Lyhentyneen hammaskaaren hoito
Käypä hoito -suositus |  Julkaistu: 2013-01-31   | Tila: voimassa  |  Aihepiiri(t): Hammaslääketiede
Mikä on Käypä hoito -suositus?
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä
PDF Tulosta

Lyhentyneen hammaskaaren hoito

Käypä hoito
31.1.2013
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä

Opi ja ota käyttöön

Koosteet

Potilaalle

Muut suositukset

Miten viitata Käypä hoito -suositukseen? «»1

Keskeinen sanoma

Suosituksen tavoitteet ja kohderyhmät

 • Suosituksen tavoitteena on antaa ohjeita siihen,
  • miten voidaan pitää yllä riittävää purentakykyä tai palauttaa se ja ehkäistä haitalliset purentamuutokset potilailla, joilla on lyhentynyt tai lyhentymisvaarassa oleva hammaskaari
  • milloin olemassa oleva hampaisto kannattaa kuntouttaa niin, ettei lyhentynyttä hammaskaarta pidennetä proteettisesti
  • milloin ja miten puuttuvia hampaita korvataan lyhentyneessä hammaskaaressa.
 • Suositus ei ota kantaa
  • täydelliseen hampaattomuuteen
  • hammaskaaren puutosaukkoihin
  • kasvo- ja leukavammojen aiheuttamiin hammaspuutoksiin
  • synnynnäisiin kehityshäiriöihin
  • muista syistä kuin hammassairauksista johtuvaan hammaspuutokseen.
 • Suosituksen kohderyhmänä ovat erityisesti suun terveydenhuollon ammattilaiset.

Lyhentyneen hammaskaaren määritelmä

Esiintyvyys

Tutkimus ja diagnostiikka

 • Anamneesi ja systemaattinen purentaelimistön kliininen tutkimus, jota on täydennetty kuvantamistutkimuksilla ja kipsimallisuunnittelulla, ovat olennaisia hoitosuunnitelman tekemisen ja hoidon ennusteen kannalta (ks. kuva «Potilaan hoitokaavio»2 ).
 • Hoitosuunnitelman tekemistä edeltää potilaan ja hammaslääkärin välinen keskustelu (dialogi), jossa otetaan huomioon potilaan subjektiiviset sekä hammaslääketieteelliset ja lääketieteelliset näkökohdat (ks. kuva «Potilaan hoitokaavio»2 ).

Potilaan subjektiiviset näkökohdat

Hammaslääketieteelliset ja lääketieteelliset näkökohdat

Purentafysiologiset näkökohdat

Hoitosuunnitelma ja dialogi

Lyhentymisvaarassa oleva hammaskaari

Hampaiden säilyttäminen

Hampaan poisto

Lyhentynyt hammaskaari (SDA)

Puuttuvien hampaiden korvaamatta jättäminen

Puuttuvien hampaiden korvaaminen

Proteettiset hoitovaihtoehdot

Implantit

Vapaapäätteinen irrotettava proteesi

Hyödyt

Haitat

Kiinteät hammaskantoiset proteesit

Ylläpitohoito

Lyhentyneen hammaskaaren hoidon porrastus

 • Lyhentynyt hammaskaari hoidetaan yleensä perusterveydenhuollossa.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä

Lyhentyneen hammaskaaren hoito -suosituksen historiatiedot «Lyhentyneen hammaskaaren hoito, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»2

Puheenjohtaja

Ritva Näpänkangas, HLT, EHL; Oulun yliopisto ja OYS

Jäsenet

Marika Doepel, HLT, EHL; Turun yliopisto ja PlusTerveys Oy

Marjatta Jokela-Hietamäki, EHL; PlusTerveys Oy

Ani Lakoma, HLL; Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto (Käypä hoito -toimittaja 30.4.2012 asti)

Marja Pöllänen, HLT, EHL; Lääkäriseura Duodecim, Turun yliopisto ja yksityisvastaanotto (Käypä hoito -toimittaja 1.6.2012 lähtien)

Panu Rantonen, HLT, EHL; Savonlinnan keskussairaala, ISSHP

Olli Saloheimo, EHL; Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut, kliininen erikoishoito

Maarit Salonen-Kemppi, HLT, EHL; Oral Hammaslääkärit, Oulu

Asiantuntija

Raija Sipilä, LT; Käypä hoito -toimituspäällikkö, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Sidonnaisuudet

Marika Doepel: Ei sidonnaisuuksia.

