Takaisin Tulosta

Uniapnea ja elintapahoito

Lisätietoa aiheesta
Päivi Korhonen
4.4.2017

Liikapainoa ja muita sydän- ja verisuonitautien vaaratekijöitä vähentävät elintapamuutokset ovat keskeinen osa uniapnean hoitoa. Elintapahoidon ohjauksessa päävastuu on perusterveydenhuollossa.

Laihdutus vähentää uniapnean vaikeusastetta ylipainoisilla ja lihavilla potilailla (ks. myös näytönastekatsaus Laihdutus uniapnean hoitomuotona «Laihdutus lieventää uniapnean vaikeusastetta ylipainoisilla ja lihavilla potilailla.»A). Keskivaikeaa ja vaikeaa uniapneaa sairastavilla potilailla onnistunut laihdutushoito yksin tai yhdistettynä CPAP-hoitoon vähentää insuliiniresistenssiä sekä seerumin triglyseridien ja inflammaation merkkiaineiden tasoa toisin kuin pelkkä CPAP-hoito «Chirinos JA, Gurubhagavatula I, Teff K ym. CPAP, w...»1.

Säännöllinen liikuntaharjoittelu ilmeisesti vähentää uniapnean vaikeusastetta ja oireita riippumatta painonmuutoksesta (ks. näytönastekatsaus «Säännöllinen liikuntaharjoittelu ilmeisesti lieventää uniapnean vaikeusastetta ja oireita.»B).

Kompressiosukkien käyttö valveillaoloaikana lieventää uniapnean vaikeusastetta vähentämällä nesteen siirtymistä alaraajoista kaulan alueelle makuuasennossa «Redolfi S, Arnulf I, Pottier M ym. Attenuation of ...»2, «White LH, Lyons OD, Yadollahi A ym. Effect of belo...»3.

Koska uni-ja rauhoittavien lääkkeiden käyttö ja alkoholin nauttiminen ennen nukkumaanmenoa saattavat lisätä apneoiden määrää ja kestoa, suositellaan niiden välttämistä «Lavie P. Insomnia and sleep-disordered breathing. ...»4, «Epstein LJ, Kristo D, Strollo PJ Jr ym. Clinical g...»5.

Myös tupakoimattomuutta suositellaan limakalvoturvotuksen vähentämiseksi.

Univaje pahentaa uniapneaa «Persson HE, Svanborg E. Sleep deprivation worsens ...»6, minkä vuoksi tulee huolehtia unen riittävyydestä.

Asentohoidosta voi olla hyötyä lievän tai keskivaikean asennosta riippuvaisen uniapnean hoidossa, joskaan ei yhtä hyvin kuin CPAP-hoidosta. Se voi myös parantaa päiväväsymystä, mielialaa ja kognitiivisia toimintoja «Jokic R, Klimaszewski A, Crossley M ym. Positional...»7.

Taulukko 1. Suositus elintapojen muutoksista uniapnean ehkäisyssä ja osana hoitoa.
Tekijä Tavoite
Ylipaino (BMI 25–29,9 kg/m2)
Lihavuus (BMI ≥ 30 kg/m2)
Keskivartalolihavuus
Vähintään 5 %:n painon aleneminen ja saavutetun painon ylläpito
Ks. «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi24010»1
Vyötärön ympäryksen pienentäminen ja saavutetun vyötärönympäryksen ylläpito
Liikunta Kohtuukuormitteista kestävyysliikuntaa, kuten reipasta kävelyä, 150 minuuttia viikossa tai raskasta liikuntaa, kuten juoksua, 75 minuuttia viikossa sekä lihasvoimaa ja -kestävyyttä ylläpitävää tai lisäävää liikuntaa kahtena päivänä viikossa 30 minuuttia kerralla
«http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50075»2
Kompressiosukat Kompressiosukkien säännöllinen käyttö valveillaoloaikana
Alkoholinkäyttö Naisilla 0–1 annosta ja miehillä 0–2 annosta päivässä
Ks. Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014
Tupakointi Tupakoinnin lopettaminen
Univaje Taustalla olevien syiden käsitteleminen, ohjaus omatoimiseen unenhuoltoon
Ks. «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50067»3
Lääkkeet Varovaisuus käytettäessä hengitystä lamaavia lääkkeitä (opioidit, bentsodiatsepiinit ja niiden kaltaiset lääkkeet)
Uniapneapotilailla on usein korkea verenpaine. Verenpaine tulee optimoida tarvittaessa verenpainelääkityksellä.
Uniapneapotilaiden depressio tulee hoitaa adekvaatisti. Depressiolääkkeistä ei ole haittaa, vaan ne saattavat jopa lieventää uniapneaa edellyttäen, että potilaan paino ei nouse «Hedner J, Grote L, Zou D. Pharmacological treatmen...»8.
Asentohoito Selällään nukkumisen estäminen esimerkiksi yöpaidan selkämykseen kiinnitetyllä pallolla tai rintakehän ympäri tulevalla uniapneavyöllä.

Kirjallisuutta

  1. Chirinos JA, Gurubhagavatula I, Teff K ym. CPAP, weight loss, or both for obstructive sleep apnea. N Engl J Med 2014;370:2265-75 «PMID: 24918371»PubMed
  2. Redolfi S, Arnulf I, Pottier M ym. Attenuation of obstructive sleep apnea by compression stockings in subjects with venous insufficiency. Am J Respir Crit Care Med 2011;184:1062-6 «PMID: 21836140»PubMed
  3. White LH, Lyons OD, Yadollahi A ym. Effect of below-the-knee compression stockings on severity of obstructive sleep apnea. Sleep Med 2015;16:258-64 «PMID: 25620198»PubMed
  4. Lavie P. Insomnia and sleep-disordered breathing. Sleep Med 2007;8 Suppl 4:S21-5 «PMID: 18346673»PubMed
  5. Epstein LJ, Kristo D, Strollo PJ Jr ym. Clinical guideline for the evaluation, management and long-term care of obstructive sleep apnea in adults. J Clin Sleep Med 2009;5:263-76 «PMID: 19960649»PubMed
  6. Persson HE, Svanborg E. Sleep deprivation worsens obstructive sleep apnea. Comparison between diurnal and nocturnal polysomnography. Chest 1996;109:645-50 «PMID: 8617071»PubMed
  7. Jokic R, Klimaszewski A, Crossley M ym. Positional treatment vs continuous positive airway pressure in patients with positional obstructive sleep apnea syndrome. Chest 1999;115:771-81 «PMID: 10084491»PubMed
  8. Hedner J, Grote L, Zou D. Pharmacological treatment of sleep apnea: current situation and future strategies. Sleep Med Rev 2008;12:33-47 «PMID: 18201662»PubMed