Takaisin Tulosta

Välikorvatulehdus (lasten äkillinen)

Käyvän hoidon tiivistelmät
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Korva-, nenä- ja kurkkutaudit – pään ja kaulan kirurgia ry:n, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n ja Suomen Yleislääketieteen yhdistys ry:n asettama työryhmä
6.9.2017

Käypä hoito -suositus «Välikorvatulehdus (lasten äkillinen)»1 ja lyhyt abstrakti englanniksi «Acute otitis media»2

Keskeinen sisältö

 • Korvatulehdusten hoidon perimmäiset tavoitteet ovat tulehduksen aiheuttaman kivun ja kuulon huononemisen minimointi sekä komplikaatioiden ehkäisy.

Etiologia

Diagnoosi

Hoito

 • Hoidon aloituksessa ensisijaista on korvakivun tehokas hoito (parasetamoli, ibuprofeeni, naprokseeni, puuduttavat korvatipat).
 • Jos äkillisen välikorvatulehduksen kriteerit täyttyvät, suositellaan pääsääntöisesti antibioottihoitoa, koska osalla lapsista antibiootti nopeuttaa oireiden «Antimikrobilääkitys nopeuttaa hieman akuutin otiitin oireiden häviämistä hoidon alussa.»A ja eritteen häviämistä «Antibiootti nopeuttaa välikorvaeritteen häviämistä ainakin osalla lapsista.»A.
 • Ensisijaislääkkeeksi suositellaan amoksisilliinia tai amoksisilliini-klavulaanihappoa.
 • Antibioottihoidon optimaalista kestoa ei tiedetä.
  • Antibioottiresistenssin kehittymisen ja mikrobistoon kohdistuvan muutospaineen vähentämiseksi hoidon kestoksi suositellaan 5–7 vuorokautta.
 • Jos päädytään siihen, ettei antibioottihoitoa aloiteta, lapsi tulee tutkia uudelleen 2–3 päivän kuluttua, jollei hän ole selvästi paranemassa.
 • Vuotavan putkikorvan hoidossa paikallishoito antimikrobisilla tipoilla 5–7 päivän ajan on ensisijainen hoito.
  • Hoitoon tulee liittää suun kautta otettava antibiootti, jos lapsi on yleissairas tai vuoto jatkuu tippahoidosta huolimatta.

Seuranta

 • Korvien jälkitarkastuksen tarve tulisi arvioida jokaisen lapsen osalta yksilöllisesti niin, että otetaan huomioon hänen ikänsä sekä se, mikä merkitys jälkitarkastuksen löydöksellä on lapselle myöhemmin mahdollisesti tehtävien leikkaustoimenpiteiden kannalta.
  • Tärykalvoputkituksen harkinnan kannalta on merkitystä sillä, paraneeko välikorva eritteettömäksi toistuvien tulehdusten välillä vai onko välikorvassa eritettä koko ajan.
 • Rutiininomaista jälkitarkastusta ei tarvita oireettomille vanhemmille lapsille, joilla ei epäillä kuulon heikkenemää.
 • Jälkitarkastus voidaan toteuttaa otoskopialla tai tympanometrialla. Jos tympanometrialöydös on normaali, otoskopiaa ei tarvita.

Toistuvien välikorvatulehdusten ehkäisy

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Korva-, nenä- ja kurkkutaudit – pään ja kaulan kirurgia ry:n, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n ja Suomen Yleislääketieteen yhdistys ry:n asettama työryhmä

Terho Heikkinen (pj.)

Jussi Jero

Tuomas Klockars

Tanja Laukkala (Käypä hoito -toimittaja)

Marjo Renko

Markku Sumanen

Jaana Vuopio