Takaisin Tulosta

Ketiapiinimonoterapia masennustilan hoidossa

Vältä viisaasti
Marjukka Mäkelä, Arja Tuunainen ja Erkki Isometsä
8.1.2020

Vältä masennuksen hoitoa pelkästään ketiapiinilla ilman erityisiä perusteita ja psykiatrin konsultaatiota.

Ketiapiini eroaa muista toisen polven psykoosilääkkeistä masennuksen hoidossa siinä, että se on useissa lumekontrolloiduissa tutkimuksissa osoitettu tehokkaaksi myös yksinään, ei vain tavanomaiseen masennuslääkkeeseen yhdistettynä. Lääkkeellä on kuitenkin merkittäviä haittavaikutuksia (muun muassa painonnousu, sedaatio) eikä sen teho todennäköisesti ylitä tavanomaisia masennuslääkkeitä. Hoidon haittavaikutusten vuoksi keskeyttäneiden osuus on noin 10 %. Siksi sen käyttö masennuksen hoidossa on tarkoituksenmukaisinta rajata lähinnä psykiatriseen erikoissairaanhoitoon ja tilanteisiin, jossa tavanomainen masennuslääkehoito ei ole ollut tuloksellista.

 

Lähde: Depressio Käypä hoito -suositus «Depressio»1
Näytönastekatsaukset: Lääkeresistenttiä depressiota voidaan hoitaa yhdistämällä serotoniinin takaisinoton estäjään toisen polven psykoosilääke aripipratsoli, ketiapiini tai risperidoni «Lääkeresistenttiä depressiota voidaan hoitaa yhdistämällä serotoniinin takaisinoton estäjään toisen polven psykoosilääke aripipratsoli, ketiapiini tai risperidoni.»A
Toisen polven psykoosilääke ketiapiini on matalalla 50–300 mg annoksella tehokas depression hoidossa myös monoterapiana «Toisen polven psykoosilääke ketiapiini on matalalla 50–300 mg annoksella tehokas depression hoidossa myös monoterapiana.»A
Implementoinnin esteet ja edistäjät: Ketiapiinia käytetään kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä myös masennusvaiheen hoidossa.
Ketiapiinia käytetään pieninä annoksina jossain määrin myös unilääkkeenä, vaikka se on ensisijaisesti psykoosilääke.