Tutustu diabetes-aiheisiin Käypä hoito -suosituksiin – Diabetespäivää vietetään su 14.11.2021

UUTISET 12.11.2021

Valtakunnallista diabetespäivää vietetään sunnuntaina 14. marraskuuta. Diabetes-aiheisia Käypä hoito -suosituksia on useita.

Tyypin 2 diabeteksen Käypä hoito -suosituksessa ja Insuliinipuutosdiabeteksen Käypä hoito -suosituksessa esitetään keinoja diabeteksen ehkäisyyn, varhaiseen toteamiseen, hyvään hoitoon, elämänlaadun tukemiseen ja komplikaatioiden estoon.

Kun diabetes todetaan, siihen voi pidemmän päälle liittyä muitakin terveyteen liittyviä ongelmia, kuten jalka-, silmä- ja munuaisongelmia.

Diabetekseen liittyvät jalkaongelmat ovat sekä merkittävä kansanterveydellinen haitta että sairauskulujen aiheuttaja. Kuluja aiheuttavat niin haavan hoitoon liittyvät terveydenhuoltokulut, hoito- ja apuvälineet, sairauden takia työstä aiheutuvat poissaolot kuin kulut, jotka johtuvat siirtymisestä ennenaikaiselle eläkkeelle amputaation vuoksi. Väestön ikääntyessä ja diabetesta sairastavien määrän kasvaessa jalkaongelmat lisääntyvät myös Suomessa. Tutustu Diabeetikon jalkaongelmat -Käypä hoito -suositukseen ja sen potilasversioon Huolehdi jaloistasi, jos sinulla on diabetes!

Diabeteksen munuaistaudin kehittymisen riskitekijöitä ovat huono diabeteksen glykeeminen kontrolli, kohonnut verenpaine, tupakointi, dyslipidemia ja perintötekijät. Diabeteksen munuaistaudin ehkäisyssä ja hoidossa tärkeitä ovat kohonneen verenpaineen hoito, hyvä glukoositasapaino ja tupakoimattomuus. ACE:n estäjät ja angiotensiinireseptorin antagonistit ovat ensisijaisia lääkkeitä diabeteksen munuaistaudin ehkäisyssä ja hoidossa. Tutustu Diabeteksen munuaistauti -Käypä hoito -suositukseen.