Takaisin Tulosta

Lieriöepiteelimuutokset kolposkopian aiheena

Lisätietoa aiheesta
Maarit Vuento, Johanna Palmroth ja Pekka Nieminen
4.5.2016

Lieriöepiteelimuutosten taustalta voi löytyä melko usein esiaste- ja syöpämuutoksia.

Englantilaisessa retrospektiivisessä tutkimuksessa «Jadoon BA, Kehoe S, Romain K ym. Analysis of outco...»1 analysoitiin vuosina 2001–2005 kahdessa keskuksessa (yliopistollinen sairaala ja keskussairaala) otetuissa irtosolunäytteissä todetut lieriöepiteelisolumuutokset ja näiden naisten seurantatiedot. Analysointia varten kerättiin sytologia-, kolposkopia-, histologia- ja seurantasytologiatiedot 6, 12 ja 24 kuukautta ensimmäisen indeksisytologian jälkeen.

92 naisella oli irtosolunäytteessä lieriösolumuutoksia (borderline glandular abnormalities). Heistä 56 lähetettiin kolposkopiaan. Kolposkopiayksiköihin lähetyistä 6 293 potilaista heitä oli 0,9 %. Kaksi riippumatonta sytopatologia katsoi näytelasit uudelleen. Poikkeavia histologisia löydöksiä (CIN 1, 2 ja 3 ≥ GCIN) todettiin 20 naisella (36 %) ja hyvänlaatuisia muutoksia 18 naisella (32 %). Kolposkopian sensitiivisyys oli 82 %, spesifisyys 39 %, NPV 80 % ja PPV 49 % ennustamaan poikkeavaa (premalignia/malignia) histologista löydöstä. Vain yhdellä naisella, jolla primaaritutkimuksen yhteydessä otetun biopsian histologia oli normaali, todettiin myöhemmin poikkeava sytologia (1/31), kun taas poikkeavaan histologiaan liittyi 24 kuukauden seurannan aikana usein poikkeava sytologinen löydös (8/21) (p = 0,0058).

Tutkijoiden mukaan kolposkopialla ja sen yhteydessä otettujen biopsioiden avulla voidaan poikkeavuudet todeta luotettavasti, ja kolposkopialla on hyvä negatiivinen ennustearvo.

Yhdysvalloissa Pittsburghissa patologian klinikassa tehdyssä tutkimuksessa «Zhao C, Florea A, Onisko A ym. Histologic follow-u...»2 selvitettiin histologiset seurantalöydökset 662 potilaalla, joilla irtosolunäytteessä oli todettu atyyppisiä lieriösoluja (AGC). 98 % irtosolunäytteistä oli nestepapoja (LBC), jotka esitarkastettiin tietokoneavusteisesti. Seurantadiagnoosit korreloitiin sytologiaan ja stratifioitiin ikäryhmittäin. Seulonnan sensitiivisyys määritettiin tutkimalla irtosolunäytteen tiedot kasvaindiagnoosia edeltävän vuoden ajalta.

Kaikkiaan 247 131 papanäytteestä 1 021:ssä (0,41 %) oli AGC, ja 662 tapauksesta oli käytettävissä kudosnäyte seurantaa varten. Premaligni/maligni löydös todettiin 101 potilaalla (15,3 %), 8,3 % kohdunkaulassa, 6,3 % endometriumilla ja 0,6 % munasarjoissa. AGC-löydöksiin liittyvät kohdunkaulan neoplasiat todettiin yleisimmin alle 40-vuotiailla naisilla ja endometriumin yli 50-vuotiailla. Irtosolunäytteen AGC-löydökseen liittyi siis merkittävä määrä kervikaalisia ja ei-kervikaalisia neoplasioita.

Tutkijoiden johtopäätös oli, että samanaikainen hrHPV-testaus ei olisi parantanut AGC-löydöksen jälkeistä maligniteettien diagnostiikkaa, koska 38/44 (86 %) todetuista karsinoomista oli endometrium- tai ovarioperäisiä.

Retrospektiivinen, englantilainen katsaus «Kodiathodi S, Chattopadhyay S, Baldwin A ym. Manag...»3, joka käsitti tammikuun 2006 ja joulukuun 2011 välisenä aikana irtosolunäytteessä todetun BNC (borderline nuclear change in endocervical cells) löydöksen vuoksi jatkotutkimuksiin lähetetyt tapaukset. Englantilaisten käyttämän BNC-löydöksen on katsottu kutakuinkin vastaavan Bethesda-järjestelmän AGC-löydöstä (atypical glandular cells). Uusista 9 001 lähetteestä 167 naisella oli BNC. Alkututkimuksessa 37 naisella (22 %) diagnosoitiin histologinen HSIL-muutos. 60 naisella kolposkopia oli hyväksyttävä ja negatiivinen – 7 heistä (12 %) todettiin kuitenkin histologinen HSIL-muutos ensimmäisen seurantavuoden aikana. Kaiken kaikkiaan diagnosoitiin 50 HSIL-muutosta (30 %) mukaan lukien 2 invasiivista karsinoomaa.

Kirjoittajien mukaan BNC:n seuranta nojaa vahvasti kolposkopiaan. Kuitenkin merkittävällä osalla naisista, joilla kolposkopia on negatiivinen, todetaan ensimmäisen seurantavuoden aikana histologinen high-grade-muutos. He ehdottavatkin tarkempaa seurantaa näille naisille, jotta high grade-muutosten toteamista voidaan parantaa.

Kommentit

«Jadoon BA, Kehoe S, Romain K ym. Analysis of outco...»1: Englantilaisessa tutkimuksessa käytettiin "borderline glandular abnormalities" -termiä, joka vastannee Bethesdan AGC-löydöstä (atypical glandular cells).

«Zhao C, Florea A, Onisko A ym. Histologic follow-u...»2: Suomessa nestepapa (LBC) ei tiettävästi ole käytössä.

«Kodiathodi S, Chattopadhyay S, Baldwin A ym. Manag...»3: Englantilaisten käyttämän BNC-löydöksen on katsottu kutakuinkin vastaavan Bethesda-järjestelmän AGC-löydöstä (atypical glandular cells).

Katso myös näytönastekatsaukset

Kirjallisuutta

  1. Jadoon BA, Kehoe S, Romain K ym. Analysis of outcome in women with borderline glandular change on cervical cytology. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2009;147:83-5 «PMID: 19740591»PubMed
  2. Zhao C, Florea A, Onisko A ym. Histologic follow-up results in 662 patients with Pap test findings of atypical glandular cells: results from a large academic womens hospital laboratory employing sensitive screening methods. Gynecol Oncol 2009;114:383-9 «PMID: 19501894»PubMed
  3. Kodiathodi S, Chattopadhyay S, Baldwin A ym. Management of borderline change in endocervical cells: a more dependable approach. Br J Cancer 2014;111:851-7 «PMID: 24967874»PubMed