Takaisin Tulosta

Kalsium-fosfaattiliuos mukosiitin hoidossa

Vältä viisaasti
Käypä hoito -työryhmä Suusyöpä
22.5.2019

Syöpähoitoihin liittyvän mukosiitin hoidossa kalsium-fosfaattiliuos ei ilmeisesti vähennä mukosiitin ilmaantuvuutta, pienennä sen vaikeusastetta eikä vähennä sen kestoa tai siihen liittyvää kipua.

Suusyövän ja muidenkin syöpien hoidossa käytettävät sädehoito ja sytostaatit aiheuttavat suun limakalvoille kivuliaan mukosiitin, jonka hoitoon on markkinoilla kalsium-fosfaattiliuos. Tutkimustulokset eivät kuitenkaan osoita sen vähentävän mukosiitin ilmaantuvuutta sen vaikeusastetta, kestoa tai mukosiittiin liittyvää kipua. Mukosiitin ehkäisyssä ja hoidossa tärkeää on suun hoitaminen terveeksi ennen syöpähoitoja ja hyvästä suuhygieniasta sekä riittävästä kivun lievittämisestä huolehtiminen hoitojen aikana. Mukosiittia voidaan myös ehkäistä ja hoitaa pienienergiaista laseria käyttäen.

 

Lähde: Suusyöpä Käypä hoito -suositus «Suusyöpä»1
Näytönastekatsaus: Kalsium-fosfaattiliuos ei ilmeisesti vähennä mukosiitin ilmaantuvuutta, sen vaikeusastetta, kestoa tai mukosiittiin liittyvää kipua «Kalsium-fosfaattiliuos ei ilmeisesti vähennä mukosiitin ilmaantuvuutta, pienennä sen vaikeusastetta eikä vähennä sen kestoa tai siihen liittyvää kipua.»B.
Pienienergiainen laserhoito on tehokas sädehoidon aiheuttaman suun mukosiitin ehkäisyssä ja hoidossa «Pienienergiainen laserhoito on tehokas sädehoidon aiheuttaman suun mukosiitin ehkäisyssä ja hoidossa.»A.
Implementoinnin esteet ja edistäjät: Kalsiumfosfaattiliuoksen markkinointi