Runsaat kuukautisvuodot
Käypä hoito -suositus |  Julkaistu: 03.05.2018   | Tila: voimassa  |  Aihepiiri(t): Endokrinologia, Naistentaudit ja synnytykset, Työterveyshuolto, Yleislääketiede
Mikä on Käypä hoito -suositus?
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gynekologiyhdistys ry:n asettama työryhmä
Tulosta

Runsaat kuukautisvuodot

Käypä hoito
3.5.2018
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gynekologiyhdistys ry:n asettama työryhmä

Opi ja ota käyttöön

Koosteet

Potilaalle

Muut suositukset

 

Miten viitata Käypä hoito -suositukseen? «»1

Keskeinen sanoma

 • Joka kolmas nainen kokee jossain elämänsä vaiheessa kuukautisvuotonsa runsaiksi. Asianmukainen hoito ja seuranta parantavat huomattavasti elämänlaatua.
 • Diagnoosi perustuu anamneesiin sekä vuodon määrän ja vuodosta aiheutuvan haitan arviointiin. Ks. haastattelu- ja tutkimuslomake «»1 ja potilasversio suomeksi «Runsaiden kuukautisten hyvä hoito parantaa naisen elämänlaatua»3 ja ruotsiksi «God behandling av riklig mensblödning förbättrar kvinnans livskvalitet»4.
 • Kohtuperäisten ja systeemisten syiden selvittämiseksi tehdään tarvittaessa laboratoriotutkimuksia ja transvaginaalinen kaikututkimus ja otetaan kohdun limakalvonäyte (ks. vuokaavio «»3).
 • Aneemiselle naiselle tulee aloittaa heti rautasubstituutio. 
 • Elleivät traneksaamihappo, tulehduskipulääkkeet, yhdistelmäehkäisyvalmisteet tai hormonikierukka tai näiden yhdistelmät vähennä tehokkaasti vuodon määrää, potilas lähetetään erikoissairaanhoitoon.

Aiheen rajaus

 • Tässä suosituksessa annetaan ohjeet sellaisten naisten tutkimiseen ja hoitoon, joilla esiintyy säännöllisin välein runsasta kuukautisvuotoa.

Määritelmiä

Tavoite

 • Suosituksen tavoitteena on tehostaa ja yhdenmukaistaa runsaiden kuukautisvuotojen diagnostiikkaa ja hoitoa sekä selkeyttää hoidon porrastusta.

Kohderyhmät

 • Suositus on tarkoitettu runsaista kuukautisvuodoista kärsiviä potilaita hoitaville terveydenhuollon ammattilaisille ja terveydenhuollon päätöksentekijöille.

Esiintyvyys

Riskitekijät ja etiologia

Taulukko 1. Runsaan kuukautisvuodon syitä
Runsaan kuukautisvuodon syitä Huomioita, viitteet
Kohdun poikkeavuudet
Myoomat Erityisesti submukoottiset ja kohtuonteloon työntyvät intramuraaliset myoomat «De Angelis C, Carnevale A, Santoro G ym. Hysteroscopic findings in women with menorrhagia. J Minim Invasive Gynecol 2013;20:209-14 »9
Polyypit Yleensä sivulöydöksiä
Tyypillisesti aiheuttavat epäsäännöllisiä tiputteluvuotoja
Pelkkä polyypinpoisto ei ilmeisesti auta säännöllisiin runsaisiin kuukautisvuotoihin «De Angelis C, Carnevale A, Santoro G ym. Hysteroscopic findings in women with menorrhagia. J Minim Invasive Gynecol 2013;20:209-14 »9, «Pelkkä endometriumpolyypin poisto ei välttämättä vähennä säännöllistä runsasta kuukautisvuotoa merkittävästi.»B.
Syöpä ja endometriumin hyperplasia Erityisesti yli 45-vuotiailla ja niillä, joiden BMI > 30 kg/m2 «Kalliala I, Markozannes G, Gunter MJ ym. Obesity and gynaecological and obstetric conditions: umbrella review of the literature. BMJ 2017;359:j4511 »22
Adenomyoosi Aiheuttaa tyypillisesti kivuliaita, runsaita kuukautisia «Naftalin J, Hoo W, Pateman K ym. Is adenomyosis associated with menorrhagia? Hum Reprod 2014;29:473-9 »23, «Munro MG, Critchley HO, Broder MS ym. FIGO classification system (PALM-COEIN) for causes of abnormal uterine bleeding in nongravid women of reproductive age. Int J Gynaecol Obstet 2011;113:3-13 »24
Tulehdus Aiheuttaa tyypillisesti epäsäännöllisiä vuotoja
Seksitautinäytteiden ottamista suositellaan (ks. Käypä hoito -suositus Seksitaudit «Seksitaudit»6).
Systeemiset syyt
Lihavuus Runsas rasvakudos lisää estrogeenituotantoa «Hahn KA, Wise LA, Riis AH ym. Correlates of menstrual cycle characteristics among nulliparous Danish women. Clin Epidemiol 2013;5:311-9 »25.
Hyytymishäiriöt
Perimenopausaaliaika Vuodot voivat lisäksi olla epäsäännölliset «Janssen CA, Scholten PC, Heintz AP. Menorrhagia--a search for epidemiological risk markers. Maturitas 1997;28:19-25 »26.
Kilpirauhasen vajaatoiminta Saattaa pienentää vWF:n pitoisuutta verenkierrossa «Akande EO. Plasma concentration of gonadotrophins, oestrogen and progesterone in hypothyroid women. Br J Obstet Gynaecol 1975;82:552-6 »27, «Acharya N, Acharya S, Shukla S ym. Gonadotropin levels in hypothyroid women of reproductive age group. J Obstet Gynaecol India 2011;61:550-3 »28, «Moragianni VA, Somkuti SG. Profound hypothyroidism-induced acute menorrhagia resulting in life-threatening anemia. Obstet Gynecol 2007;110:515-7 »29, «Krassas GE, Pontikides N, Kaltsas T ym. Disturbances of menstruation in hypothyroidism. Clin Endocrinol (Oxf) 1999;50:655-9 »30
Tupakointi Tupakointi lisää sytokromi P450 -isoentsyymien aktiivisuutta ja nopeuttaa siten mm. estradiolin hajoamista, mistä seuraa erilaisia kuukautiskierron ja kuukautisten häiriöitä «Hahn KA, Wise LA, Riis AH ym. Correlates of menstrual cycle characteristics among nulliparous Danish women. Clin Epidemiol 2013;5:311-9 »25, «Zevin S, Benowitz NL. Drug interactions with tobacco smoking. An update. Clin Pharmacokinet 1999;36:425-38 »31, «Brown S, Vessey M, Stratton I. The influence of method of contraception and cigarette smoking on menstrual patterns. Br J Obstet Gynaecol 1988;95:905-10 »32, «Liu Y, Gold EB, Lasley BL ym. Factors affecting menstrual cycle characteristics. Am J Epidemiol 2004;160:131-40 »33.
Krooninen sydän-, maksa- tai munuaissairaus Vaikuttaa veren hyytymistekijöihin
Hoitoperäiset syyt
Kuparikierukka Lisää vuodon määrää noin 50–70 % «Milsom I, Andersson K, Jonasson K ym. The influence of the Gyne-T 380S IUD on menstrual blood loss and iron status. Contraception 1995;52:175-9 »34
Lääkitykset Varfariini, suorat antikoagulantit, aspiriini, NSAIDt, SSRIt ja omega-3 (kaikki hyytymisjärjestelmän vaikutuksien kautta «Lassila R. Henkilökohtainen tiedonanto. 2017»35)
Essentiaalinen, ilman osoitettua syytä tapahtuva runsas kuukautisvuoto