Marjatta Jokela-Hietamäki: Ei sidonnaisuuksia.

Ani Lakoma: Ei sidonnaisuuksia.

Ritva Näpänkangas: Luentopalkkioita (Lapin kesäyliopisto, Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia, Suun terveydenhuollon ammattiliitto (STAL) ry)

Marja Pöllänen: Luentopalkkio (Hammaslääkäriseura Apollonia)

Panu Rantonen: Luentopalkkio (Hammaslääkäriseura Apollonia)

Olli Saloheimo: Ei sidonnaisuuksia.

Maarit Salonen-Kemppi: Ei sidonnaisuuksia.

Kirjallisuusviite

Lyhentyneen hammaskaaren hoito. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2013 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Tarkemmat viittausohjeet: «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/viittaaminen»11

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ja Vältä viisaasti -suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Systemaattinen kirjallisuushaku on hoitosuosituksen perusta. Lue lisää artikkelista khk00007

Kirjallisuutta

 1. Witter DJ, de Haan AF, Käyser AF ym. A 6-year follow-up study of oral function in shortened dental arches. Part I: Occlusal stability. J Oral Rehabil 1994;21:113-25 «PMID: 8182494»PubMed
 2. Witter DJ, van Palenstein Helderman WH, Creugers NH ym. The shortened dental arch concept and its implications for oral health care. Community Dent Oral Epidemiol 1999;27:249-58 «PMID: 10403084»PubMed
 3. Witter DJ, Creugers NH, Kreulen CM ym. Occlusal stability in shortened dental arches. J Dent Res 2001;80:432-6 «PMID: 11332527»PubMed
 4. World Health Organisation. Recent advances in oral health. WHO Technical Report Series No 826. WHO, Geneva 1992:16-7
 5. Gotfredsen K, Walls AW. What dentition assures oral function? Clin Oral Implants Res 2007;18 Suppl 3:34-45 «PMID: 17594368»PubMed
 6. Käyser AF. Shortened dental arches and oral function. J Oral Rehabil 1981;8:457-62 «PMID: 6975361»PubMed
 7. Suomalaisten aikuisten suunterveys. Terveys 2000 -tutkimus. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B16/2004. Helsinki 2004. http://www.ktl.fi/attachments/suomi/julkaisut/julkaisusarja_b/2004b16.pdf
 8. Koskinen S, Lundqvist A, Ristiluoma N (toim.) Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa 2011. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, raportti 68/2012. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90832/URN_ISBN_978-952-245-769-1.pdf?sequence=1
 9. Elias AC, Sheiham A. The relationship between satisfaction with mouth and number and position of teeth. J Oral Rehabil 1998;25:649-61 «PMID: 9758393»PubMed
 10. Käyser AF. Limited treatment goals--shortened dental arches. Periodontol 2000 1994;4:7-14 «PMID: 9673189»PubMed
 11. Nevalainen MJ, Närhi TO, Ainamo A. A 5-year follow-up study on the prosthetic rehabilitation of the elderly in Helsinki, Finland. J Oral Rehabil 2004;31:647-52 «PMID: 15210024»PubMed
 12. Kayser AF. Shortened dental arch: a therapeutic concept in reduced dentitions and certain high-risk groups. Int J Periodontics Restorative Dent 1989;9:426-49 «PMID: 2640215»PubMed
 13. Ikebe K, Hazeyama T, Ogawa T ym. Subjective values of different age groups in Japan regarding treatment for missing molars. Gerodontology 2011;28:192-6 «PMID: 20545773»PubMed
 14. Hashii K, Tomida M, Yamashita S. Influence of changing the chewing region on mandibular movement. Aust Dent J 2009;54:38-44 «PMID: 19228131»PubMed
 15. Fueki K, Igarashi Y, Maeda Y ym. Factors related to prosthetic restoration in patients with shortened dental arches: a multicentre study. J Oral Rehabil 2011;38:525-32 «PMID: 21091529»PubMed
 16. Witter DJ, De Haan AF, Käyser AF ym. Shortened dental arches and periodontal support. J Oral Rehabil 1991;18:203-12 «PMID: 1856772»PubMed
