Diabeetikon jalkaongelmat

Käyvän hoidon potilasversiot
Teija Riikola ja Tapani Ebeling
25.9.2009

Käypä hoito -suositus Diabeetikon jalkaongelmat «Diabeetikon jalkaongelmat»1

Diabetes ja sen seuraukset aiheuttavat jalkaongelmia ja altistavat siten alaraaja-amputaatioille. Diabeetikon jalkaongelmien ehkäisyssä ja hoidossa on tärkeintä omatoiminen jalkojen seuranta ja hoito. Toimimalla Käypä hoito -suosituksen ohjeiden mukaisesti ehkäistään jalkahaavojen syntymistä ja niistä johtuvia alaraaja-amputaatioita.

Riskitekijät

Diabeteksen komplikaatiot, huono veren sokeritasapaino sekä esimerkiksi huonot jalkineet tai puutteellinen jalkojenhoito altistavat jalkahaavoille. Kun jalkojen suojatunto heikkenee, syntyy ihovaurioita ja asentovirheitä, jotka edesauttavat aluksi vähäpätöisiltä näyttävien ihovaurioiden syntymistä. Suojatunnon avulla ihminen aistii kipua ja lämpötilan eroja.

Diabeetikoilla jalkahaavojen kehittymistä edesauttavat ääreishermojen sairaudet, kuten neuropatia, etenkin suojatunnon heikkeneminen sekä kudosten hapenpuute eli iskemia, jonka taustalla on yleensä valtimotauti. Tärkeitä riskitekijöitä ovat myös pitkään kestänyt diabetes (yli kymmenen vuotta), näkövammaisuus, miessukupuoli ja tupakointi, joka heikentää jalkojen verenkiertoa.

Jalkahaavan riskin arviointi tehdään säännöllisesti vähintään kerran vuodessa Riskin arviointiin käytetään riskiluokitusta (ks. riskiluokkataulukko «Diabeetikon jalkojen riskiluokitus»1). Erityishuomiota kiinnitetään riskiluokkien 2–3 potilaisiin, joilla valtaosa ongelmista esiintyy.

Kuva 1.

Suojatunto tutkitaan monofilamenttitutkimuksella. Verenkierto on heikentynyt, jos toinen tai kumpikin jalkaterän syke puuttuu. Perusohjauksella tarkoitetaan diabeetikolle annettavaa jalkojenhoidon ohjausta, joka voidaan toteuttaa myös ryhmäohjauksena. Jalkaterapeutilla tai jalkojenhoitajalla käyntien tarve määritetään yksilöllisesti (ks. myös näytönastekatsaus Diabeetikoiden jalkojen yksinkertainen kliininen riskiluokitus ennustaa jalkahaavan ja amputaation ilmaantumista «Diabeetikoiden jalkojen yksinkertainen kliininen riskiluokitus ennustaa jalkahaavan ja amputaation ilmaantumista.»A).

Ehkäise jalkahaavat

Helposti tulehtuvien jalkahaavojen ehkäisy on elintärkeää, koska 5–8 prosentilla diabeetikoista jalkahaava johtaa vuoden aikana nilkan yläpuoliseen amputaatioon. Diabetesta sairastavalle amputaatio on leikkaus, jossa on suuret riskit.

Säännölliset perustarkastukset, omahoito ja ohjaus

Diabetesta sairastavan huolellinen jalkahygienia, asianmukaiset kengät ja jalkojen kunnon omatoiminen seuraaminen ovat ylivoimaisesti tehokkaimpia tapoja ehkäistä jalkaongelmia. Jalkaongelmien ehkäisy aloitetaan heti, kun diabetes todetaan.

Jalkojen kunto tulee tarkistaa itse päivittäin sekä seurata mahdollisia ihorikkoja, haavoja ja kynnen ympäristön punoitusta. Jo pieniin muutoksiin kannattaa kiinnittää huomiota. Ks. Jalkojen perushoito «Jalkojen omahoito-ohje potilaalle»1.

Jalan virheasentoa hoidetaan sopivilla jalkineilla, suojaamalla jalka tunnottomuuden aiheuttamilta vaurioilta ja jalkavoimistelulla. Jalkinekustannuksiin on mahdollista saada maksusitoumus.

Kevennyshoidoilla voidaan poistaa painetta ja hankausta jalan kuormituskohdista. Virheasennon kirurgista korjausta harkitaan, jos kevennyshoito ei auta, haavan uhka on jatkuva tai haava uusiutuu.

Jalkahaavat kroonistuvat diabeetikoilla nopeasti, joten hoito tulee aloittaa ripeästi: haava paranee sitä varmemmin, mitä aikaisemmin sen hoito on aloitettu – ja sitä paremmin haavan kroonistuminen voidaan estää. Mikäli merkkejä paranemisesta ei näy parissa vuorokaudessa, on syytä ottaa yhteyttä sovittuun hoitopaikkaan.

Huomioi pienetkin oireet

Tärkeää huomioida pienetkin raajassa esiintyvät oireet:

Ihorikon, haavan, kynnen ympäristön punoituksen, kivun tai jonkun muun poikkeavan oireen ilmaantuessa diabeetikon raaja on asetettava heti lepoon ja otettava yhteyttä sovittuun hoitopaikkaan, ellei paranemisen merkkejä ole havaittavissa parin vuorokauden kuluessa.

