Takaisin Tulosta

Depressio, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -toimitus
8.1.2020

3. päivitys

 • Julkaistu: 8.1.2020
 • Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä
  • Erkki Isometsä (puheenjohtaja)
  • Elina Kinnunen
  • Hannu Koponen
  • Jarmo Lappalainen
  • Olavi Lindfors
  • Mauri Marttunen
  • Sami Pirkola
  • Kari Raaska
  • Jan-Henry Stenberg
  • Arja Tuunainen (Käypä hoito -toimittaja)
 • Asiantuntijat:
  • Teija Kivekäs
  • Sami Leppämäki
  • Heli Malm
  • Eliisa Mäenpää
  • Mikko Niemi

Kohdennettu päivitys

 • Julkaistu: 6.7. 2016
 • Kappaletta Raskaudenaikaisen masennustilan hoito päivitetty.
 • Heli Malm lisätty asiantuntijaksi.

Kohdennettu päivitys

 • Julkaistu: 25.4. 2016
 • Uudistuksia tehty lääkehoitoa, psykoterapiaa sekä liikuntaa koskeviin suosituksen osuuksiin.

2. päivitys

 • Julkaistu: 29.9.2014
 • Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä
  • Erkki Isometsä (puheenjohtaja)
  • Elina Kinnunen
  • Teija Kivekäs
  • Hannu Koponen
  • Jarmo Lappalainen
  • Olavi Lindfors
  • Mauri Marttunen
  • Sami Pirkola
  • Pekka Jousilahti (Käypä hoito -toimittaja)
  • Arja Tuunainen (Käypä hoito -toimittaja)
 • Asiantuntijat:
  • Pirjo Anttila
  • Kari Raaska
  • Jan-Henry Stenberg
  • Maria Vuorilehto
 • Työryhmä kiittää dosentti Sami Leppämäkeä sähköhoitoa koskevan aineiston toimittamisesta.

Kohdennettu päivitys

 • Julkaistu: 11.10.2013
 • Lääkinnällinen kuntoutus -kappaletta päivitetty kuntoutuspsykoterapian osalta.

Kohdennettu päivitys

 • Julkaistu: 21.10.2010
 • Suositus päivitettiin reboksetiinin osalta.

1. päivitys

 • Julkaistu: 21.08.2009
 • Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä
  • Erkki Isometsä (puheenjohtaja)
  • Pekka Jousilahti
  • Olavi Lindfors
  • Sinikka Luutonen
  • Mauri Marttunen
  • Sami Pirkola
  • Jouko K. Salminen
 • Asiantuntijat:
  • Elina Kinnunen
  • Iris Pasternack
  • Erkka Syvälahti
  • Maria Vuorilehto

Alkuperäinen suositus

 • Julkaistu 29.1.2004
 • Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä
  • Erkki Isometsä (puheenjohtaja)
  • Olavi Lindfors
  • Sinikka Luutonen
  • Mikko Mattila (Käypä hoito -toimittaja)
  • Mauri Marttunen
  • Sami Pirkola
  • Jouko K. Salminen
  • Ilkka Seppälä