Diagnostiikka

Anamneesi

Perustutkimukset

Gynekologiset jatkotutkimukset

Transvaginaalinen kaikututkimus

Kohdun limakalvonäyte

Hoito

Anemian ja raudanpuutteen hoito

Lääkehoidot

 • Anemian hoidosta ks. yllä.

Tulehduskipulääkkeet

Fibrinolyysin estäjät

Yhdistelmäehkäisyvalmisteet

Hormonikierukka

Progestiini (suun kautta)

Kirurgiset hoidot

Kohdun limakalvon tuhoaminen

Myoomista johtuvien runsaiden kuukautisten hoitovaihtoehdot

Ulipristaali

Kohdun limakalvonalaisen myooman hysteroskooppinen poisto

Myoomaenukleaatio

Kohtuvaltiomoiden embolisaatio

Suurienergiainen kohdennettu ultraääni (high intensity focused ultrasound, HIFU)

Kohdunpoisto

Hoitojen yhdistäminen

 • Eri hoitoja voidaan yhdistää, koska niiden vaikutusmekanismit ovat erilaisia. Esimerkiksi yhdistelmäehkäisyvalmisteet tai hormonikierukka voidaan yhdistää traneksaamihappoon tai tulehduskipulääkkeeseen.

Hoidon porrastus

 • Runsaiden kuukautisvuotojen diagnosointi ja hoito aloitetaan avo- ja perusterveydenhuollossa.
 • Hoitovaihtoehtojen valinnassa yhdessä potilaan kanssa voidaan apuna käyttää vaihtoehtotaulukkoa «Runsaat kuukautisvuodot: hoitovaihtoehdot»1.
 • Elleivät hormonikierukka, traneksaamihappo, tulehduskipulääkkeet tai yhdistelmäehkäisyvalmisteet tai näiden yhdistelmät vähennä tehokkaasti vuodon määrää, potilas lähetetään erikoislääkärin arviointiin.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gynekologiyhdistys ry:n asettama työryhmä

Runsaat kuukautisvuodot -suosituksen historiatiedot «Runsaat kuukautisvuodot, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»7

Puheenjohtaja:

Riikka Aaltonen, LT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, urogynekologian lisäkoulutus; Tyks Naistenklinikka

Jäsenet:

Heidi Alenius, LL, yleislääketieteen erikoislääkäri; Lempäälän terveyskeskus ja Kustannus OY Duodecim, Lääkärin tietokannat

Tuire Saloranta, LL, yleislääkäri; Vantaan kaupunki

Jorma Komulainen, LT, dosentti, lastentautien ja lastenendokrinologian erikoislääkäri, Käypä hoito -päätoimittaja; Suomalainen Lääkäriseura Duodecim (Käypä hoito -toimittaja)

Kaisa Randell, LT, naistentautien ja synnytysten sekä gynekologisen endokrinologian erikoislääkäri; KYS Syöpätaudit ja naistentaudit ja HYKS Naistenklinikka

Hanna Savolainen-Peltonen, LT, dosentti, naistentautien ja synnytysten sekä lisääntymislääketieteen erikoislääkäri; HYKS Naistenklinikka ja Helsingin yliopisto

Piia Vuorela, LT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri; Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Doctagon Oy ja Vantaan kaupunki (Käypä hoito -toimittaja)

Sidonnaisuudet

Riikka Aaltonen: Ei sidonnaisuuksia.

Heidi Alenius: Ei sidonnaisuuksia.

Jorma Komulainen: Ei sidonnaisuuksia.

Kaisa Randell: Ei sidonnaisuuksia.

Tuire Saloranta: Luentopalkkio (Sandoz/Novartis).

Hanna Savolainen-Peltonen: Ei sidonnaisuuksia.

Piia Vuorela: Ei sidonnaisuuksia.

Kirjallisuusviite

Runsaat kuukautisvuodot. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gynekologiyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2018 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Tarkemmat viittausohjeet: «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/viittaaminen»8

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ja Vältä viisaasti -suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Systemaattinen kirjallisuushaku on hoitosuosituksen perusta. Lue lisää artikkelista khk00007