Haavan hoito

Jalkahaavaa hoidetaan samoin kuin muita kroonisia haavoja, mutta haava tulee tarkistaa riittävän usein mahdollisen infektion havaitsemiseksi. Tulehtunutta haavaa hoidetaan antibiooteilla. Jos jalkatulehdus on keskivaikea tai vaikea (septinen), harkitaan leikkausta.

Joskus ylipainehappihoidosta on apua; se voi vähentää nilkan yläpuolisen amputaation riskiä, kun haavassa on tulehdus tai iskemia. Ks. Käypä hoito -suositus Kroonisesta ajaraajahaavasta «Krooninen alaraajahaava»2.

Neuropatia ja iskemia tarkkailuun

Lääkäri ja muut terveydenhuollon ammattilaiset seuraavat merkkejä neuropatiasta ja iskemiasta.

Neuropatian oireita ovat polttava tai pistävä kipu erityisesti öisin sekä kuuma- ja kylmätuntemukset. Iho voi myös kuivua ja halkeilla, lihasten toiminta heiketä ja jalkaterään tulla asentomuutoksia.

Iskemiaan viittaavat jalan parantumaton haava tai kuolio samoin kuin yöllinen, makuuasennossa ilmaantuva lepokipu, joka helpottaa pystyyn noustessa, yksinään tai yhdessä pohjekivun tai jalan puutumisena ilmenevän katkokävelyn kanssa. Iskemia heikentää haavan paranemista, joten lääkäri varmistaa verenkierron riittävyyden. Tarvittaessa se turvataan leikkauksella. Myös ylipainehappihoidosta saattaa olla apua. Neuropatia arvioidaan monofilamenttitutkimuksella, jossa potilas makaa selällään silmät suljettuina, ja 10 gramman säiettä painetaan jalan ihoa vasten kohtisuorassa kulmassa noin sekunnin ajan voimalla, joka saa säikeen taipumaan. Molemmat jalat tutkitaan samalla tavalla. Yksikin tuntopuutoskohta merkitsee neuropatiaan viittaavaa löydöstä. Verenkierto arvioidaan ensisijaisesti sykepalpaatiolla eli tutkimalla raajan pulssit.

Yleisyys: diabetes altistaa alaraaja-amputaatioille

Vuonna 2008 yli puoli miljoonaa suomalaista sairasti diabetesta. Diabetesta sairastavien määrä lisääntyy jatkuvasti. Diabeetikoista 23–42 % sairastaa jalkaongelmille altistavaa neuropatiaa ja 9–23 % iskemiaa (tukkeuttavaa valtimotautia). Jalkahaavan saa vuosittain 2–5 % diabetesta sairastavista. Koko elinaikana jalkahaava ilmenee 15–25 %:lla diabeetikoista. 85 %:lla alaraaja-amputaatioon joutuneista oli ilmennyt edeltävä jalkahaava. Suomessa puolet sääri- ja reisiamputaatioista tehdään diabeetikoille.

Potilasversion tekstin on Lääkäriseura Duodecimin Käypä hoito -suosituksen pohjalta laatinut lääketieteen toimittaja Teija Riikola ja sen on tarkistanut suosituksen laatineen asiantuntijaryhmän puheenjohtaja, dosentti ja sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri Tapani Ebeling OYS:n sisätautien tulosyksiköstä.

Hyödyllistä lisätietoa:

Diabeetikon varpaankynsien hoito «Diabeetikon varpaankynsien hoito»2

Diabeettisen jalan akuutin infektion kirurginen hoito «Diabeettisen jalan akuutin infektion kirurginen hoito»3

Jalkojen omahoito-ohje potilaalle «Jalkojen omahoito-ohje potilaalle»1

Jalkojen hoitoon liittyvää sanastoa «Jalkojen hoitoon liittyvää sanastoa»4

Jalkojen omaperushoito «Jalkojen omaperushoito»5

Kenkäresepti (PDF-muodossa) «http://www.terveysportti.fi/xmedia/extra/hoi/hoi50079c.pdf»1

Kevennyspohjallisen valmistus (PDF-muodossa) «http://www.terveysportti.fi/xmedia/extra/hoi/hoi50079a.pdf»2

Määritelmiä ja lyhenteitä «Määritelmiä ja lyhenteitä»6

Sukkien ja jalkineiden valinta diabeetikolla «Sukkien ja jalkineiden valinta diabeetikolla»7

Voimisteluohje «Voimisteluohje»8

Virheasennot, ks. kuvat «Vaivaisenluut, kuva 1»2, «Vaivaisenluut, kuva 2»3 ja «Vasaravarpaat»4

Kroonisen alaraajahaavan Käypä hoito -suositus «Krooninen alaraajahaava»2

Diabeettisen nefropatian Käypä hoito -suositus «Diabeteksen munuaistauti»3

Diabeettisen retinopatian Käypä hoito -suositus «Diabeettinen retinopatia»4

Diabeteksen Käypä hoito -suositus «Tyypin 2 diabetes»5

Kuva 2.

Vaivaisenluut eli isovarpaan tyvinivelen asentovirhe voi esiintyä niin diabeetikon kuin diabetesta sairastamattomankin jalassa.

© Heikki-Jussi Laine

Kuva 3.

Vaivaisenluut eli isovarpaan tyvinivelen asentovirhe voi esiintyä niin diabeetikon kuin diabetesta sairastamattomankin jalassa.

© Heikki-Jussi Laine

Kuva 4.

Ns. vasaravarvas-epämuodostuman aiheuttamia muutoksia diabeetikon jalassa.

© Heikki-Jussi Laine

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ja Vältä viisaasti -suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.