Takaisin Tulosta

Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnytinten solumuutokset

Käyvän hoidon tiivistelmät
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Kolposkopiayhdistyksen asettama työryhmä
9.4.2021

Käypä hoito -suositus «Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnytinten solumuutokset»1

Keskeinen sanoma

 • Kohdunkaulasyöpää ehkäisevän seulontaohjelman viiden vuoden testausväli on suunniteltu tavoittamaan syövän esiasteet.
 • Kohdunkaulasyövän ja muiden ihmisen papilloomaviruksen (HPV) aiheuttamien syöpien ehkäisyyn pyritään myös kansallisella 11–12-vuotiaisiin tyttöihin ja poikiin kohdistetulla HPV-rokotusohjelmalla.
 • Seulontatestinä voidaan käyttää joko korkean syöpäriskin HPV-tyypit (high-risk HPV, hrHPV) tunnistavaa hrHPV-testiä tai papakoetta. Seulonnan kulku on nyt esitetty kaaviona myös hrHPV-testin osalta «hoi50049l.pdf»1.
 • Seulontaohjelman ulkopuolinen lisätestaus ei ole tarpeellista. Varsinkin hrHPV-testin ottamista ohjelman ulkopuolella ja erityisesti alle 30-vuotiailta naisilta pitäisi välttää.
 • Kudosmuutosten luokittelun ja käytettävien ICD-koodien osalta suositus on päivitetty kokonaan.
 • Kohdunkaulan histologisia LSIL-muutoksia ja sitä lievempiä muutoksia seurataan yleensä ilman muutosalueen hoitoa. Histologiset HSIL- ja sitä vahvemmat syövän esiastemuutokset hoidetaan pääsääntöisesti muutosalueen paikallisella poistolla kolposkopiaohjauksessa.
 • Syövän riski on suurentunut myös hoidon jälkeen, joten seuranta on tarpeellista. Hoidon seurantaa on yksinkertaistettu HPV-testin käytöllä, jolloin rutiininomaista kolposkopiaa ei tarvita.

Epidemiologia

 • Kohdunkaulasyövän ilmaantuvuus on suurin hedelmällisessä iässä olevilla naisilla.
 • Syövän riski on esiastemuutosten yhteydessä suurentunut, myös hoidon jälkeen.
 • Vuonna 2018 kohdunkaulasyöpään sairastui 171 naista. Ennen 1960-luvulla aloitettua seulontaohjelmaa se oli kolmanneksi yleisin naisten syöpä.
 • Vuosittain Suomessa noin 150–160 naista sairastuu ja noin 50 kuolee kohdunkaulasyöpään. Kohdunkaulasyöpäpotilaiden suhteellinen 5 vuoden elossaolo-osuus on noin 71 %.
 • Emättimen syöpiä todettiin Suomessa vuonna 2018 kaikkiaan 25 tapausta ja ulkosynnyttimien syöpiä 130.

Seulonta ja HPV rokotteet

Diagnostiikka

 • Kohdunkaulan solumuutosten diagnoosi ja hoitopäätökset perustuvat sytologiaan (irtosolunäyte), kolposkopiaan (kohdunkaulan tähystys suurentavalla optiikalla) ja sen yhteydessä otettujen kudosnäytteiden histopatologiseen tutkimukseen.
 • Suomen Kolposkopiayhdistys on laatinut vapaaehtoisen kolposkopiakoulutusohjelman. Koulutuksen suorittanut saa kolposkopiasertifikaatin, jonka voimassaolo uusitaan 4 vuoden välein.

Kohdunkaulan solumuutosten hoito ja seuranta

 • Histologiset HSIL- ja adenocarcinoma in situ (AIS) -muutokset hoidetaan pääsääntöisesti kolposkopiaohjauksessa.
 • Kohdunkaulan lievät levyepiteelisolumuutokset (LSIL ja lievemmät) paranevat usein seurannassa erityisesti alle 30-vuotiailla naisilla. Potilaat, joilla on voimakkaampia levyepiteelisolumuutoksia (ASC-H ja HSIL) tai lieriöepiteelimuutoksia, ohjataan erikoissairaanhoitoon kolposkopiaa varten.
 • Hoidot (kohdunkaulan sähkösilmukka- eli loop-hoito) eivät vaikuta hedelmällisyyteen «Kohdunkaulan hoidot eivät vähennä hedelmällisyyttä.»C, mutta ne ilmeisesti suurentavat ennenaikaisen synnytyksen riskiä «LEEP-hoito voi ilmeisesti lisätä ennenaikaisen synnytyksen riskiä.»B. Kaikkia hoidettuja potilaita tulee seurata solumuutosten uusiutumisriskin vuoksi yli 20 vuoden ajan.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Kolposkopiayhdistyksen asettama työryhmä

Pekka Nieminen (pj.)

Ahti Anttila

Karoliina Aro

Pia Halonen

Annu Heinonen

Maija Jakobsson

Ilkka Kalliala

Laura Kotaniemi-Talonen

Tanja Laukkala

Karolina Louvanto

Johanna Palmroth

Virpi Rantanen

Marjut Rintala

Marja Simojoki

Anni Virtanen

Asiantuntijat:

Eija Hiltunen-Back

Tuire Sannisto