Takaisin Tulosta

Lisätietoa uusista näytteenottotekniikoista

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnytinten solumuutokset
29.3.2021

Lisätietoa hrHPV-testin käytöstä seulonnassa ensisijaisena testinä

Lisätietoa kotona otettavista seulontanäytteistä (self-sampling)

Kirjallisuutta

 1. Lester H, Wilson S. Is default from colposcopy a problem, and if so what can we do? A systematic review of the literature. Br J Gen Pract 1999;49:223-9 «PMID: 10343430»PubMed
 2. Arbyn M, Anttila A, Jordan J ym. European guidelines for quality assurance on cervical cancer screening. 2 ed. Brussels: European Community, 2008
 3. Meijer CJ, Berkhof J, Castle PE ym. Guidelines for human papillomavirus DNA test requirements for primary cervical cancer screening in women 30 years and older. Int J Cancer 2009;124:516-20 «PMID: 18973271»PubMed
 4. Diakomanolis E, Stefanidis K, Rodolakis A ym. Vaginal intraepithelial neoplasia: report of 102 cases. Eur J Gynaecol Oncol 2002;23:457-9 «PMID: 12440826»PubMed
 5. Anttila A, Arbyn M, De Vuyst H, Dillner J, Dillner L, Franceschi S, Patnick J, Ronco G, Segnan N, Suonio E, Törnberg S & von Karsa L (eds.). European guidelines for quality assurance in cervical cancer screening. Second edition, Supplements. Office for Official Publications of the European Union, Luxembourg 2015 saatavana http://bookshop.europa.eu/en/european-guidelines-for-quality-assurance-in-cervical-cancer-screening-pbEW0115451/
 6. Virtanen A, Anttila A, Luostarinen T ym. Improving cervical cancer screening attendance in Finland. Int J Cancer 2015;136:E677-84 «PMID: 25178683»PubMed
 7. Virtanen A, Nieminen P, Niironen M ym. Self-sampling experiences among non-attendees to cervical screening. Gynecol Oncol 2014;135:487-94 «PMID: 25284037»PubMed
 8. Virtanen, A., Nieminen, P., Malila, N., Luostarinen, T. and Anttila, A.: Itse otettavat näytteet ja uusintakutsut lisäävät osallistumista kohdunkaulasyöpää ehkäiseviin seulontoihin. (Self-sampling and reminder letters increase participation in the Finnish cervical cancer screening programme) Duodecim 2013;129:1709-17 (in Finnish, with English summary)
 9. Virtanen A, Anttila A, Luostarinen T ym. Self-sampling versus reminder letter: effects on cervical cancer screening attendance and coverage in Finland. Int J Cancer 2011;128:2681-7 «PMID: 20669228»PubMed
 10. Arbyn M, Verdoodt F, Snijders PJ ym. Accuracy of human papillomavirus testing on self-collected versus clinician-collected samples: a meta-analysis. Lancet Oncol 2014;15:172-83 «PMID: 24433684»PubMed
 11. Kohdunkaulasyövän seulonta-algoritmit. Kansallisen syöpäseulontojen ohjausryhmän asettaman asiantuntijaryhmän suositus. Saatavana https://syoparekisteri.fi/seulonta/syopaseulontojen-jarjestaminen/
 12. Kohdunkaulasyövän seulonnassa käytettävät HPV-testit. Kansallisen syöpäseulontojen ohjausryhmän asettaman asiantuntijaryhmän suositus. Saatavana https://syoparekisteri.fi/seulonta/syopaseulontojen-jarjestaminen/