Takaisin Tulosta

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön lääkehoidon seuranta: somaattiset haitat

Lisätietoa aiheesta
Kari Raaska ja Niina Matikainen
11.2.2021

Yleistä

Litium

Litiumin haittavaikutukset

 • Litium voi aiheuttaa eri elinjärjestelmissä haittavaikutuksia «Yatham LN, Kennedy SH, Parikh SV ym. Canadian Netw...»1, «Ng F, Mammen OK, Wilting I ym. The International S...»4, «Matikainen N, Rosengård-Bärlund M, Ryhänen E, Raas...»20, kuten
  • painonnousua, tosin harvoin (ei aiheuta hyperglykemiaa, dyslipidemiaa tai hypertensiota)
  • maha-suolikanavan oireita, muun muassa pahoinvointia, ripulia ja vatsakipuja
  • väsymystä, lihasheikkoutta
  • munuaishaittavaikutuksia: ohimenevä tai pysyvä munuaisperäinen diabetes insipidus (yleinen; oireina jano, polydipsia, polyuria ja hypernatremia), munuaisten vajaatoimintaa, nefroottista syndroomaa
  • neurologisia oireita: ataksiaa, vapinaa, lieviä kognitiivisia häiriöitä, motorista hidastumista
  • kilpirauhaseen liittyviä ongelmia: struumaa, hypotyreoosia
  • lisäkilpirauhaseen liittyviä ongelmia: hyperparatyreoosia
  • sydänhaittoja: johtumishäiriöitä, muutoksia EKG:ssa
  • ihoreaktioita, muun muassa aknea, hiustenlähtöä
  • verenkuvamuutoksia (muun muassa hyvänlaatuinen leukosytoosi).
 • Litiummyrkytys (pitoisuusvälit viitteelliset) «Young AH, Newham JI. Lithium in maintenance therap...»5 ja sen oireet:
  • lievä myrkytys (1,2–1,6 mmol/l): pahoinvointi, ripuli, polyuria, näköhäiriöt, huimaus, hienojakoinen lepovapina, lihasheikkous, uneliaisuus
  • keskivaikea myrkytys (1,6–2,5 mmol/l): pikkuaivo-oireet, faskikulaatiot, hyperrefleksia, parkinsonismi, koreaoireet, virtsanpidätyskyvyttömyys
  • vaikea myrkytys (> 2,5mmol/l): kouristelu, tajuttomuus, munuaisten vaikea vajaatoiminta -> terminaalinen uremia, jopa kuolema
  • myrkytyksen riskiä lisäävät diabetes, munuaisperäinen diabetes insipidus, munuaisten vajaatoiminta, kohonnut verenpaine, kongestiivinen sydänsairaus, edeltävä aivovamma, lääkeaineinteraktiot
  • nestehukka, kuten hikoilu, voi aiheuttaa ohimenevästi lieviä myrkytysoireita.

Seuranta litiumhoidon aikana

Valproaatti

Valproaatin haittavaikutukset

 • Valproaatti metaboloituu pääasiassa maksassa, minkä vuoksi maksan toiminta ja maksasairaudet tulee huomioida sitä käytettäessä.
 • Valproaatin yleisimmät haittavaikutukset «Yatham LN, Kennedy SH, Parikh SV ym. Canadian Netw...»1, «Macritchie KA, Geddes JR, Scott J ym. Valproic aci...»7, «Macritchie K, Geddes JR, Scott J ym. Valproate for...»8:
  • painonnousu, glukoositasapainon heikkeneminen, dyslipidemia
  • väsymys
  • pahoinvointi, oksentelu, ripuli, ruokahaluttomuus
  • verihiutale- ja valkosolumäärän väheneminen, maksaentsyymien nousu, hyponatremia (SIADH)
  • vapina, huimaus, kävelyhäiriöt
  • ihoreaktiot, myös vaikea-asteiset, alopekia
  • henkeä uhkaava pankreatiitti tai maksan vajaatoiminta; mahdollisia, mutta harvinaisia haittavaikutuksia
  • fertiili-ikäisillä naisilla valproaatin käyttöön liittyy merkittävä kuukautishäiriöiden, hyperandrogenismin ja PCOS:n (munasarjojen monirakkulaoireyhtymä) riski
   • PCOS:n oireita ovat akne, miestyyppinen kaljuuntuminen ja karvoitus, vuotohäiriöt, fertiliteetin ongelmat ja varhaisraskauden keskenmenot
 • Raskauden aikana valproaattia ei saa käyttää kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon. Valproaatti on erittäin teratogeeninen, ja kohdussa valproaatille altistuneilla lapsilla on suuri riski (noin 10 %) saada synnynnäisiä epämuodostumia ja hermostollisia kehityshäiriöitä.
 • Valproaattia saa määrätä fertiili-ikäisille naisille ainoastaan silloin, kun muut vaihtoehdot ovat tehottomia tai eivät ole siedettyjä, ja silloinkin vain, jos raskauden ehkäisystä on huolehdittu valmisteyhteenvedossa kuvatun raskaudenehkäisyohjelman mukaisesti «National Collaborating Centre for Mental Health. B...»3.
 • Valproaattia ei suositella kroonisten maksasairauksien yhteydessä.
 • Lääkeaineinteraktiot on huomioitava.