Kirjallisuutta

 1. Hallberg L, Högdahl AM, Nilsson L ym. Menstrual blood loss--a population study. Variation at different ages and attempts to define normality. Acta Obstet Gynecol Scand 1966;45:320-51 «PMID: 5922481»PubMed
 2. Warner PE, Critchley HO, Lumsden MA ym. Menorrhagia II: is the 80-mL blood loss criterion useful in management of complaint of menorrhagia? Am J Obstet Gynecol 2004;190:1224-9 «PMID: 15167822»PubMed
 3. Garry R, Fountain J, Mason S ym. The eVALuate study: two parallel randomised trials, one comparing laparoscopic with abdominal hysterectomy, the other comparing laparoscopic with vaginal hysterectomy. BMJ 2004;328:129 «PMID: 14711749»PubMed
 4. Luoto RK, R. Raitanen, J. Vuorma, S. ym. Naisten terveys-kuukautiset, raskauskomplikaatiot, ehkäisy, hormonikorvaushoidot ja lapsettomuus FINRISKI 2002 tutkimuksessa. Taulukkoraportti. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B 18/2003, Helsinki; 2004.
 5. Nousiainen T. Raudanpuuteanemia. Kirjassa: Jousimaa J, Alenius H, Atula S ym. (toim.) Lääkärin käsikirja. Kustannus Oy Duodecim; 2017,12., uudistettu painos
 6. Mäkinen J, Brummer T, Jalkanen J ym. Ten years of progress--improved hysterectomy outcomes in Finland 1996-2006: a longitudinal observation study. BMJ Open 2013;3:e003169 «PMID: 24165027»PubMed
 7. Rees M. Menorrhagia. Br Med J (Clin Res Ed) 1987;294(6574):759-62
 8. Lethaby AE, Cooke I, Rees M. Progesterone or progestogen-releasing intrauterine systems for heavy menstrual bleeding. Cochrane Database Syst Rev 2005;4:CD002126 «PMID: 16235297»PubMed
 9. De Angelis C, Carnevale A, Santoro G ym. Hysteroscopic findings in women with menorrhagia. J Minim Invasive Gynecol 2013;20:209-14 «PMID: 23295199»PubMed
 10. Nagele F, O'Connor H, Davies A ym. 2500 Outpatient diagnostic hysteroscopies. Obstet Gynecol 1996;88:87-92 «PMID: 8684769»PubMed
 11. Vercellini P, Cortesi I, Oldani S ym. The role of transvaginal ultrasonography and outpatient diagnostic hysteroscopy in the evaluation of patients with menorrhagia. Hum Reprod 1997;12:1768-71 «PMID: 9308809»PubMed
 12. Savelli L, De Iaco P, Santini D ym. Histopathologic features and risk factors for benignity, hyperplasia, and cancer in endometrial polyps. Am J Obstet Gynecol 2003;188:927-31 «PMID: 12712087»PubMed
 13. Litta P, Di Giuseppe J, Moriconi L ym. Predictors of malignancy in endometrial polyps: a multi-institutional cohort study. Eur J Gynaecol Oncol 2014;35:382-6 «PMID: 25118478»PubMed
 14. Uglietti A, Mazzei C, Deminico N ym. Endometrial polyps detected at ultrasound and rate of malignancy. Arch Gynecol Obstet 2014;289:839-43 «PMID: 24091484»PubMed
 15. Edlund M, Blombäck M, von Schoultz B ym. On the value of menorrhagia as a predictor for coagulation disorders. Am J Hematol 1996;53:234-8 «PMID: 8948660»PubMed
 16. Kadir RA, Economides DL, Sabin CA ym. Frequency of inherited bleeding disorders in women with menorrhagia. Lancet 1998;351:485-9 «PMID: 9482440»PubMed
 17. Miller CH, Philipp CS, Stein SF ym. The spectrum of haemostatic characteristics of women with unexplained menorrhagia. Haemophilia 2011;17:e223-9 «PMID: 21040234»PubMed
 18. Shankar M, Lee CA, Sabin CA ym. von Willebrand disease in women with menorrhagia: a systematic review. BJOG 2004;111:734-40 «PMID: 15198765»PubMed
 19. Bevan JA, Maloney KW, Hillery CA ym. Bleeding disorders: A common cause of menorrhagia in adolescents. J Pediatr 2001;138:856-61 «PMID: 11391329»PubMed
 20. Knol HM, Mulder AB, Bogchelman DH ym. The prevalence of underlying bleeding disorders in patients with heavy menstrual bleeding with and without gynecologic abnormalities. Am J Obstet Gynecol 2013;209:202.e1-7 «PMID: 23727521»PubMed
 21. Farquhar CM, Lethaby A, Sowter M ym. An evaluation of risk factors for endometrial hyperplasia in premenopausal women with abnormal menstrual bleeding. Am J Obstet Gynecol 1999;181:525-9 «PMID: 10486458»PubMed
 22. Kalliala I, Markozannes G, Gunter MJ ym. Obesity and gynaecological and obstetric conditions: umbrella review of the literature. BMJ 2017;359:j4511 «PMID: 29074629»PubMed
 23. Naftalin J, Hoo W, Pateman K ym. Is adenomyosis associated with menorrhagia? Hum Reprod 2014;29:473-9 «PMID: 24408315»PubMed
 24. Munro MG, Critchley HO, Broder MS ym. FIGO classification system (PALM-COEIN) for causes of abnormal uterine bleeding in nongravid women of reproductive age. Int J Gynaecol Obstet 2011;113:3-13 «PMID: 21345435»PubMed
 25. Hahn KA, Wise LA, Riis AH ym. Correlates of menstrual cycle characteristics among nulliparous Danish women. Clin Epidemiol 2013;5:311-9 «PMID: 23983490»PubMed
 26. Janssen CA, Scholten PC, Heintz AP. Menorrhagia--a search for epidemiological risk markers. Maturitas 1997;28:19-25 «PMID: 9391991»PubMed
 27. Akande EO. Plasma concentration of gonadotrophins, oestrogen and progesterone in hypothyroid women. Br J Obstet Gynaecol 1975;82:552-6 «PMID: 1148139»PubMed
 28. Acharya N, Acharya S, Shukla S ym. Gonadotropin levels in hypothyroid women of reproductive age group. J Obstet Gynaecol India 2011;61:550-3 «PMID: 23024528»PubMed
 29. Moragianni VA, Somkuti SG. Profound hypothyroidism-induced acute menorrhagia resulting in life-threatening anemia. Obstet Gynecol 2007;110:515-7 «PMID: 17666648»PubMed
 30. Krassas GE, Pontikides N, Kaltsas T ym. Disturbances of menstruation in hypothyroidism. Clin Endocrinol (Oxf) 1999;50:655-9 «PMID: 10468932»PubMed
 31. Zevin S, Benowitz NL. Drug interactions with tobacco smoking. An update. Clin Pharmacokinet 1999;36:425-38 «PMID: 10427467»PubMed
