Takaisin Tulosta

Metformiini diabeteksen hoidossa

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Tyypin 2 diabetes
26.1.2016
 • Metformiini vaikuttaa pääasiassa maksan glukoosituotantoa vähentävästi.
 • Metformiini monoterapiana tai yhdistettynä glitatsonihoitoon ei aiheuta hypoglykemiaa.
 • Metformiinia suositellaan tyypin 2 diabeteksessa ensimmäiseksi lääkkeeksi seuraavista syistä:
  • hyvin osoitettu plasman glukoosia alentava teho
  • ei aiheuta hypoglykemiaa
  • edistää painonhallintaa
  • pitkäaikaisessa käytössä turvallinen
  • vähäinen interaktio muiden lääkkeiden kanssa
  • hinnaltaan edullinen.
 • Metformiinihoitoon ei liity normaalissa käytössä suurentunutta laktaattiasidoosin riskiä verrattuna hyperglykemian muuhun hoitoon
 • Metformiini poistuu lähinnä munuaisten kautta, joten sen annosta tulee pienentää herkästi seuraavissa tilanteissa:
  • munuaisten kohtalaisessa vajaatoiminnassa
   • suositellaan arvioimaan Cockcroft–Gaultin kaavalla laskennallinen GFR iäkkäillä potilailla
   • metformiini on virallisen valmisteyhteenvedon mukaan kontraindisoitu munuaisten merkittävässä vajaatoiminnassa (GFR alle 60 ml/min/1,73 m2), mutta sitä voidaan käyttää alennetuin annoksin myös GFR tasolla 30–60 ml/min
   • vakavassa kudoshapetuksen puutteessa (hypoksia) ja kuivumistilanteissa suositellaan metformiinihoito tauottamaan väliaikaisesti ja hoitamaan hyperglykemia insuliinilla.
 • Metformiinin yleisimpiä haittavaikutuksia ovat
  • gastrointestinaaliset oireet, jotka liittyvät hoidon aloitukseen, ovat useimmiten tilapäisiä ja parhaiten vältettävissä
   • nauttimalla lääke aterioiden yhteydessä (aamiainen ja päivällinen)
   • aloittamalla hoito hitaasti portaittain (annoksen nosto viikon välein).
 • Vaikka teho paranee annosta lisäämällä aina 3 g/vrk asti, pitää harkita yhdistelmähoitoa, mikäli HbA1c ei ole tavoitetasolla.
 • Usein nostettaessa annos 2 g/vrk -> 3 g/vrk, ei HbA1c-taso kohene, mutta gastrointestinaaliset sivuvaikutukset lisääntyvät