 17. Allen PF. How long should a shortened dental arch be? Dent Update 2008;35:454-6, 459 «PMID: 18853714»PubMed
 18. Purentaelimistön toimintahäiriöt (TMD) (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2007. www.kaypahoito.fi
 19. Parodontiitti (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2010. www.kaypahoito.fi
 20. Marzooq AA, Yatabe M, Ai M. What types of occlusal factors play a role in temporomandibular disorders...? A literature review. J Med Dent Sci 1999;46:111-6 «PMID: 12160256»PubMed
 21. Hagag G, Yoshida K, Miura H. Occlusion, prosthodontic treatment, and temporomandibular disorders: a review. J Med Dent Sci 2000;47:61-6 «PMID: 12162528»PubMed
 22. De Boever JA, Carlsson GE, Klineberg IJ. Need for occlusal therapy and prosthodontic treatment in the management of temporomandibular disorders. Part II: Tooth loss and prosthodontic treatment. J Oral Rehabil 2000;27:647-59 «PMID: 10931259»PubMed
 23. Witter DJ, Kreulen CM, Mulder J ym. Signs and symptoms related to temporomandibular disorders--Follow-up of subjects with shortened and complete dental arches. J Dent 2007;35:521-7 «PMID: 17400355»PubMed
 24. Könönen M, Suominen-Taipale L, Nordblad A. Purentatoiminnan häiriöt. Kirjassa: Suomalaisten aikuisten suunterveys. Terveys 2000 -tutkimus. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B16 / 2004:98-102. http://www.ktl.fi/attachments/suomi/julkaisut/julkaisusarja_b/2004b16.pdf
 25. Witter DJ, Allen PF, Wilson NH ym. Dentists' attitudes to the shortened dental arch concept. J Oral Rehabil 1997;24:143-7 «PMID: 9061624»PubMed
 26. Allen PF, Witter DF, Wilson NH ym. Shortened dental arch therapy: views of consultants in restorative dentistry in the United Kingdom. J Oral Rehabil 1996;23:481-5 «PMID: 8814564»PubMed
 27. Seedorf H, Seetzen F, Scholz A ym. Impact of posterior occlusal support on the condylar position. J Oral Rehabil 2004;31:759-63 «PMID: 15265211»PubMed
 28. Kirihara T, Yamashita S, Igarashi Y. Mandibular displacement related to simulated loss of posterior occlusal support. Eur J Prosthodont Restor Dent 2005;13:170-6 «PMID: 16411574»PubMed
 29. Yamazaki M, Yugami K, Baba K ym. Effect of clenching level on mandibular displacement in Kennedy Class II partially edentulous patients. Int J Prosthodont 2003;16:183-8 «PMID: 12737252»PubMed
 30. Aras K, Hasanreisoglu U, Shinogaya T. Masticatory performance, maximum occlusal force, and occlusal contact area in patients with bilaterally missing molars and distal extension removable partial dentures. Int J Prosthodont 2009;22:204-9 «PMID: 19418870»PubMed
 31. Aukes JN, Käyser AF, Felling AJ. The subjective experience of mastication in subjects with shortened dental arches. J Oral Rehabil 1988;15:321-4 «PMID: 3171753»PubMed
 32. Montero J, Bravo M, Hernández LA ym. Effect of arch length on the functional well-being of dentate adults. J Oral Rehabil 2009;36:338-45 «PMID: 19302177»PubMed
 33. Witter DJ, van Elteren P, Käyser AF. Signs and symptoms of mandibular dysfunction in shortened dental arches. J Oral Rehabil 1988;15:413-20 «PMID: 3072392»PubMed
 34. Allen PF, Witter DJ, Wilson NH. The role of the shortened dental arch concept in the management of reduced dentitions. Br Dent J 1995;179:355-7 «PMID: 7495632»PubMed
 35. Barghi N, dos Santos Júnior J, Narendran S. Effects of posterior teeth replacement on temporomandibular joint sounds: a preliminary report. J Prosthet Dent 1992;68:132-6 «PMID: 1403903»PubMed
 36. Walther W. The concept of a shortened dental arch. Int J Prosthodont 2009;22:529-30 «PMID: 20095215»PubMed
