Takaisin Tulosta

Itselääkitys Käypä hoito -suosituksen aiheen rajaus

Lisätietoa aiheesta
Raija Sipilä
21.3.2016

Työryhmä aloitti työskentelynsä määrittelemällä ne kysymykset, joihin Käypä hoito -suosituksessa pyritään vastaamaan (ydinkysymykset), ja rajaamalla pois ne näkökulmat, joita suosituksessa ei käsitellä (rajaukset). Määrittelyt tehtiin hakemalla keskustelujen avulla työryhmän konsensus. Työryhmä huomioi ydinkysymyksiä ja rajauksia tehdessään Apteekkariliiton aihe-ehdotuksessa esiin tuomia asiakokonaisuuksia ja keväällä 2014 yhdessä potilasjärjestöjen edustajien kanssa pidetyn fokusryhmähaastattelun tulokset, mutta ei sitoutunut pelkästään niihin.

 • Suosituksessa pyritään vastaamaan työryhmän asettamiin itselääkitystä käsitteleviin kysymyksiin.
  • Suosituksessa käsitellään vain Suomessa ilman reseptiä myytäviä lääkeaineita.
  • Työryhmä päätti sisällyttää lapset mukaan suositukseen soveltuvin osin.
  • Raskaana olevien itselääkitystä käsitellään vain emättimen hiivatulehduksen osalta.
 • Työryhmä muotoili aihealueittain kysymykset, joihin se haki vastauksia.
 • Kipu
  • Mikä on kipulääkkeiden teho ja turvallisuus akuutin hammaskivun hoidossa?
  • Mikä on kipulääkkeiden teho ja turvallisuus akuutin pääkivun hoidossa?
  • Mikä on kipulääkkeiden teho ja turvallisuus akuutin selkäkivun hoidossa?
  • Mukaan otettiin myös ihon kautta annosteltavat kipulääkkeet.
 • Siitepölyallergia ja hyttysenpistot
  • Mikä on allergisen nuhan hoidossa paikallishoitolääkkeiden ja systeemilääkkeiden teho ja turvallisuus verrattuna toisiinsa ja lumeeseen?
  • Mikä on allergisten silmäoireiden paikallishoitolääkkeiden ja systeemilääkkeiden teho ja turvallisuus verrattuna toisiinsa ja lumeeseen?
  • Mikä on antihistamiinien teho ja turvallisuus hyttysenpistojen aiheuttamien allergisten reaktioiden ehkäisyssä?
 • Flunssa
  • Mikä on kuumetta alentavien lääkkeiden teho ja turvallisuus?
  • Mikä on eri tavalla vaikuttavien yskänlääkkeiden teho ja turvallisuus?
  • Mikä on nenän tukkoisuuttaa lievittävien lääkkeiden teho ja turvallisuus?
 • Uusiutuva huuliherpesinfektio
  • Mikä on paikallisen ja systeemisen asikloviirin teho ja turvallisuus uusiutuvan huuliherpeksen hoitossa?
  • Mikä on kerta-annos valasikloviirihoidon teho ja turvallisuus uusiutuvan huuliherpeksen hoidossa?
 • Refluksitauti
  • Mikä on protonipumpun estäjien, H2-salpaajien ja antasidien teho verrattuna toisiinsa ja lumeeseen?
  • Onko protonipumpun estäjien, H2-salpaajien ja antasidien välillä eroja haitoissa ja turvallisuudessa?
 • Ummetus
  • Mikä on ummetuslääkkeiden teho, haitat ja turvallisuus verrattuna toisiinsa ja lumeeseen?
 • Ripuli
  • Lääkkeeksi hyväksyttyjen probioottien teho ja turvallisuus akuutin ripulin hoidossa?
  • Lääkkeeksi hyväksyttyjen probioottien teho antibioottihoitoon liittyvän ripulin ehkäisyssä?
  • Lääkkeeksi hyväksyttyjen probioottien teho turistiripulin ehkäisyssä?
  • Loperamidin teho ja turvallisuus akuutin ripulin hoidossa?
 • Emättimen hiivatulehdus
  • Onko paikallisen ja systeemisen hoidon välillä eroa tehossa tai haitoissa?
 • Peräpukamat
  • Mikä on kortikosteroidia ja puudutetta sisältävän peräpukamalääkkeen teho oireiden lievittämisessä?
 • Varvasvälisilsa
  • Mikä on atsolien ja terbinafiinin teho verrattuna toisiinsa ja lumeeseen?
  • Onko eri hoitoajoilla merkitystä tehoon?
 • Suosituksesta rajattiin ulos ampiaisenpistot, kuivat silmät ja ihon paikallishoitovalmisteet.

Kirjallisuutta