 32. Brown S, Vessey M, Stratton I. The influence of method of contraception and cigarette smoking on menstrual patterns. Br J Obstet Gynaecol 1988;95:905-10 «PMID: 3191064»PubMed
 33. Liu Y, Gold EB, Lasley BL ym. Factors affecting menstrual cycle characteristics. Am J Epidemiol 2004;160:131-40 «PMID: 15234934»PubMed
 34. Milsom I, Andersson K, Jonasson K ym. The influence of the Gyne-T 380S IUD on menstrual blood loss and iron status. Contraception 1995;52:175-9 «PMID: 7587189»PubMed
 35. Lassila R. Henkilökohtainen tiedonanto. 2017
 36. Fraser IS. Menorrhagia--a pragmatic approach to the understanding of causes and the need for investigations. Br J Obstet Gynaecol 1994;101 Suppl 11:3-7 «PMID: 8043558»PubMed
 37. Higham JM, Shaw RW. Clinical associations with objective menstrual blood volume. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1999;82:73-6 «PMID: 10192489»PubMed
 38. Janssen CA, Scholten PC, Heintz AP. A simple visual assessment technique to discriminate between menorrhagia and normal menstrual blood loss. Obstet Gynecol 1995;85:977-82 «PMID: 7770270»PubMed
 39. Hald K, Lieng M. Assessment of periodic blood loss: interindividual and intraindividual variations of pictorial blood loss assessment chart registrations. J Minim Invasive Gynecol 2014;21:662-8 «PMID: 24469275»PubMed
 40. Zakherah MS, Sayed GH, El-Nashar SA ym. Pictorial blood loss assessment chart in the evaluation of heavy menstrual bleeding: diagnostic accuracy compared to alkaline hematin. Gynecol Obstet Invest 2011;71:281-4 «PMID: 21228538»PubMed
 41. Sinisalo M, Collin P. Raudanpuuteanemian syyt ja diagnostiikka. Suom Lääkäril 2016;37:2251-54
 42. James AH, Kouides PA, Abdul-Kadir R ym. Von Willebrand disease and other bleeding disorders in women: consensus on diagnosis and management from an international expert panel. Am J Obstet Gynecol 2009;201:12.e1-8 «PMID: 19481722»PubMed
 43. Vuori-Holopainen E, Mäkipernaa A, Tiitinen A. Nuoren runsaat kuukautiset - normaalia vai merkki sairaudesta? Duodecim 2013;129:2613-20 «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus=duo11391»9
 44. de Kroon CD, de Bock GH, Dieben SW ym. Saline contrast hysterosonography in abnormal uterine bleeding: a systematic review and meta-analysis. BJOG 2003;110:938-47 «PMID: 14550365»PubMed
 45. La Sala GB, Blasi I, Gallinelli A ym. Diagnostic accuracy of sonohysterography and transvaginal sonography as compared with hysteroscopy and endometrial biopsy: a prospective study. Minerva Ginecol 2011;63:421-7 «PMID: 21926951»PubMed
 46. Seshadri S, El-Toukhy T, Douiri A ym. Diagnostic accuracy of saline infusion sonography in the evaluation of uterine cavity abnormalities prior to assisted reproductive techniques: a systematic review and meta-analyses. Hum Reprod Update 2015;21:262-74 «PMID: 25505226»PubMed
 47. Bittencourt CA, Dos Santos Simões R, Bernardo WM ym. Accuracy of saline contrast sonohysterography in detection of endometrial polyps and submucosal leiomyomas in women of reproductive age with abnormal uterine bleeding: systematic review and meta-analysis. Ultrasound Obstet Gynecol 2017;50:32-39 «PMID: 27862503»PubMed
 48. Maheux-Lacroix S, Li F, Laberge PY ym. Imaging for Polyps and Leiomyomas in Women With Abnormal Uterine Bleeding: A Systematic Review. Obstet Gynecol 2016;128:1425-1436 «PMID: 27824761»PubMed
 49. Andres MP, Borrelli GM, Ribeiro J ym. Transvaginal Ultrasound for the Diagnosis of Adenomyosis: Systematic Review and Meta-Analysis. J Minim Invasive Gynecol 2018;25:257-264 «PMID: 28864044»PubMed
 50. Dueholm M, Forman A, Jensen ML ym. Transvaginal sonography combined with saline contrast sonohysterography in evaluating the uterine cavity in premenopausal patients with abnormal uterine bleeding. Ultrasound Obstet Gynecol 2001;18:54-61 «PMID: 11489227»PubMed
 51. Dijkhuizen FP, Brölmann HA, Potters AE ym. The accuracy of transvaginal ultrasonography in the diagnosis of endometrial abnormalities. Obstet Gynecol 1996;87:345-9 «PMID: 8598952»PubMed
 52. Purdie DM, Green AC. Epidemiology of endometrial cancer. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2001;15:341-54 «PMID: 11476557»PubMed
 53. Friberg E, Orsini N, Mantzoros CS ym. Diabetes mellitus and risk of endometrial cancer: a meta-analysis. Diabetologia 2007;50:1365-74 «PMID: 17476474»PubMed
 54. Guraslan H, Dogan K, Kaya C ym. Could body mass index be an indicator for endometrial biopsy in premenopausal women with heavy menstrual bleeding? Arch Gynecol Obstet 2016;294:395-402 «PMID: 26895636»PubMed
 55. Wise MR, Jordan V, Lagas A ym. Obesity and endometrial hyperplasia and cancer in premenopausal women: A systematic review. Am J Obstet Gynecol 2016;214:689.e1-689.e17 «PMID: 26829507»PubMed
 56. Pennant ME, Mehta R, Moody P ym. Premenopausal abnormal uterine bleeding and risk of endometrial cancer. BJOG 2017;124:404-411 «PMID: 27766759»PubMed
 57. Napolitano M, Dolce A, Celenza G ym. Iron-dependent erythropoiesis in women with excessive menstrual blood losses and women with normal menses. Ann Hematol 2014;93:557-63 «PMID: 24048634»PubMed
 58. Peuranpää P, Heliövaara-Peippo S, Fraser I ym. Effects of anemia and iron deficiency on quality of life in women with heavy menstrual bleeding. Acta Obstet Gynecol Scand 2014;93:654-60 «PMID: 24912842»PubMed
 59. Ray S, Ray A. Non-surgical interventions for treating heavy menstrual bleeding (menorrhagia) in women with bleeding disorders. Cochrane Database Syst Rev 2014;11:CD010338 «PMID: 25426776»PubMed
 60. Matteson KA, Rahn DD, Wheeler TL 2nd ym. Nonsurgical management of heavy menstrual bleeding: a systematic review. Obstet Gynecol 2013;121:632-43 «PMID: 23635628»PubMed