 37. Implanttiprotetiikka. www.terveysportti.fi, Hammaslääketiede, Therapia Odontologica (maksullinen tietokanta)
 38. Kruunu- ja siltaprotetiikka: Kruunu- ja siltaproteettisen hoidon suunnittelu. www.terveysportti.fi, Hammaslääketiede, Therapia Odontologica (maksullinen tietokanta)
 39. Shillingburg HT Jr, Hobo S, Whitsett LD ym. (toim.) Fundamentals of Fixed Prosthodontics. 4. painos. Quintessence Publishing Co 2012
 40. Karlsson S, Nilner K, Dahl BL (toim.) A textbook of fixed prosthodontics - The Scandinavian Approach. Gothia 2000:9-276
 41. Osaprotetiikka: Osaproteesihoidon suunnittelu. www.terveysportti.fi, Hammaslääketiede, Therapia Odontologica (maksullinen tietokanta)
 42. Molin Thorén M, Gunne J (toim.) Textbook of Removable Prosthodontics - the Scandinavian approach, Munksgaard Danmark 2012
 43. Jepson N. Removable Partial Dentures. Quintessence Publishing Co 2004
 44. Wöstmann B, Budtz-Jørgensen E, Jepson N ym. Indications for removable partial dentures: a literature review. Int J Prosthodont 2005;18:139-45 «PMID: 15889662»PubMed
 45. Osaprotetiikka: Preproteettiset hoitotoimenpiteet. www.terveysportti.fi, Hammaslääketiede, Therapia Odontologica (maksullinen tietokanta)
 46. Budtz-Jörgensen E. Restoration of the partially edentulous mouth--a comparison of overdentures, removable partial dentures, fixed partial dentures and implant treatment. J Dent 1996;24:237-44 «PMID: 8783527»PubMed
 47. Tomasi C, Wennström JL, Berglundh T. Longevity of teeth and implants - a systematic review. J Oral Rehabil 2008;35 Suppl 1:23-32 «PMID: 18181931»PubMed
 48. Belser UC, Mericske-Stern R, Bernard JP ym. Prosthetic management of the partially dentate patient with fixed implant restorations. Clin Oral Implants Res 2000;11 Suppl 1:126-45 «PMID: 11168262»PubMed
 49. Goto T, Nishinaka H, Kashiwabara T ym. Main occluding area in partially edentulous patients: changes before and after implant treatment. J Oral Rehabil 2012;39:677-83 «PMID: 22672204»PubMed
 50. Jung RE, Pjetursson BE, Glauser R ym. A systematic review of the 5-year survival and complication rates of implant-supported single crowns. Clin Oral Implants Res 2008;19:119-30 «PMID: 18067597»PubMed
 51. Holm-Pedersen P, Lang NP, Müller F. What are the longevities of teeth and oral implants? Clin Oral Implants Res 2007;18 Suppl 3:15-9 «PMID: 17594366»PubMed
 52. Abt E, Carr AB, Worthington HV. Interventions for replacing missing teeth: partially absent dentition. Cochrane Database Syst Rev 2012;(15):CD003814 «PMID: 22336794»PubMed
 53. McKenna G, Allen PF, Woods N ym. A preliminary report of the cost-effectiveness of tooth replacement strategies for partially dentate elders. Gerodontology 2012;8: (Epub ahead of print) «PMID: 22404081»PubMed
 54. Budtz-Jørgensen E, Isidor F. A 5-year longitudinal study of cantilevered fixed partial dentures compared with removable partial dentures in a geriatric population. J Prosthet Dent 1990;64:42-7 «PMID: 2200879»PubMed
 55. Thomason JM, Moynihan PJ, Steen N ym. Time to survival for the restoration of the shortened lower dental arch. J Dent Res 2007;86:646-50 «PMID: 17586712»PubMed
 56. Piwowarczyk A, Köhler KC, Bender R ym. Prognosis for abutment teeth of removable dentures: a retrospective study. J Prosthodont 2007;16:377-82 «PMID: 17559531»PubMed
 57. Armellini DB, Heydecke G, Witter DJ ym. Effect of removable partial dentures on oral health-related quality of life in subjects with shortened dental arches: a 2-center cross-sectional study. Int J Prosthodont 2008;21:524-30 «PMID: 19149071»PubMed
