuukauden kuluessa. Muiden mahdollisten riskitekijöiden (tupakointi, kohonnut verenpaine) hoidon vaikutus kokonaisriskiin ja lipidilääkkeiden tarpeeseen huomioidaan yksilöllisesti.

Jos henkilöllä on jo diagnosoitu valtimotauti, perinnöllinen lipidihäiriö, diabetes tai munuaisten krooninen vajaatoiminta, hänen kokonaisriskinsä on aina suurentunut eikä FINRISKI-laskuria tarvita.

 

Lähteet: Dyslipidemiat Käypä hoito -suositus «Dyslipidemiat»1
Vartiainen E, Laatikainen T, Peltonen M, Salomaa V. Verisuonisairauksien riskiarvio riippuu menetelmästä: vertailussa FINRISKI, SCORE ja Framingham. Suom Lääkäril 2010;65;2079-82
Vartiainen E, Laatikainen T, Peltonen M ym. Predicting Coronary Heart Disease and Stroke: The FINRISK Calculator. Glob Heart 2016;11:213-6 «PMID: 27242089»PubMed
Näytönastekatsaus: Satunnaistetuissa tutkimuksissa statiinihoito on pienentänyt kokonaiskuolleisuutta ja merkittäviä valtimosairaustapahtumia riippumatta lähtövaiheen valtimosairausriskistä «Satunnaistetuissa tutkimuksissa statiinihoito pienentää kokonaiskuolleisuutta ja merkittäviä valtimosairaustapahtumia riippumatta lähtövaiheen valtimosairausriskistä.»A
Lisätietoartikkeli: FINRISKI-laskuri «FINRISKI-laskuri ja valtimotautien kokonaisriskin arvio»1
Implementoinnin esteet ja edistäjät: Este: Tarvitaan internetyhteys FINRISKI-testiin