Nivelpsoriaasin hoito valitaan taudin ilmenemismuodon mukaan, ohjeistaa päivitetty Käypä hoito -suositus

UUTISET 10.11.2021

Nivelpsoriaasi on nivelten monimuotoinen, krooninen, usein suvuittain esiintyvä immunologinen tulehdustauti. Nivelpsoriaasi ja sen oireet voivat vaikuttaa niin fyysiseen, psyykkiseen kuin sosiaaliseenkin elämänlaatuun. Psoriaasin ja nivelpsoriaasin Käypä hoito -suositusta on päivitetty nivelpsoriaasin osalta. Pyrkimyksenä on vähentää taudin aktiivisuutta ja valita hoito oireiden mukaan.  

Päivitetyn Psoriaasi ja nivelpsoriaasi Käypä hoito -suosituksen mukaan nivelpsoriaasin hoidon tavoitteena ovat potilaan toimintakyvyn ja elämänlaadun optimointi ja pysyvien rakenteellisten vaurioiden estäminen. Potilasnäkökulmia koskevassa kirjallisuudessa toiminta- ja työkyvyn ylläpitämisen ohella kipujen ja väsymyksen hallinta nousivat erityisen tärkeiksi hoidon tavoitteiksi. 

Hoito taudin ilmenemismuodon mukaan 

Taudin mahdollisimman vähäinen aktiivisuus edistää näiden tavoitteiden saavuttamista. Siksi taudin aktiivisuus, huonon ennusteen tekijät ja taudin ilmenemismuodot otetaan huomioon hoidon valinnassa. Vaihtoehtoisia lääkehoitoja on lisääntyvästi ja tehokas hoito on mahdollista. Aktiivisessa taudissa lähete erikoissairaanhoidon arvioon on tarpeen.

Nivelpsoriaasin diagnostiikkaa, hoitoa ja kuntoutusta käsitellään osana Psoriaasi ja nivelpsoriaasi Käypä hoito -suositusta. Suosituksen edellinen, 15.6.2020 julkaistu päivitys koski ihopsoriaasia.

Suosituksen päivitys on ollut osa Potilaat mukaan -hanketta, jossa pilotoidaan keinoja saada potilaat ja heidän edustajansa mukaan hoitosuositustyöhön.  

Kuva: Getty Images