Takaisin Tulosta

Tupakasta vieroitus apteekissa - toteuttamismuodot ja savuttomuusneuvontaa edistävät tekijät

Lisätietoa aiheesta
Terhi Kurko
19.6.2018

Kirjallisuutta

  1. Patwardhan PD, Chewning BA. Tobacco users' perceptions of a brief tobacco cessation intervention in community pharmacies. J Am Pharm Assoc (2003) 2010;50:568-74 «PMID: 20833613»PubMed
  2. Greenhalgh T, Macfarlane F, Steed L ym. What works for whom in pharmacist-led smoking cessation support: realist review. BMC Med 2016;14:209 «PMID: 27978837»PubMed
  3. Kurko T, Linden K, Pietilä K ym. Community pharmacists' involvement in smoking cessation: familiarity and implementation of the National smoking cessation guideline in Finland. BMC Public Health 2010;10:444 «PMID: 20670409»PubMed
  4. Kurko T, Salimäki J, Airaksinen M, Silén S-M, Pietilä K. Katsaus apteekkien savuttomuustyön kehitykseen ja merkityksen vuosina 1985-2011. Dosis 2011;27:140-50
  5. Kurko T, Kentala J, Mesiäislehto-Soukka H, Sandström P. Terveydenhuollon ammattilaiset tupakasta vierotuksen tukena – tutkimuskatsaus. Luku julkaisussa Sandström P, Leppänen A, Simonen O. Tupakasta vieroituksen organisointi ja käytännöt. Sosiaali- ja Terveysministeriön julkaisuja 2009:15:21-28
  6. Pietilä K. Apteekkien savuttomuustyöllä nyt näytön paikka. Dosis 2003;19:155-64
  7. Vartiainen E. Lopeta ja Voita tupakoimattomuuskilpailu 2006. Loppuraportti. Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus
  8. Morgall JM. Pharmacists helping smokers to quit: evaluation report. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen 1997
  9. Crealey GE, McElnay JC, Maguire TA ym. Costs and effects associated with a community pharmacy-based smoking-cessation programme. Pharmacoeconomics 1998;14:323-33 «PMID: 10186470»PubMed
  10. Silén SM. Pilottitutkimus apteekin yksilöllisestä tupakoinninvieroituspalvelusta. Pro gradu-tutkielma. Sosiaalifarmasian osasto, Helsingin yliopisto, 2011