 58. Kapur KK, Deupree R, Dent RJ ym. A randomized clinical trial of two basic removable partial denture designs. Part I: Comparisons of five-year success rates and periodontal health. J Prosthet Dent 1994;72:268-82 «PMID: 7965900»PubMed
 59. Wolfart S, Heydecke G, Luthardt RG ym. Effects of prosthetic treatment for shortened dental arches on oral health-related quality of life, self-reports of pain and jaw disability: results from the pilot-phase of a randomized multicentre trial. J Oral Rehabil 2005;32:815-22 «PMID: 16202045»PubMed
 60. Witter DJ, van Elteren P, Käyser AF ym. The effect of removable partial dentures on the oral function in shortened dental arches. J Oral Rehabil 1989;16:27-33 «PMID: 2746404»PubMed
 61. Witter DJ, Van Elteren P, Käyser AF ym. Oral comfort in shortened dental arches. J Oral Rehabil 1990;17:137-43 «PMID: 2187971»PubMed
 62. Jepson NJ, Thomason JM, Steele JG. The influence of denture design on patient acceptance of partial dentures. Br Dent J 1995;178:296-300 «PMID: 7742104»PubMed
 63. Walter MH, Weber A, Marré B ym. The randomized shortened dental arch study: tooth loss. J Dent Res 2010;89:818-22 «PMID: 20400723»PubMed
 64. Walter MH, Hannak W, Kern M ym. The randomized shortened dental arch study: tooth loss over five years. Clin Oral Investig 2012; Jun 26 (Epub ahead of print) «PMID: 22733244»PubMed
 65. Kalk W, de Baat C. Some factors connected with alveolar bone resorption. J Dent 1989;17:162-5 «PMID: 2768627»PubMed
 66. Drake CW, Beck JD. The oral status of elderly removable partial denture wearers. J Oral Rehabil 1993;20:53-60 «PMID: 8429423»PubMed
 67. Locker D. Incidence of root caries in an older Canadian population. Community Dent Oral Epidemiol 1996;24:403-7 «PMID: 9007358»PubMed
 68. Steele JG, Sheiham A, Marcenes W ym. Clinical and behavioural risk indicators for root caries in older people. Gerodontology 2001;18:95-101 «PMID: 11794744»PubMed
 69. Sipilä K, Näpänkangas R, Könönen M ym. The role of dental loss and denture status on clinical signs of temporomandibular disorders. J Oral Rehabil 2013;40:15-23 «PMID: 22897247»PubMed
 70. Lewinstein I, Ganor Y, Pilo R. Abutment positioning in a cantilevered shortened dental arch: a clinical report and static analysis. J Prosthet Dent 2003;89:227-31 «PMID: 12644794»PubMed
 71. Romeed SA, Fok SL, Wilson NH. Finite element analysis of fixed partial denture replacement. J Oral Rehabil 2004;31:1208-17 «PMID: 15544658»PubMed
 72. Karies (hallinta) (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2009. www.kaypahoito.fi
 73. Nieminen A, Jokela-Hietamäki M, Uitto VJ. Implanttien ylläpitohoito ja peri-implanttisairaudet. Suom Hammaslääkäril 2010;4:42-51
 74. Ainamo A, Paavola P, Lahtinen A, Eerikäinen T. Hammasproteesia käyttävien suun ja proteesien hoito. Suom Hammaslääkäril 2003;6:270-6. http://www.hammaslaakariliitto.fi/fileadmin/pdf/Hammaslaakarilehti/2003/06/proteesien_hoito_6.pdf
 75. al-Ali F, Heath MR, Wright PS. Chewing performance and occlusal contact area with the shortened dental arch. Eur J Prosthodont Restor Dent 1998;6:127-32 «PMID: 10218018»PubMed
 76. Al-Quran FA, Al-Ghalayini RF, Al-Zu'bi BN. Single-tooth replacement: factors affecting different prosthetic treatment modalities. BMC Oral Health 2011;11:34 «PMID: 22188872»PubMed
 77. Allen PF, Witter DJ, Wilson NH. A survey of the attitudes of members of the European Prosthodontic Association towards the shortened dental arch concept. Eur J Prosthodont Restor Dent 1998;6:165-9 «PMID: 10596618»PubMed
 78. Armellini D, von Fraunhofer JA. The shortened dental arch: a review of the literature. J Prosthet Dent 2004;92:531-5 «PMID: 15583557»PubMed