 61. Lindoff C, Rybo G, Astedt B. Treatment with tranexamic acid during pregnancy, and the risk of thrombo-embolic complications. Thromb Haemost 1993;70:238-40 «PMID: 8236125»PubMed
 62. Rydin E, Lundberg PO. Letter: Tranexamic acid and intracranial thrombosis. Lancet 1976;2:49 «PMID: 59118»PubMed
 63. Rybo G. Tranexamic acid therapy effective treatment in heavy menstrual bleeding: Clinical updata on safety.Ther Adv 1991;4:1-8
 64. Cooke I, Lethaby A, Farquhar C. Antifibrinolytics for heavy menstrual bleeding. Cochrane Database Syst Rev 2000;4:CD000249 «PMID: 10796518»PubMed
 65. Hurskainen R, Teperi J, Rissanen P ym. Clinical outcomes and costs with the levonorgestrel-releasing intrauterine system or hysterectomy for treatment of menorrhagia: randomized trial 5-year follow-up. JAMA 2004;291:1456-63 «PMID: 15039412»PubMed
 66. Mansour MM, D. The effectiveness of the levonorgestrel intrauterine system (LNG-IUS) in the treatment of dysmenorrhea in a district clinic for abnormal uterine bleeding. Br J Obstet Gynacol 1998;105:S323
 67. Barrington JW, Bowen-Simpkins P. The levonorgestrel intrauterine system in the management of menorrhagia. Br J Obstet Gynaecol 1997;104:614-6 «PMID: 9166207»PubMed
 68. Suhonen S, Haukkamaa M, Jakobsson T ym. Clinical performance of a levonorgestrel-releasing intrauterine system and oral contraceptives in young nulliparous women: a comparative study. Contraception 2004;69:407-12 «PMID: 15105064»PubMed
 69. Veldhuis HM, Vos AG, Lagro-Janssen AL. Complications of the intrauterine device in nulliparous and parous women. Eur J Gen Pract 2004;10:82-7 «PMID: 15534571»PubMed
 70. Van Houdenhoven K, van Kaam KJ, van Grootheest AC ym. Uterine perforation in women using a levonorgestrel-releasing intrauterine system. Contraception 2006;73:257-60 «PMID: 16472566»PubMed
 71. Heikinheimo O, Inki P, Schmelter T ym. Bleeding pattern and user satisfaction in second consecutive levonorgestrel-releasing intrauterine system users: results of a prospective 5-year study. Hum Reprod 2014;29:1182-8 «PMID: 24682613»PubMed
 72. Andersson K, Odlind V, Rybo G. Levonorgestrel-releasing and copper-releasing (Nova T) IUDs during five years of use: a randomized comparative trial. Contraception 1994;49:56-72 «PMID: 8137626»PubMed
 73. Marjoribanks J, Lethaby A, Farquhar C. Surgery versus medical therapy for heavy menstrual bleeding. Cochrane Database Syst Rev 2016;1:CD003855 «PMID: 26820670»PubMed
 74. Inki P, Hurskainen R, Palo P ym. Comparison of ovarian cyst formation in women using the levonorgestrel-releasing intrauterine system vs. hysterectomy. Ultrasound Obstet Gynecol 2002;20:381-5 «PMID: 12383322»PubMed
 75. Nahum GG, Kaunitz AM, Rosen K ym. Ovarian cysts: presence and persistence with use of a 13.5mg levonorgestrel-releasing intrauterine system. Contraception 2015;91:412-7 «PMID: 25661510»PubMed
 76. Heliövaara-Peippo S, Hurskainen R, Teperi J ym. Quality of life and costs of levonorgestrel-releasing intrauterine system or hysterectomy in the treatment of menorrhagia: a 10-year randomized controlled trial. Am J Obstet Gynecol 2013;209:535.e1-535.e14 «PMID: 23999423»PubMed
 77. Hurskainen R, Teperi J, Rissanen P ym. Quality of life and cost-effectiveness of levonorgestrel-releasing intrauterine system versus hysterectomy for treatment of menorrhagia: a randomised trial. Lancet 2001;357:273-7 «PMID: 11214131»PubMed
 78. Pagano HP, Zapata LB, Berry-Bibee EN ym. Safety of hormonal contraception and intrauterine devices among women with depressive and bipolar disorders: a systematic review. Contraception 2016;94:641-649 «PMID: 27364100»PubMed
 79. Enzlin P, Weyers S, Janssens D ym. Sexual functioning in women using levonorgestrel-releasing intrauterine systems as compared to copper intrauterine devices. J Sex Med 2012;9:1065-73 «PMID: 21492401»PubMed
 80. Lethaby A, Hussain M, Rishworth JR ym. Progesterone or progestogen-releasing intrauterine systems for heavy menstrual bleeding. Cochrane Database Syst Rev 2015;4:CD002126 «PMID: 25924648»PubMed
 81. Spencer JC, Louie M, Moulder JK ym. Cost-effectiveness of treatments for heavy menstrual bleeding. Am J Obstet Gynecol 2017;217:574.e1-574.e9 «PMID: 28754438»PubMed
 82. Irvine GA, Campbell-Brown MB, Lumsden MA ym. Randomised comparative trial of the levonorgestrel intrauterine system and norethisterone for treatment of idiopathic menorrhagia. Br J Obstet Gynaecol 1998;105:592-8 «PMID: 9647148»PubMed
 83. Goshtasebi A, Moukhah S, Gandevani SB. Treatment of heavy menstrual bleeding of endometrial origin: randomized controlled trial of medroxyprogesterone acetate and tranexamic acid. Arch Gynecol Obstet 2013;288:1055-60 «PMID: 23595582»PubMed
 84. Scholes D, Lacroix AZ, Ott SM ym. Bone mineral density in women using depot medroxyprogesterone acetate for contraception. Obstet Gynecol 1999;93:233-8 «PMID: 9932562»PubMed
 85. Tan YH, Lethaby A. Pre-operative endometrial thinning agents before endometrial destruction for heavy menstrual bleeding. Cochrane Database Syst Rev 2013;11:CD010241 «PMID: 24234875»PubMed
 86. Bhattacharya S, Middleton LJ, Tsourapas A, ym. Hysterectomy, endometrial ablation and Mirena(R) for heavy menstrual bleeding: a systematic review of clinical effectiveness and cost-effectiveness analysis. Health technology assessment (Winchester, England) 2011;15(19):iii-xvi, 1-252
 87. Singh M, Hosni MM, Jones SE. Is endometrial ablation protective against endometrial cancer? A retrospective observational study. Arch Gynecol Obstet 2016;293:1033-7 «PMID: 26498760»PubMed