Seuranta valproaattihoidon aikana

 • Ennen hoidon aloitusta: paino, P-ALAT, P-AFOS, verenkuva (tvk), P-Krea (eGFR)
 • 1. vuoden aikana 3 kuukauden välein, sen jälkeen 6–12 kuukauden välein: P-ALAT, P-AFOS, verenkuva (tvk), P-Krea (eGFR)
 • Paino kuukausittain ensimmäisen 3 kuukauden ajan, minkä jälkeen 3 kuukauden välein.
 • Potilasta neuvotaan «National Collaborating Centre for Mental Health. B...»3
  • kertomaan verenkuvamuutosten ja maksan toimintahäiriöiden aiheuttamista oireista tai kuukautishäiriöistä.

Karbamatsepiini

 • Karbamatsepiini metaboloituu maksassa ja sen ominaispiirteenä on lukuisat yhteisvaikutukset muiden lääkkeiden kanssa. Lisätietoa aiheesta, ks. [Y1200].

Karbamatsepiinin haittavaikutukset

 • Karbamatsepiinin yleisimmät haittavaikutukset «Yatham LN, Kennedy SH, Parikh SV ym. Canadian Netw...»1:
  • kaksoiskuvat, näön hämärtyminen
  • ataksia (annoksen lisääminen vähitellen riskin vähentämiseksi) «National Collaborating Centre for Mental Health. B...»3
  • väsymys, pahoinvointi
  • leukopenia, trombosytopenia
   • 3 ensimmäisen hoitokuukauden aikana leukopeniariski noin 7 %
   • yleensä reversiibeli, jos annosta vähennetään tai hoito keskeytetään, mutta myös vakavaa luuydinsupressiota on kuvattu
  • hyponatremia, turvotukset, maksaentsyymien nousu
  • ihohaitat, myös vaikeat ihoreaktiot
  • bradykardia ja AV-johtumishäiriöt.
 • Han-kiinalaista ja thaimaalaista alkuperää olevat potilaat on testattava HLA-B*1502-alleelin suhteen ennen hoidon aloittamista. Heistä noin 10 % kantaa tätä alleelia. HLA-B*1502-alleelin kantajilla on voimakkaasti lisääntynyt riski kehittää vaikea Stevens–Johnsonin oireyhtymä karbamatsepiinihoidon yhteydessä. HLA-B*1502-alleelin kantajille karbamatsepiinia ei tule määrätä.
 • Karbamatsepiinilla on yhteisvaikutuksia useiden maksan kautta metaboloituvien lääkkeiden kanssa, mikä johtaa lääkeainepitoisuuksien muutoksiin «Gelenberg AJ, Pies R. Matching the bipolar patient...»9.
 • Okskarbatsepiini «Marken PA, Pies RW. Emerging treatments for bipola...»10:
  • okskarbatsepiinilla on vähemmän interaktioita kuin karbamatsepiinilla
  • yleisin käytön lopettamisen syy on huimaus
  • ihottuma (ks. tässä artikkelissa myöhemmin mainitut, lamotrigiiniin liittyvät ohjeet)
  • hyponatremia 3 %:lla; aiheuttaa harvoin oireita mutta voi kehittyä vaikeaksi → Na-seuranta

Seuranta karbamatsepiinihoidon aikana

 • Ennen hoidon aloitusta ja sen jälkeen 6 kuukauden välein: paino, P-ALAT, P-AFOS, verenkuva (tvk), P-Krea (eGFR), P-Na, P-K
 • Lääkeaineinteraktiot huomioitava:
  • jotkut lääkkeet suurentavat karbamatsepiinipitoisuuksia tai sen aktiivisen metaboliitin määrää
  • karbamatsepiini myös laskee monien lääkkeiden pitoisuuksia (muun muassa e-pillerit).

