Takaisin Tulosta

Tyypin 2 diabetes, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -toimitus
31.5.2021

5. päivitys

 • Aloitus: 2.9.2021
 • Käypä hoito -suosituksen päivitys valmistuu noin vuoden kuluttua työn aloittamisesta.

Korjaukset

 • Julkaistu: 8.4.2021
  • Tehty korjaus taulukkoon 5. Rivillä Diabetes ja hoitomuoto, joka ei altista hypoglykemialle, korjattu saraketta Liuskatarve viikossa
 • Julkaistu: 24.3.2021
  • Diabeetikon jalkaongelmat -suosituksen «Diabeetikon jalkaongelmat»1 päivityksen julkaisemisen yhteydessä suosituksesta poistettiin jalkaongelmiin liittyvä osuus
 • Julkaistu: 24.9.2020
  • Tehty korjaus lihavuusleikkauksiin liittyen kappaleeseen Hoidon yleiset tavoitteet
 • Julkaistu: 20.4.2020
  • Diabeteksen munuaistauti -suosituksen «Diabeteksen munuaistauti»2 päivityksen julkaisemisen yhteydessä suosituksesta poistettiin munuaistautiin liittyvä osuus

Kohdennettu päivitys

 • Julkaistu: 18.5.2020
 • Päivitetty kappaletta Diabeetikon asevelvollisuus

Kohdennettu päivitys

 • Julkaistu: 7.2.2018
 • Suosituksen nimenmuutos: Tyypin 2 diabetes
 • Päivityksessä lisättiin insuliininpuutosdiabeteksen osuus ja kokonaisuus on jaettu kahdeksi eri suositukseksi; ks. Käypä hoito -suositus Insuliininpuutosdiabetes «Insuliininpuutosdiabetes»3
 • Päivityksen laati Insuliininpuutosdiabetes-työryhmä ja Diabetes-neuvottelukunta; ks. työryhmien tiedot «Insuliininpuutosdiabetes»3

4. päivitys

 • Julkaistu: 22.3.2016 otsikolla Diabetes
 • Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Sisätautilääkärien yhdistyksen ja Diabetesliiton Lääkärineuvoston asettama työryhmä
  • Markku Laakso (puheenjohtaja)
  • Leif Groop
  • Mikko Honkasalo
  • Bo Isomaa
  • Päivi Juselius
  • Jaana Lindström
  • Tuula Meinander
  • Helena Nuutinen
  • Juha Saltevo
  • Mikko Syvänne
  • Tiinamaija Tuomi
 • Asiantuntija:
  • Marja Pöllänen

3. päivitys

 • Julkaistu: 12.9.2013 otsikolla Diabetes
 • Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Sisätautilääkäreiden yhdistyksen ja Diabetesliiton Lääkärineuvoston asettama työryhmä
  • Markku Laakso (puheenjohtaja)
  • Leif Groop
  • Bo Isomaa
  • Päivi Juselius
  • Merja Laine
  • Jaana Lindström
  • Kirsi Pietiläinen
  • Marja Puurunen
  • Juha Saltevo
  • Mikko Syvänne
  • Tiinamaija Tuomi
 • Asiantuntijat:
  • Päivi Miettinen
  • Marja Pöllänen

2. päivitys

 • Julkaistu: 30.11.2011 otsikolla Diabetes
 • Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Sisätautilääkäreiden yhdistyksen ja Diabetesliiton Lääkärineuvoston asettama työryhmä
  • Leif Groop (puheenjohtaja)
  • Anne Antikainen
  • Bo Isomaa
  • Markku Laakso
  • Merja Laine
  • Jaana Lindström
  • Paula Nikkanen
  • Marja Puurunen
  • Juha Saltevo
  • Mikko Syvänne
  • Jukka Toivonen
  • Sirkku Tulokas
 • Asiantuntija:
  • Anne Hiiri

1. päivitys

 • Julkaistu: 15.9.2009 otsikolla Diabetes
 • Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Sisätautilääkäreiden yhdistyksen ja Diabetesliiton Lääkärineuvoston asettama työryhmä
  • Leif Groop (puheenjohtaja)
  • Antti Virkamäki
  • Anne Antikainen
  • Bo Isomaa
  • Eeva Ketola
  • Jorma Komulainen
  • Markku Laakso
  • Merja Laine
  • Paula Nikkanen
  • Marja Puurunen
  • Juha Saltevo
  • Mikko Syvänne
  • Jukka Toivonen
  • Sirkku Tulokas
 • Asiantuntija:
  • Anne Hiiri

Alkuperäinen suositus

 • Julkaistu: 17.5.2007 otsikolla Diabetes
 • Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Sisätautilääkäreiden yhdistyksen ja Diabetesliiton Lääkärineuvoston asettama työryhmä
  • Leif Groop (puheenjohtaja)
  • Antti Virkamäki
  • Bo Isomaa
  • Eeva Ketola
  • Jorma Komulainen
  • Jukka Laakso
  • Markku Laakso
  • Anne Louheranta
  • Paula Nikkanen
  • Marja Puurunen
  • Juha Saltevo
  • Markku Saraheimo
  • Mikko Syvänne
  • Jukka Toivonen
  • Sirkku Tulokas