 88. Soini T, Rantanen M, Paavonen J ym. Long-term Follow-up After Endometrial Ablation in Finland: Cancer Risks and Later Hysterectomies. Obstet Gynecol 2017;130:554-560 «PMID: 28796675»PubMed
 89. Barlow DH, Lumsden MA, Fauser BC ym. Individualized vaginal bleeding experience of women with uterine fibroids in the PEARL I randomized controlled trial comparing the effects of ulipristal acetate or placebo. Hum Reprod 2014;29:480-9 «PMID: 24457604»PubMed
 90. Donnez J, Hudecek R, Donnez O ym. Efficacy and safety of repeated use of ulipristal acetate in uterine fibroids. Fertil Steril 2015;103:519-27.e3 «PMID: 25542821»PubMed
 91. Donnez J, Vázquez F, Tomaszewski J ym. Long-term treatment of uterine fibroids with ulipristal acetate ?. Fertil Steril 2014;101:1565-73.e1-18 «PMID: 24630081»PubMed
 92. Donnez J, Tomaszewski J, Vázquez F ym. Ulipristal acetate versus leuprolide acetate for uterine fibroids. N Engl J Med 2012;366:421-32 «PMID: 22296076»PubMed
 93. Donnez J, Tatarchuk TF, Bouchard P ym. Ulipristal acetate versus placebo for fibroid treatment before surgery. N Engl J Med 2012;366:409-20 «PMID: 22296075»PubMed
 94. Fernandez H, Kadoch O, Capella-Allouc S ym. [Hysteroscopic resection of submucous myomas: long term results]. Ann Chir 2001;126:58-64 «PMID: 11255973»PubMed
 95. Wamsteker K, Emanuel MH, de Kruif JH. Transcervical hysteroscopic resection of submucous fibroids for abnormal uterine bleeding: results regarding the degree of intramural extension. Obstet Gynecol 1993;82:736-40 «PMID: 8414318»PubMed
 96. Vercellini P, Zàina B, Yaylayan L ym. Hysteroscopic myomectomy: long-term effects on menstrual pattern and fertility. Obstet Gynecol 1999;94:341-7 «PMID: 10472856»PubMed
 97. Hart R, Molnár BG, Magos A. Long term follow up of hysteroscopic myomectomy assessed by survival analysis. Br J Obstet Gynaecol 1999;106:700-5 «PMID: 10428527»PubMed
 98. Emanuel MH, Wamsteker K, Hart AA ym. Long-term results of hysteroscopic myomectomy for abnormal uterine bleeding. Obstet Gynecol 1999;93:743-8 «PMID: 10912978»PubMed
 99. Jansen FW, Vredevoogd CB, van Ulzen K ym. Complications of hysteroscopy: a prospective, multicenter study. Obstet Gynecol 2000;96:266-70 «PMID: 10908775»PubMed
 100. Touboul C, Fernandez H, Deffieux X ym. Uterine synechiae after bipolar hysteroscopic resection of submucosal myomas in patients with infertility. Fertil Steril 2009;92:1690-3 «PMID: 18937941»PubMed
 101. Bradley LD. Complications in hysteroscopy: prevention, treatment and legal risk. Curr Opin Obstet Gynecol 2002;14:409-15 «PMID: 12151831»PubMed
 102. Phillips DR, Nathanson HG, Meltzer SM ym. Transcervical electrosurgical resection of submucous leiomyomas for chronic menorrhagia. J Am Assoc Gynecol Laparosc 1995;2:147-53 «PMID: 9050549»PubMed
 103. Bhave Chittawar P, Franik S, Pouwer AW ym. Minimally invasive surgical techniques versus open myomectomy for uterine fibroids. Cochrane Database Syst Rev 2014;10:CD004638 «PMID: 25331441»PubMed
 104. Hanafi M. Predictors of leiomyoma recurrence after myomectomy. Obstet Gynecol 2005;105:877-81 «PMID: 15802421»PubMed
 105. Tinelli A, Hurst BS, Hudelist G ym. Laparoscopic myomectomy focusing on the myoma pseudocapsule: technical and outcome reports. Hum Reprod 2012;27:427-35 «PMID: 22095838»PubMed
 106. Tropeano G, Amoroso S, Scambia G. Non-surgical management of uterine fibroids. Hum Reprod Update 2008;14:259-74 «PMID: 18344356»PubMed
 107. Marshburn PB, Matthews ML, Hurst BS. Uterine artery embolization as a treatment option for uterine myomas. Obstet Gynecol Clin North Am 2006;33:125-44 «PMID: 16504811»PubMed
 108. Suvanto E, Hurksainen R. Kohtumyoomien hoito. Suom Lääkäril 2015;70; 2941-4
 109. Hippeläinen M, Hurskainen R, Mäkinen E, Isojärvi J, Sihvo S. Kohtuvaltimoiden embolisaatio - vaihtoehto oireisten myoomien hoitoon. Suom Lääkäril 2011; 65:265-72
 110. Hehenkamp WJ, Volkers NA, Broekmans FJ ym. Loss of ovarian reserve after uterine artery embolization: a randomized comparison with hysterectomy. Hum Reprod 2007;22:1996-2005 «PMID: 17582145»PubMed
 111. Goldberg J, Pereira L, Berghella V ym. Pregnancy outcomes after treatment for fibromyomata: uterine artery embolization versus laparoscopic myomectomy. Am J Obstet Gynecol 2004;191:18-21 «PMID: 15295339»PubMed
 112. Pron G, Mocarski E, Bennett J ym. Pregnancy after uterine artery embolization for leiomyomata: the Ontario multicenter trial. Obstet Gynecol 2005;105:67-76 «PMID: 15625144»PubMed
 113. Mara M, Maskova J, Fucikova Z ym. Midterm clinical and first reproductive results of a randomized controlled trial comparing uterine fibroid embolization and myomectomy. Cardiovasc Intervent Radiol 2008;31:73-85 «PMID: 17943348»PubMed
 114. Blanco Sequeiros RJ, K. Komar, G. Koskinen, S. . Suurienergiainen kohdennettu ultraääni (HIFU) kasvainten hoidossa. Duodecim 2017;133:143-9 «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus=duo13523»10
 115. Gizzo S, Saccardi C, Patrelli TS ym. Magnetic resonance-guided focused ultrasound myomectomy: safety, efficacy, subsequent fertility and quality-of-life improvements, a systematic review. Reprod Sci 2014;21:465-76 «PMID: 23868442»PubMed
 116. Mindjuk I, Trumm CG, Herzog P ym. MRI predictors of clinical success in MR-guided focused ultrasound (MRgFUS) treatments of uterine fibroids: results from a single centre. Eur Radiol 2015;25:1317-28 «PMID: 25510445»PubMed
 117. Crosignani PG, Vercellini P, Apolone G ym. Endometrial resection versus vaginal hysterectomy for menorrhagia: long-term clinical and quality-of-life outcomes. Am J Obstet Gynecol 1997;177:95-101 «PMID: 9240590»PubMed
