Takaisin Tulosta

Tupakasta vieroitus hammashoidon yhteydessä

Lisätietoa aiheesta
Marja Pöllänen
19.6.2018
 • Hammashoidon ammattilaisten pitää osallistua tupakasta vieroitukseen esim. mini-intervention tyyppisesti antamalla tietoa tupakoinnin vaikutuksista suun terveyteen ja motivoimalla potilasta lopettamaan tupakointi (ks. näytönastekatsaus «Suun terveydenhuollon ammattilaisten toteuttama tupakasta vieroitus on tehokasta.»A=Tupakasta vieroitus suun terveydenhuollossa).
 • Erityisen tärkeää tupakasta vieroitus on parodontiitti-, leukoplakia- ja suusyöpäpotilaille sekä potilaille, joille suunnitellaan hammasimplanttihoitoja (ks. Käypä hoito -suositukset Parodontiitti ja Suusyöpä).
 • Suun tutkimuskerralla esitietokyselyn yhteydessä selvitetään potilaan tupakkatuotteiden käyttö (mitä, kuinka paljon, miten pitkään) ja kirjataan ne esitietoihin.
 • Keskustellaan potilaan tupakoinnista käyttäen apuna motivoivan keskustelun menetelmää.
  • Avoimilla kysymyksillä saadaan potilas itse pohtimaan lopettamishalukkuuttaan, esim. "Oletko koskaan miettinyt tupakoinnin lopettamista tai mikä voisi olla sellainen asia, joka saisi sinut harkitsemaan lopettamista?"
 • Lopettamiskehotukseen voidaan ottaa mukaan tupakoinnin vaikutukset potilaan suussa ja lopettamisen hyödyt suun terveydelle, esim. "Tupakointi on selkeä osatekijä sinulla todettuun parodontiittiin/leukoplakiaan/ ja tiedetään, että hoitovaste ja hoitotulos ovat paremmat niillä, jotka lopettavat tupakoinnin. Nyt kun näitä sairauksia lähdetään hoitamaan, olisi tupakoinnin lopettamisesta suuri hyöty sinulle". Tai vaihtoehtoisesti suun sairauksien ennaltaehkäisymielessä, esim. nuorille: "Vaikka sinulla ei vielä olekaan ongelmia suussa, tiedetään kuitenkin, että tupakointi lisää hampaiden kiinnityskudoskatoa eli parodontiittia ja suun limakalvomuutoksia. Paras olisikin päästä eroon tupakasta, nyt kun sinulla ei näitä sairauksia vielä ole".
 • Riippuvuuden selvittämiseen voidaan käyttää Fagerströmin 2 kysymyksen testiä, ja vahvasti riippuvaisten potilaiden kanssa keskustellaan vieroituslääkkeiden tarpeesta.
 • On tärkeää, että seuraavilla hoitokäynneillä palataan asiaan, etenkin jos potilas harkitsee tupakoinnin lopettamista.
 • Hammashuollossa tulee tuntea paikkakunnan tupakasta vieroitusryhmien toiminta ja ohjata halukkaita potilaita niihin.
 • Hammaslääkärin tulee aloittaa myös nikotiinikorvaushoidot ja vieroituslääkitys niitä tarvitseville.
 • Vieroituslääkkeiden käyttö vaatii hoidon seurantaa (puhelimitse) usein aikaisemmin (1–2 viikon kuluttua lääkityksen aloittamisesta) kuin suun sairauden hoito.
 • Parodontiittipotilaan mahdollisesti tarvitsema vieroitushoito suositellaan aloitettavan anti-infektiivisen hoidon aikana. Suusyöpäpotilailla tupakasta vieroitus tulisi aloittaa ennen leikkaushoitoa.

Varfariinia (veren hyytymisen esto), insuliinia (diabeteksen hoito) ja teofylliiniä (hengitysvaikeuksien hoito) tai psyykelääkkeitä (esimerkiksi klotsapiini ja olantsapiini) käyttävien potilaiden tulee olla lääkärin seurannassa, koska näiden lääkeaineiden pitoisuudet voivat nousta tupakoinnin lopettamisen myötä (lisätietoa aiheesta, ks. «Tupakointi ja lääkeaineinteraktiot»1).