Takaisin Tulosta

Oireettoman bakteriurian hoito iäkkäillä

Vältä viisaasti
Marjukka Mäkelä, Raija Sipilä ja Maarit Wuorela
28.5.2018

Älä hoida iäkkäiden oireetonta bakteriuriaa, sillä se ei vähennä kastelua, myöhempiä virtsatieinfektioita eikä kuolleisuutta.

Oireeton virtsatieinfektio on tavallinen ilmiö iäkkäillä, kotona tai laitoksessa asuvilla vanhuksilla. Infektion hoitaminen bakteerilääkityksellä ei kuitenkaan vähennä kastelua, oireisten virtsatulehdusten ilmenemistä eikä vaikuta kuolleisuuteen. hoito aiheuttaa haittavaikutuksia hoidettaville ja lisää resistenttien bakteerien määrää.

 

Lähde: Virtsatieinfektiot Käypä hoito -suositus «Virtsatieinfektiot»1
Näytönastekatsaus: Oireettoman bakteriurian hoito ei vähennä myöhempiä virtsatieinfektioita iäkkäillä «Oireettoman bakteriurian hoito ei vähennä myöhempiä virtsatieinfektioita iäkkäillä.»A
Oireettoman bakteriurian eradikaatio ei vähentäne kastelua «Oireettoman bakteriurian eradikaatio ei vähentäne kastelua.»C
Oireettoman bakteriurian antibioottihoito ei vähennä avo- tai laitoshoidossa olevien vanhusten kuolleisuutta «Oireettoman bakteriurian antibioottihoito ei vähennä avo- tai laitoshoidossa olevien vanhusten kuolleisuutta.»A
Oireeton bakteriuria ei lisää iäkkäiden kuolleisuutta «Oireeton bakteriuria ei lisää iäkkäiden kuolleisuutta.»A
Implementoinnin esteet: Virheellinen käsitys hoidon hyödyistä
Iäkkään ja omaisten toiveet ja aikaisemmat kokemukset
Kastelun aiheuttamat haitat
Implementoinnin edistäjät: Halu välttää polyfarmasiaa ja bakteerien mikrobilääkesistenssin kehittymistä
Lääkkeiden sivuvaikutukset