 118. Darwish M, Atlantis E, Mohamed-Taysir T. Psychological outcomes after hysterectomy for benign conditions: a systematic review and meta-analysis. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2014;174:5-19 «PMID: 24398028»PubMed
 119. Crosignani PG, Vercellini P, Mosconi P ym. Levonorgestrel-releasing intrauterine device versus hysteroscopic endometrial resection in the treatment of dysfunctional uterine bleeding. Obstet Gynecol 1997;90:257-63 «PMID: 9241305»PubMed
 120. Sculpher MJ, Bryan S, Dwyer N ym. An economic evaluation of transcervical endometrial resection versus abdominal hysterectomy for the treatment of menorrhagia. Br J Obstet Gynaecol 1993;100:244-52 «PMID: 8476830»PubMed
 121. Halmesmäki K, Hurskainen R, Teperi J ym. The effect of hysterectomy or levonorgestrel-releasing intrauterine system on sexual functioning among women with menorrhagia: a 5-year randomised controlled trial. BJOG 2007;114:563-8 «PMID: 17439564»PubMed
 122. Matteson KA, Abed H, Wheeler TL 2nd ym. A systematic review comparing hysterectomy with less-invasive treatments for abnormal uterine bleeding. J Minim Invasive Gynecol 2012;19:13-28 «PMID: 22078015»PubMed
 123. Forsgren C, Lundholm C, Johansson AL ym. Vaginal hysterectomy and risk of pelvic organ prolapse and stress urinary incontinence surgery. Int Urogynecol J 2012;23:43-8 «PMID: 21850508»PubMed
 124. Lykke R, Blaakær J, Ottesen B ym. Pelvic organ prolapse (POP) surgery among Danish women hysterectomized for benign conditions: age at hysterectomy, age at subsequent POP operation, and risk of POP after hysterectomy. Int Urogynecol J 2015;26:527-32 «PMID: 25182152»PubMed
 125. Kudish BI, Shveiky D, Gutman RE ym. Hysterectomy and urinary incontinence in postmenopausal women. Int Urogynecol J 2014;25:1523-31 «PMID: 24964761»PubMed
 126. Brummer TH, Jalkanen J, Fraser J ym. FINHYST, a prospective study of 5279 hysterectomies: complications and their risk factors. Hum Reprod 2011;26:1741-51 «PMID: 21540244»PubMed
 127. Moorman PG, Myers ER, Schildkraut JM ym. Effect of hysterectomy with ovarian preservation on ovarian function. Obstet Gynecol 2011;118:1271-9 «PMID: 22067716»PubMed
 128. Farquhar CM, Sadler L, Harvey SA ym. The association of hysterectomy and menopause: a prospective cohort study. BJOG 2005;112:956-62 «PMID: 15957999»PubMed
 129. Bettocchi S, Ceci O, Vicino M ym. Diagnostic inadequacy of dilatation and curettage. Fertil Steril 2001;75:803-5 «PMID: 11287038»PubMed
 130. Cook JR, Seman EI. Pregnancy following endometrial ablation: case history and literature review. Obstet Gynecol Surv 2003;58:551-6 «PMID: 12886166»PubMed
 131. Daniels JP, Middleton LJ, Champaneria R ym. Second generation endometrial ablation techniques for heavy menstrual bleeding: network meta-analysis. BMJ 2012;344:e2564 «PMID: 22529302»PubMed
 132. Di Spiezio Sardo A, Mazzon I, Bramante S ym. Hysteroscopic myomectomy: a comprehensive review of surgical techniques. Hum Reprod Update 2008;14:101-19 «PMID: 18063608»PubMed
 133. Dijkhuizen FP, Mol BW, Brölmann HA ym. The accuracy of endometrial sampling in the diagnosis of patients with endometrial carcinoma and hyperplasia: a meta-analysis. Cancer 2000;89:1765-72 «PMID: 11042572»PubMed
 134. Edelman AB, Gallo MF, Jensen JT ym. Continuous or extended cycle vs. cyclic use of combined oral contraceptives for contraception. Cochrane Database Syst Rev 2005;3:CD004695 «PMID: 16034942»PubMed
 135. Emanuel MH, Wamsteker K, Hart AA ym. Long-term results of hysteroscopic myomectomy for abnormal uterine bleeding. Obstet Gynecol 1999;93:743-8 «PMID: 10912978»PubMed
 136. Epstein E, Ramirez A, Skoog L ym. Dilatation and curettage fails to detect most focal lesions in the uterine cavity in women with postmenopausal bleeding. Acta Obstet Gynecol Scand 2001;80:1131-6 «PMID: 11846711»PubMed
 137. Farquhar C, Brown J. Oral contraceptive pill for heavy menstrual bleeding. Cochrane Database Syst Rev 2009;4:CD000154 «PMID: 19821266»PubMed
 138. Fergusson RJ, Lethaby A, Shepperd S ym. Endometrial resection and ablation versus hysterectomy for heavy menstrual bleeding. Cochrane Database Syst Rev 2013;11:CD000329 «PMID: 24288154»PubMed
 139. Fothergill DJ, Brown VA, Hill AS. Histological sampling of the endometrium--a comparison between formal curettage and the Pipelle sampler. Br J Obstet Gynaecol 1992;99:779-80 «PMID: 1308108»PubMed
 140. Fraser IS, Jensen J, Schaefers M ym. Normalization of blood loss in women with heavy menstrual bleeding treated with an oral contraceptive containing estradiol valerate/dienogest. Contraception 2012;86:96-101 «PMID: 22240178»PubMed
 141. Freeman EW, Lukes A, VanDrie D ym. A dose-response study of a novel, oral tranexamic formulation for heavy menstrual bleeding. Am J Obstet Gynecol 2011;205:319.e1-7 «PMID: 21777897»PubMed
 142. French R, Van Vliet H, Cowan F ym. Hormonally impregnated intrauterine systems (IUSs) versus other forms of reversible contraceptives as effective methods of preventing pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2004;3:CD001776 «PMID: 15266453»PubMed
 143. Gervaise A, de Tayrac R, Fernandez H. Contraceptive information after endometrial ablation. Fertil Steril 2005;84:1746-7 «PMID: 16359981»PubMed
 144. GOLDSMITH RE, STURGIS SH, LERMAN J ym. The menstrual pattern in thyroid disease. J Clin Endocrinol Metab 1952;12:846-55 «PMID: 14938422»PubMed
 145. Gupta JK, Sinha AS, Lumsden MA ym. Uterine artery embolization for symptomatic uterine fibroids. Cochrane Database Syst Rev 2006;1:CD005073 «PMID: 16437515»PubMed