 79. Behr M, Zeman F, Passauer T ym. Clinical performance of cast clasp-retained removable partial dentures: a retrospective study. Int J Prosthodont 2012;25:138-44 «PMID: 22371834»PubMed
 80. Gilbert GH, Meng X, Duncan RP ym. Incidence of tooth loss and prosthodontic dental care: effect on chewing difficulty onset, a component of oral health-related quality of life. J Am Geriatr Soc 2004;52:880-5 «PMID: 15161450»PubMed
 81. Hansson LG, Hansson T, Petersson A. A comparison between clinical and radiologic findings in 259 temporomandibular joint patients. J Prosthet Dent 1983;50:89-94 «PMID: 6576163»PubMed
 82. John MT, Koepsell TD, Hujoel P ym. Demographic factors, denture status and oral health-related quality of life. Community Dent Oral Epidemiol 2004;32:125-32 «PMID: 15061861»PubMed
 83. Kanno T, Carlsson GE. A review of the shortened dental arch concept focusing on the work by the Käyser/Nijmegen group. J Oral Rehabil 2006;33:850-62 «PMID: 17002745»PubMed
 84. Korduner EK, Söderfeldt B, Kronström M ym. Attitudes toward the shortened dental arch concept among Swedish general dental practitioners. Int J Prosthodont 2006;19:171-6 «PMID: 16602366»PubMed
 85. Liedberg B, Stoltze K, Norlén P ym. 'Inadequate' dietary habits and mastication in elderly men. Gerodontology 2007;24:41-6 «PMID: 17302930»PubMed
 86. Liedberg B, Stoltze K, Owall B. The masticatory handicap of wearing removable dentures in elderly men. Gerodontology 2005;22:10-6 «PMID: 15747893»PubMed
 87. Luder HU. Factors affecting degeneration in human temporomandibular joints as assessed histologically. Eur J Oral Sci 2002;110:106-13 «PMID: 12013552»PubMed
 88. Moynihan PJ, Butler TJ, Thomason JM ym. Nutrient intake in partially dentate patients: the effect of prosthetic rehabilitation. J Dent 2000;28:557-63 «PMID: 11082523»PubMed
 89. Nickenig HJ, Wichmann M, Andreas SK ym. Oral health-related quality of life in partially edentulous patients: assessments before and after implant therapy. J Craniomaxillofac Surg 2008;36:477-80 «PMID: 18774302»PubMed
 90. Pjetursson BE, Karoussis I, Bürgin W ym. Patients' satisfaction following implant therapy. A 10-year prospective cohort study. Clin Oral Implants Res 2005;16:185-93 «PMID: 15777328»PubMed
 91. Ponsi J, Lahti S, Rissanen H ym. Change in subjective oral health after single dental implant treatment. Int J Oral Maxillofac Implants 2011;26:571-7 «PMID: 21691604»PubMed
 92. Steele JG, Ayatollahi SM, Walls AW ym. Clinical factors related to reported satisfaction with oral function amongst dentate older adults in England. Community Dent Oral Epidemiol 1997;25:143-9 «PMID: 9181288»PubMed
 93. Tallents RH, Macher DJ, Kyrkanides S ym. Prevalence of missing posterior teeth and intraarticular temporomandibular disorders. J Prosthet Dent 2002;87:45-50 «PMID: 11807483»PubMed
 94. Witter DJ, Cramwinckel AB, van Rossum GM ym. Shortened dental arches and masticatory ability. J Dent 1990;18:185-9 «PMID: 2212200»PubMed
 95. Witter DJ, van Elteren P, Käyser AF. Migration of teeth in shortened dental arches. J Oral Rehabil 1987;14:321-9 «PMID: 3498021»PubMed
 96. Sarita PT, Kreulen CM, Witter D ym. Signs and symptoms associated with TMD in adults with shortened dental arches. Int J Prosthodont 2003;16:265-70 «PMID: 12854790»PubMed
 97. Jepson NJ, Moynihan PJ, Kelly PJ ym. Caries incidence following restoration of shortened lower dental arches in a randomized controlled trial. Br Dent J 2001;191:140-4 «PMID: 11523885»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko