Takaisin

D-vitamiini- sekä kalsiumlisä ja luunmurtumat

Näytönastekatsaukset
Christel Lamberg-Allardt
10.2.2014

Näytön aste: B

Riittävän suuri D-vitamiinilisä yhdessä kalsiumlisän kanssa ilmeisesti vähentää vanhuksilla lonkkamurtumien ja muiden ei-nikamamurtumien esiintyvyyttä.

Vuoden 2007 jälkeen on julkaistu 5 systemaattista katsausta «Avenell A, Gillespie WJ, Gillespie LD ym. Vitamin ...»1, «Cranney A, Horsley T, O'Donnell S ym. Effectivenes...»2, «Chung M, Balk EM, Brendel M ym. Vitamin D and calc...»3, «Vestergaard P, Mosekilde L, Langdahl B. Fracture p...»4 aiheesta ”D-vitamiini ± kalsium ja luunmurtumien ilmaantuvuus”. Niissä on yhteensä tarkasteltu noin 15 RCT:tä, joiden taso on vaihteleva.

Näiden systemaattisten katsausten perusteella voidaan päätellä, että D-vitamiini (10–20 µg/vrk) yhdessä kalsiumin kanssa vähentävät sekä kaikkien murtumien että lonkkamurtumien riskiä, mutta D-vitamiini yksinään ei vaikuta näillä annoksilla. S-25-hydroksi-D-vitamiinin tason kynnysarvoksi on esitetty 74 nmol/l, mutta siksi, että sitä on määritetty vain osassa potilaista ja ottaen huomioon määritysmenetelmän epävarmuus, tämä arvo on epäluotettava.

Avenell ym. «Avenell A, Gillespie WJ, Gillespie LD ym. Vitamin ...»1, «»1 ja Cranney ym. «Cranney A, Horsley T, O'Donnell S ym. Effectivenes...»2 osoitti hoidolla olevan vaikutusta ainoastaan laitoshoidossa olevilla, mutta he kuitenkaan eivät havainneet eroa laitoshoidossa olevien ja kotona asuvien välillä. DiPART-tutkimuksessa «DIPART (Vitamin D Individual Patient Analysis of R...»5 raportoitiin, että riski väheni laajalla ikäasteikolla (45–107 vuotta).

Vaikka nämä katsaukset osoittivat, että D-vitamiini yksinään ei vähennä murtumien esiintyvyyttä, voi kuitenkin mainita, että Trivedin ym. «Trivedi DP, Doll R, Khaw KT. Effect of four monthl...»6 tasokkaassa interventiotutkimuksessa, 2 500 µg D-vitamiinia joka neljäs kuukausi (vastaa 20 µg D-vitamiinia/vrk) vähensi kaikkien murtumien esiintyvyyttä (OR 0,78, 95 % luottamusväli 0,61–0,99). Toisaalta Sandersin ym. «Sanders KM, Stuart AL, Williamson EJ ym. Annual hi...»7 tutkimuksessa vuosittainen iso D-vitamiiniannos (12 500 µg, vastaa noin 34 µg/vrk) lisäsi murtumien esiintyvyyttä kolmen vuoden aikana.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Bischoff-Ferrari ym. «Bischoff-Ferrari HA, Willett WC, Orav EJ ym. A poo...»8 ovat tehneet yhteisanalyysin 11 RCT:stä, joissa on käytetty D-vitamiinia yhdessä tai ilman kalsiumia. Päätavoitteena oli tutkia, mikä D-vitamiiniannos on sopiva luunmurtumien ehkäisyssä. Analyysiin sisällytettiin 31 022 henkilöä, joiden keski-ikä oli 76 vuotta ja joista 96 % oli naisia. Analyysissä vertailtiin D-vitamiinin ± kalsiumin vaikutusta ei-vertebraalisten luunmurtumien esiintyvyyteen verrattuna joko kalsiumiin tai lumeeseen.

Loppupäätelmä oli, että yli 20 µg:n päivittäinen D-vitamiinilisä vaikuttaa jossain määrin suotuisasti lonkkaluunmurtumien ja muiden ei-vertebraalisten murtumien esiintyvyyden vähentymiseen. He toteavat myös, että 25(OH)D-pitoisuus, joka on yli 60 nmol/l, vähentää luumurtumien riskiä. He eivät pystyneet ottamaan kantaa siihen, millä tavalla kalsiumlisä vaikuttaa.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Avenell A, Gillespie WJ, Gillespie LD ym. Vitamin D and vitamin D analogues for preventing fractures associated with involutional and post-menopausal osteoporosis. Cochrane Database Syst Rev 2009;(2):CD000227 «PMID: 19370554»PubMed
 2. Cranney A, Horsley T, O'Donnell S ym. Effectiveness and safety of vitamin D in relation to bone health. Evid Rep Technol Assess (Full Rep) 2007:1-235 «PMID: 18088161»PubMed
 3. Chung M, Balk EM, Brendel M ym. Vitamin D and calcium: a systematic review of health outcomes. Evid Rep Technol Assess (Full Rep) 2009:1-420 «PMID: 20629479»PubMed
 4. Vestergaard P, Mosekilde L, Langdahl B. Fracture prevention in postmenopausal women. Clin Evid (Online) 2011;2011 «PMID: 21542947»PubMed
 5. DIPART (Vitamin D Individual Patient Analysis of Randomized Trials) Group. Patient level pooled analysis of 68 500 patients from seven major vitamin D fracture trials in US and Europe. BMJ 2010;340:b5463 «PMID: 20068257»PubMed
 6. Trivedi DP, Doll R, Khaw KT. Effect of four monthly oral vitamin D3 (cholecalciferol) supplementation on fractures and mortality in men and women living in the community: randomised double blind controlled trial. BMJ 2003;326:469 «PMID: 12609940»PubMed
 7. Sanders KM, Stuart AL, Williamson EJ ym. Annual high-dose oral vitamin D and falls and fractures in older women: a randomized controlled trial. JAMA 2010;303:1815-22 «PMID: 20460620»PubMed
 8. Bischoff-Ferrari HA, Willett WC, Orav EJ ym. A pooled analysis of vitamin D dose requirements for fracture prevention. N Engl J Med 2012;367:40-9 «PMID: 22762317»PubMed