Takaisin Tulosta

Lasten ja nuorten tupakoinnin aloittamisen ehkäisy

Lisätietoa aiheesta
Hanna Ollila
19.6.2018
Taulukko 1. Muutosvaiheen huomioiva ”Viiden A:n” malli «Motivoivan keskustelun soveltaminen tupakoinnin lopettamisen tukena»2 lasten ja nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön arviointiin, ehkäisyyn ja hoitoon. Lainausmerkein ja kursiivein merkityt otteet keskustelusta ovat esimerkinomaisia ja tarkoitettu sovellettavaksi käytännön työssä. Suomennettu muokaten lähteestä Pbert ym. «Wiefferink CH, Peters L, Hoekstra F ym. Clustering...»6.
KYSY (Ask)
 • ”Käytätkö nykyisin jotakin tupakka- tai nikotiinituotetta?”
Jos käyttää, mitä?
 • Savukkeita
 • Sähkötupakkaa
 • Nuuskaa
 • Sikareita tai pikkusikareita
 • Vesipiippua
 • Muuta, mitä?
Jos ei, onko…
 • Entuudestaan tupakoimaton?
 • Tupakoinnin lopettanut?

Vahvista
 • ”Erittäin hyvä!”
 • Selvitä ja vahvista nuorelle henkilökohtaisesti tärkeitä syitä pysyä tupakoimattomana
 • Keskustelkaa kokeeko nuori joskus houkutusta tupakointiin ja jos niin pohtikaa keinoja houkutuksen ohittamiseksi.
 • Jatka seurantaa.
KEHOTA (Advise)
 • ”Lääkärinäsi minusta on tärkeää, että lopetat tupakoinnin mahdollisimman pian.” (vahva kehotus)
 • Perustele kehotustasi terveyshaitoilla ja lopettamisen hyödyillä, jotka ovat räätälöityjä nuoren terveys- ja elämäntilanteeseen (personointi).
 • ”Uskon että pystyt siihen. Sen täytyy olla sinun valintasi ja sinun täytyy olla valmis yrittämään.” (voimaannuttava puhe)
ARVIOI (Assess)
 • ”Miten tärkeää tupakoinnin lopettaminen on sinulle? (Miksi?)” (pyri saamaan esiin syitä lopettamiselle)
 • ”Kuinka luottavainen olet siihen, että pystyt lopettamaan?”
 • ”Haluaisitko yrittää lopettamista?”
 • Arvioi nuoren nikotiiniriippuvuus ja selvitä aiemmat lopetusyritykset.
ASSIST (Avusta)
Valmis lopettamaan
 • ”Hienoa!”
 • ”Oletko ajatellut jo sopivaa ajankohtaa?” (sopikaa lopettamispäivästä)
 • Arvioi tarvitaanko nikotiinikorvaushoito- tai vieroituslääkevalmisteita, huomioiden myös nuoren kyky sitoutua valmisteiden ohjeenmukaiseen käyttöön.
 • Anna keskeiset neuvot (lopeta kokonaan; kerro ystäville/perheelle lopettamisesta; hävitä tupakat ja tupakointivälineet; ota oppia mahdollisista aiemmista lopetusyrityksistä).
 • Ennakoikaa haasteet (esim. vieroitusoireet; kaverien tai perheen tupakointi), suunnitelkaa selviytymiskeinot.
 • ”Haluaisin antaa mukaasi jotakin materiaalia.” (Anna lopettamista käsittelevä esite tai vastaava materiaali)
 • Kerro paikallisista tukipalveluista sekä maksuttomasta neuvontapuhelimesta (0800 148 484), nettipalveluista (www.stumppi.fi «http://www.stumppi.fi»1; www.fressis.fi «http://www.fressis.fi»2) tai muista tuntemistasi tukipalveluista (esim. puhelinsovellukset).
Harkitsee lopettamista
 • Rohkaise: ”Onpa hienoa, että mietit lopettamista!”
 • ”Tässä olisi joitakin materiaaleja, joiden avulla voit valmistautua ja pääset eteenpäin kun olet valmis yrittämään…”
 • Anna lopettamista käsittelevä esite tai vastaava materiaali.
 • Kerro paikallisista tukipalveluista sekä maksuttomasta neuvontapuhelimesta (0800 148 484), nettipalveluista (www.stumppi.fi «http://www.stumppi.fi»1; www.fressis.fi «http://www.fressis.fi»2) tai muista tuntemistasi tukipalveluista (esim. puhelinsovellukset).
Ei ole valmis lopettamaan
JÄRJESTÄ SEURANTA (Arrange)
 • ”Voisinko olla sinuun yhteydessä __________________ (miten) viimeistään __________(milloin)?"
 • Myös niiden nuorten kanssa, jotka eivät ole valmiita lopettamaan, sovitaan esimerkiksi puhelinkontakti, jossa palataan aiempaan keskusteluun, annetaan tarpeen mukaan ohjausta ja sovitaan tarvittaessa uudesta seurannasta tai ohjauskäynnistä.
 • Jos tupakasta vieroitukseen on sovittu hoitoketju, voidaan kysyä esimerkiksi: ”Meillä on tupakoinnin lopettamiseen erikoistunut ______________(kuka). Voisinko pyytää häntä olemaan sinuun yhteydessä _________________(miten) viimeistään __________(milloin)?”

