Takaisin Tulosta

Keuhkoahtaumatauti

Käyvän hoidon tiivistelmät
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry:n asettama työryhmä
21.11.2019

Käypä hoito -suositus «Keuhkoahtaumatauti»1 ja lyhyt abstrakti englanniksi «Chronic obstructive pulmonary disease (COPD)»2

Mitä uutta päivityksessä?

  • Keuhkoahtaumataudin diagnoosi perustuu riskitekijöihin, oireisiin ja bronkodilataation jälkeisessä spirometriassa todettuun ahtaumaan (FEV1/FVC < 0,7).
  • Lääkitys aloitetaan, jos potilaalla on säännöllisesti keuhkoahtaumataudin oireita (CAT-testi > 10 tai mMRC-testi > 2) tai hänellä on suuri riski saada pahenemisvaiheita. Oireita hoidetaan ja pahenemisvaiheita estetään inhaloitavalla pitkävaikutteisella avaavalla antikolinergilla, beeta2-agonistilla tai näiden yhdistelmällä. Inhaloitavaa glukokortikoidia kokeillaan, jos potilaalla on samanaikainen astma tai jos on ollut vähintään kaksi keskivaikeaa pahenemisvaihetta tai yksi sairaalahoitoinen pahenemisvaihe ja etenkin jos pahenemisvaiheiden lisäksi B-Eos taso on yli 0,3x109 solua/l.
  • Potilaalla on aktiivinen ja vastuullinen rooli sairauden hoidossa. Ohjattu omahoito pahenemisvaiheita varten vahvistaa potilaan valmiuksia sairauden hallinnassa.

Vaaratekijät

  • Tupakoinnin lisäksi voimakas altistuminen ympäristön tupakansavulle sekä pölyille ja huuruille työssä suurentaa sairastumisriskiä.

Diagnostiikka

Altistuminen vaaratekijöille, oireet ja spirometria

Kokonaisvaltainen arvio

Keuhkoahtaumataudin kliininen vaikeusaste arvioidaan obstruktion vaikeusasteen (FEV1-arvo), oireiden ja pahenemisvaiheiden avulla. CAT-testiä (COPD Assessment Test) tai mMRC (modified Medical Research Council) -testiä käytetään oireiden kartoituksessa. Lisäksi 6 minuutin kävelytestillä (6MWT) voidaan selvittää rasituksen sietoa. Liitännäissairaudet, kuten sepelvaltimotauti, diabetes, masennus ja osteoporoosi, sekä ravitsemustila selvitetään.

Kokonaisvaltainen hoito

  • Tavoitteena on lievittää oireita, parantaa elämänlaatua, hidastaa taudin etenemistä, estää pahenemisvaiheita ja pienentää kuolleisuutta.

Tupakoinnin lopettaminen, ravitsemus ja rokotukset

Liikunnallinen kuntoutus

Keuhkoahtaumataudin lääkehoito

Kuva 1.

Keuhkoahtaumataudin diagnostiikka ja arviointi sekä ilmiasun ja hoidon määräytyminen.

SABA = lyhytvaikutteinen beeta2-agonisti, SAMA = lyhytvaikutteinen antikolinergi, LABA = pitkävaikutteinen beeta2-agonisti, LAMA = pitkävaikutteinen antikolinergi, ICS = inhaloitava glukokortikoidi, CAT= COPD Assessment Test, FEV1 = sekuntikapasiteetti.

PDF-versio «hoi06040a.pdf»

© Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Kotihappihoito ja noninvasiivinen ventilaatio (NIV)

Keuhkoahtaumataudin pahenemisvaihe

Palliatiivinen hoito

Hoidon porrastus

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry:n asettama työryhmä

Terttu Harju (pj.)

Hannu Kankaanranta

Milla Katajisto

Maritta Kilpeläinen

Lauri Lehtimäki

Juho Lehto

Witold Mazur

Tuula Meinander