Lamotrigiini

 • Lamotrigiinin haittavaikutuksista vaikeimmat liittyvät ihoreaktioihin, mutta rutiininomaista laboratorioarvojen seurantaa ei tarvita.

Lamotrigiinin haittavaikutukset

Seuranta lamotrigiinihoidon aikana

Antipsykootit

 • Antipsykoottien haittavaikutuksista useimmat liittyvät metabolisiin häiriöihin, joiden vuoksi yleisen somaattisen voinnin seuranta on tärkeää näiden lääkkeiden käytön yhteydessä.

Antipsykoottien haittavaikutukset

Seuranta antipsykoottihoidon aikana

 • Ennen hoidon aloitusta: paino (BMI), vyötärön ympärysmitta, verenpaine, fP-gluk, fP-kol, fP-kol-LDL, fP-kol-HDL, fP-trigly, P-ALAT, verenkuva (pvk), EKG
 • 1. vuoden aikana: verenpaine kuukauden välein 3 kuukauden ajan. Paino (BMI) 6 viikon ajan viikoittain, sitten 3 kuukauden välein vuoden ajan.
 • 3 kuukautta hoidon alusta, tämän jälkeen kuten vakiintuneessa hoidossa: paino (BMI), vyötärön ympärysmitta, verenpaine, verenkuva (pvk), fP-gluk, fP-kol, fP-kol-LDL, fP-kol-HDL, fP-trigly, P-ALAT, EKG
 • 6 kuukautta hoidon alusta: fP-gluk, fP-kol, fP-kol-LDL, fP-kol-HDL, fP-trigly
 • Vuosittain: vyötärön ympärysmitta, verenpaine, paino (BMI), fP-gluk, P_ALAT, verenkuva (pvk), EKG, fP-kol, fP-kol-LDL, P-kol-HDL, fP-trigly
 • Prolaktiini vain, jos lähtötaso korkea tai esiintyy hyperprolaktinemian oireita (alentunut libido, seksuaalitoimintojen häiriöitä, kuukautiskierron häiriöitä, gynekomastiaa tai poikkeavaa maidoneritystä) «National Collaborating Centre for Mental Health. B...»3, «Chue P, Kovacs CS. Safety and tolerability of atyp...»18, «McClellan J, Kowatch R, Findling RL ym. Practice p...»19.
 • Luuntiheysmittaus on tarpeen, mikäli potilaalla on pitkäaikainen hypogonadismi tai sairastettu pienienergiainen murtuma.
 • Potilasta neuvotaan painonnousun (ks. Käypä hoito -suositus Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset) lisätietoa: Painonhallintaa tukevat aikuisten ruokailutottumukset aikuisilla «Painonhallintaa tukevat aikuisten ruokailutottumukset aikuisilla»4) diabeteksen (ks. Käypä hoito -suositus Tyypin 2 diabetes lisätietoa: Tyypin 2 diabeteksen vaaraa vähentävät elämäntapamuutokset «Tyypin 2 diabeteksen vaaraa vähentävät elämäntapamuutokset»5) ja malignin neuroleptisyndrooman riskistä.

