Takaisin Tulosta

Bentsodiatsepiinilääkehoidon aloitus ahdistuneisuushäiriöihin

Vältä viisaasti
Hannu Koponen, Solja Niemelä ja Tanja Laukkala
7.1.2019

Bentsodiatsepiinien päivittäistä käyttöä on perusteltua välttää ja käyttö rajata ahdistuneisuushäiriöiden hoidon alussa vain vaikeimpiin tilanteisiin ja rajatuksi ajaksi riippuvuusriskin minimoimiseksi.

Riippuvuusriskin minimoimiseksi bentsodiatsepiinien päivittäistä käyttöä on perusteltua välttää. Bentsodiatsepiinilääkitykseen tulisi yhdistää psykoedukaatiota bentsodiatsepiinien käytöstä ja riippuvuusriskistä sekä tiivis seuranta «Bentsodiatsepiinien käyttöön liittyvät hoitokäytännöt»1 lääkkeen käytöstä ja hoitovasteesta.

Bentsodiatsepiinien käyttöön liittyy merkittävä riippuvuusriski erityisesti riippuvuusalttiille potilaille (1, 2). Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on ohjeistanut terveydenhuoltoa bentsodiatsepiinien määräämisestä; ks. «http://www.valvira.fi/terveydenhuolto/hyva-ammatinharjoittaminen/laakehoito/bentsodiatsepiinien_maaraaminen_2»1

Vaikka bentsodiatsepiineilla voidaan lievittää tehokkaasti ahdistuneisuutta, myös kansainväliset hoitosuositukset suosittelevat välttämään niiden pitkäaikaista käyttöä ainoana lääkityksenä ahdistuneisuushäiriöissä.

Ks. NICE:n Do-not-do-suositukset:

 

Lähteet: Ahdistuneisuushäiriöt Käypä hoito -suositus «Ahdistuneisuushäiriöt»1
(1) Lader M. Benzodiazepines revisited--will we ever learn? Addiction 2011;106:2086-109 «PMID: 21714826»PubMed
(2) Soyka M. Treatment of Benzodiazepine Dependence. N Engl J Med 2017;376:1147-1157 «PMID: 28328330»PubMed
Näytönastekatsaukset: Bentsodiatsepiinit yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoidossa «Bentsodiatsepiinit ovat tehokkaita yleistyneen ahdistuneisuushäiriön lyhytaikaisessa hoidossa.»A
Bentsodiatsepiinit paniikkihäiriön lyhytaikaisessa hoidossa «Bentsodiatsepiineista , klonatsepaami, diatsepaami ja loratsepaami ovat tehokkaita paniikkihäiriön akuuttihoidossa, mutta niiden käyttö tulee rajata muutaman viikon ajaksi hoidon alkuvaiheessa.»A
Bentsodiatsepiinit sosiaalisten tilanteiden pelon lyhytkestoisessa hoidossa «Klonatsepaami ja alpratsolaami ovat ilmeisesti tehokkaita lyhytkestoisessa sosiaalisten tilanteiden pelon akuuttivaiheen hoidossa, mutta muiden bentsodiatsepiinien tehosta ei ole riittävää tutkimusnäyttöä.»B
Lisätietoa: Vältä riippuvuutta aiheuttavien lääkkeiden määräämistä alkoholiongelmaisille potilaille ilman erityistä perustetta ja huolellisuutta «Riippuvuutta aiheuttavat lääkkeet alkoholiongelmaisella»2