Kirjallisuutta

 1. Ollila H, Heloma A. Tupakointi. Teoksessa: Mäki P, Wikström K, Hakulinen-Viitanen T, Laatikainen T (toim.) Terveystarkastukset lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa. Menetelmäkäsikirja. Opas 14/2011. Helsinki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 2. Brownson RC, Haire-Joshu D, Luke DA. Shaping the context of health: a review of environmental and policy approaches in the prevention of chronic diseases. Annu Rev Public Health 2006;27:341-70 «PMID: 16533121»PubMed
 3. Schepis TS, Rao U. Epidemiology and etiology of adolescent smoking. Curr Opin Pediatr 2005;17:607-12 «PMID: 16160535»PubMed
 4. Emory K, Saquib N, Gilpin EA ym. The association between home smoking restrictions and youth smoking behaviour: a review. Tob Control 2010;19:495-506 «PMID: 20852326»PubMed
 5. Moffitt TE, Arseneault L, Belsky D ym. A gradient of childhood self-control predicts health, wealth, and public safety. Proc Natl Acad Sci U S A 2011;108:2693-8 «PMID: 21262822»PubMed
 6. Wiefferink CH, Peters L, Hoekstra F ym. Clustering of health-related behaviors and their determinants: possible consequences for school health interventions. Prev Sci 2006;7:127-49 «PMID: 16596470»PubMed
 7. Thomas RE, Baker PR, Thomas BC ym. Family-based programmes for preventing smoking by children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev 2015;:CD004493 «PMID: 25720328»PubMed
 8. Baxi R, Sharma M, Roseby R ym. Family and carer smoking control programmes for reducing children's exposure to environmental tobacco smoke. Cochrane Database Syst Rev 2014;:CD001746 «PMID: 24671922»PubMed
 9. Thomas RE, McLellan J, Perera R. School-based programmes for preventing smoking. Cochrane Database Syst Rev 2013;:CD001293 «PMID: 23633306»PubMed
 10. Carson KV, Ameer F, Sayehmiri K ym. Mass media interventions for preventing smoking in young people. Cochrane Database Syst Rev 2017;6:CD001006 «PMID: 28574573»PubMed
 11. Carson KV, Brinn MP, Labiszewski NA ym. Community interventions for preventing smoking in young people. Cochrane Database Syst Rev 2011;:CD001291 «PMID: 21735383»PubMed
 12. Stead LF, Lancaster T. Interventions for preventing tobacco sales to minors. Cochrane Database Syst Rev 2005;:CD001497 «PMID: 15674880»PubMed
 13. Pbert L, Farber H, Horn K ym. State-of-the-art office-based interventions to eliminate youth tobacco use: the past decade. Pediatrics 2015;135:734-47 «PMID: 25780075»PubMed
 14. Hefler M, Liberato SC, Thomas DP. Incentives for preventing smoking in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev 2017;6:CD008645 «PMID: 28585288»PubMed
 15. Isensee B, Hanewinkel R. Meta-analysis on the effects of the smoke-free class competition on smoking prevention in adolescents. Eur Addict Res 2012;18:110-5 «PMID: 22285973»PubMed