Kirjallisuutta

 1. Yatham LN, Kennedy SH, Parikh SV ym. Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) and International Society for Bipolar Disorders (ISBD) 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder. Bipolar Disord 2018;20:97-170 «PMID: 29536616»PubMed
 2. Yatham LN, Kennedy SH, Schaffer A ym. Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) and International Society for Bipolar Disorders (ISBD) collaborative update of CANMAT guidelines for the management of patients with bipolar disorder: update 2009. Bipolar Disord 2009;11:225-55 «PMID: 19419382»PubMed
 3. National Collaborating Centre for Mental Health. Bipolar disorder. The management of bipolar disorder in adults, children and adolescents, in primary and secondary care. National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) Clinical Guideline 2014/185
 4. Ng F, Mammen OK, Wilting I ym. The International Society for Bipolar Disorders (ISBD) consensus guidelines for the safety monitoring of bipolar disorder treatments. Bipolar Disord 2009;11:559-95 «PMID: 19689501»PubMed
 5. Young AH, Newham JI. Lithium in maintenance therapy for bipolar disorder. J Psychopharmacol 2006;20:17-22 «PMID: 16551668»PubMed
 6. Wolf ME, Ranade V, Molnar J ym. Hypercalcemia, arrhythmia, and mood stabilizers. J Clin Psychopharmacol 2000;20:260-4 «PMID: 10770468»PubMed
 7. Macritchie KA, Geddes JR, Scott J ym. Valproic acid, valproate and divalproex in the maintenance treatment of bipolar disorder. Cochrane Database Syst Rev 2001;:CD003196 «PMID: 11687047»PubMed
 8. Macritchie K, Geddes JR, Scott J ym. Valproate for acute mood episodes in bipolar disorder. Cochrane Database Syst Rev 2003;:CD004052 «PMID: 12535506»PubMed
 9. Gelenberg AJ, Pies R. Matching the bipolar patient and the mood stabilizer. Ann Clin Psychiatry 2003;15:203-16 «PMID: 14971866»PubMed
 10. Marken PA, Pies RW. Emerging treatments for bipolar disorder: safety and adverse effect profiles. Ann Pharmacother 2006;40:276-85 «PMID: 16403851»PubMed
 11. Bowden CL, Asnis GM, Ginsberg LD ym. Safety and tolerability of lamotrigine for bipolar disorder. Drug Saf 2004;27:173-84 «PMID: 14756579»PubMed
 12. Masand PS, Culpepper L, Henderson D ym. Metabolic and endocrine disturbances in psychiatric disorders: a multidisciplinary approach to appropriate atypical antipsychotic utilization. CNS Spectr 2005;10:suppl14 1-15 «PMID: 16404802»PubMed
 13. Tohen M, Kryzhanovskaya L, Carlson G ym. Olanzapine versus placebo in the treatment of adolescents with bipolar mania. Am J Psychiatry 2007;164:1547-56 «PMID: 17898346»PubMed
 14. Frazier JA, Biederman J, Tohen M ym. A prospective open-label treatment trial of olanzapine monotherapy in children and adolescents with bipolar disorder. J Child Adolesc Psychopharmacol 2001;11:239-50 «PMID: 11642474»PubMed
 15. McIntyre RS, Konarski JZ. Tolerability profiles of atypical antipsychotics in the treatment of bipolar disorder. J Clin Psychiatry 2005;66 Suppl 3:28-36 «PMID: 15762832»PubMed
 16. Rendell JM, Gijsman HJ, Bauer MS ym. Risperidone alone or in combination for acute mania. Cochrane Database Syst Rev 2006;:CD004043 «PMID: 16437472»PubMed
 17. Zajecka JM, Weisler R, Sachs G ym. A comparison of the efficacy, safety, and tolerability of divalproex sodium and olanzapine in the treatment of bipolar disorder. J Clin Psychiatry 2002;63:1148-55 «PMID: 12523875»PubMed
 18. Chue P, Kovacs CS. Safety and tolerability of atypical antipsychotics in patients with bipolar disorder: prevalence, monitoring and management. Bipolar Disord 2003;5 Suppl 2:62-79 «PMID: 14700015»PubMed
 19. McClellan J, Kowatch R, Findling RL ym. Practice parameter for the assessment and treatment of children and adolescents with bipolar disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2007;46:107-125 «PMID: 17195735»PubMed
 20. Matikainen N, Rosengård-Bärlund M, Ryhänen E, Raaska K. Litiumin endokriiniset haittavaikutukset. Suom Lääkäril 2018;73:129-34
 21. American Diabetes Association., American Psychiatric Association., American Association of Clinical Endocrinologists. ym. Consensus development conference on antipsychotic drugs and obesity and diabetes. Diabetes Care 2004;27:596-601 «PMID: 14747245»PubMed