 146. Health Quality Ontario. Levonorgestrel-Releasing Intrauterine System (52 mg) for Idiopathic Heavy Menstrual Bleeding: A Health Technology Assessment. Ont Health Technol Assess Ser 2016;16:1-119 «PMID: 27990196»PubMed
 147. Karkouti K, Wijeysundera DN, Beattie WS ym. Risk associated with preoperative anemia in cardiac surgery: a multicenter cohort study. Circulation 2008;117:478-84 «PMID: 18172032»PubMed
 148. Kuzel D, Bartosova L, Rezabek K ym. Successful pregnancy after thermal balloon endometrial ablation followed by in vitro fertilization and embryo transfer. Fertil Steril 2010;93:1006.e11-3 «PMID: 19939364»PubMed
 149. Laberge PY. Serious and deadly complications from pregnancy after endometrial ablation: two case reports and review of the literature. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris) 2008;37:609-13 «PMID: 18602767»PubMed
 150. Leichtle SW, Mouawad NJ, Lampman R ym. Does preoperative anemia adversely affect colon and rectal surgery outcomes? J Am Coll Surg 2011;212:187-94 «PMID: 21276532»PubMed
 151. Lethaby A, Augood C, Duckitt K ym. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs for heavy menstrual bleeding. Cochrane Database Syst Rev 2007;4:CD000400 «PMID: 17943741»PubMed
 152. Cooke I, Lethaby A, Farquhar C. Antifibrinolytics for heavy menstrual bleeding. Cochrane Database Syst Rev 2000;4:CD000249 «PMID: 10796518»PubMed
 153. Lethaby A, Penninx J, Hickey M ym. Endometrial resection and ablation techniques for heavy menstrual bleeding. Cochrane Database Syst Rev 2013;8:CD001501 «PMID: 23990373»PubMed
 154. Lethaby AE, Cooke I, Rees M. Progesterone or progestogen-releasing intrauterine systems for heavy menstrual bleeding. Cochrane Database Syst Rev 2005;4:CD002126 «PMID: 16235297»PubMed
 155. Lieng M, Istre O, Sandvik L ym. Clinical effectiveness of transcervical polyp resection in women with endometrial polyps: randomized controlled trial. J Minim Invasive Gynecol 2010;17:351-7 «PMID: 20417427»PubMed
 156. Lo JS, Pickersgill A. Pregnancy after endometrial ablation: English literature review and case report. J Minim Invasive Gynecol 2006;13:88-91 «PMID: 16527708»PubMed
 157. Lukes AS, Moore KA, Muse KN ym. Tranexamic acid treatment for heavy menstrual bleeding: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol 2010;116:865-75 «PMID: 20859150»PubMed
 158. Maheux-Lacroix S, Li F, Laberge PY ym. Imaging for Polyps and Leiomyomas in Women With Abnormal Uterine Bleeding: A Systematic Review. Obstet Gynecol 2016;128:1425-1436 «PMID: 27824761»PubMed
 159. Marjoribanks J, Lethaby A, Farquhar C. Surgery versus medical therapy for heavy menstrual bleeding. Cochrane Database Syst Rev 2006;2:CD003855 «PMID: 16625593»PubMed
 160. Marjoribanks J, Proctor ML, Farquhar C. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs for primary dysmenorrhoea. Cochrane Database Syst Rev 2003;4:CD001751 «PMID: 14583938»PubMed
 161. McNicholas C, Swor E, Wan L ym. Prolonged use of the etonogestrel implant and levonorgestrel intrauterine device: 2 years beyond Food and Drug Administration-approved duration. Am J Obstet Gynecol 2017;216:586.e1-586.e6 «PMID: 28147241»PubMed
 162. Musallam KM, Tamim HM, Richards T ym. Preoperative anaemia and postoperative outcomes in non-cardiac surgery: a retrospective cohort study. Lancet 2011;378:1396-407 «PMID: 21982521»PubMed
 163. O'neil-Callahan M, Peipert JF, Zhao Q ym. Twenty-four-month continuation of reversible contraception. Obstet Gynecol 2013;122:1083-91 «PMID: 24104781»PubMed
 164. Rovio PH, Helin R, Heinonen PK. Long-term outcome of hysteroscopic endometrial resection with or without myomectomy in patients with menorrhagia. Arch Gynecol Obstet 2009;279:159-63 «PMID: 18548262»PubMed
 165. Saager L, Turan A, Reynolds LF ym. The association between preoperative anemia and 30-day mortality and morbidity in noncardiac surgical patients. Anesth Analg 2013;117:909-15 «PMID: 23492966»PubMed
 166. Sangkomkamhang US, Lumbiganon P, Laopaiboon M ym. Progestogens or progestogen-releasing intrauterine systems for uterine fibroids. Cochrane Database Syst Rev 2013;2:CD008994 «PMID: 23450594»PubMed
 167. SCOTT JC Jr, MUSSEY E. MENSTRUAL PATTERNS IN MYXEDEMA. Am J Obstet Gynecol 1964;90:161-5 «PMID: 14215872»PubMed
 168. Shazly SA, Laughlin-Tommaso SK, Breitkopf DM ym. Hysteroscopic Morcellation Versus Resection for the Treatment of Uterine Cavitary Lesions: A Systematic Review and Meta-analysis. J Minim Invasive Gynecol 2016;23:867-77 «PMID: 27164165»PubMed
 169. Tahir MM, Bigrigg MA, Browning JJ ym. A randomised controlled trial comparing transvaginal ultrasound, outpatient hysteroscopy and endometrial biopsy with inpatient hysteroscopy and curettage. Br J Obstet Gynaecol 1999;106:1259-64 «PMID: 10609719»PubMed
 170. van Dijk MM, van Hanegem N, de Lange ME ym. Treatment of Women With an Endometrial Polyp and Heavy Menstrual Bleeding: A Levonorgestrel-Releasing Intrauterine Device or Hysteroscopic Polypectomy? J Minim Invasive Gynecol 2015;22:1153-62 «PMID: 26151760»PubMed
 171. Varma R, Soneja H, Clark TJ ym. Hysteroscopic myomectomy for menorrhagia using Versascope bipolar system: efficacy and prognostic factors at a minimum of one year follow up. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2009;142:154-9 «PMID: 19036492»PubMed
 172. Winner B, Peipert JF, Zhao Q ym. Effectiveness of long-acting reversible contraception. N Engl J Med 2012;366:1998-2007 «PMID: 22621627»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko