Takaisin Tulosta

Virtsatieinfektiot

Käyvän hoidon tiivistelmät
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin , Suomen Nefrologiyhdistys ry:n, Kliiniset Mikrobiologit ry:n, Suomen Infektiolääkärit ry:n, Suomen Kliinisen Kemian Erikoislääkäriyhdistys ry:n, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n, Suomen Urologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen yhdistys ry:n asettama työryhmä
18.6.2019

Käypä hoito -suositus «Virtsatieinfektiot»1 ja lyhyt abstrakti englanniksi «Urinary tract infections»2

 • Lapsuudessa virtsatieinfektiot (VTI:t) ovat yleisimpiä alle 1-vuotiailla. Imeväisiän jälkeen VTI:t ovat pääasiassa tyttöjen ja naisten sairauksia. Miehillä VTI:t yleistyvät ikääntyessä.
 • Kystiittiin liittyy virtsaamispakkoa, tihentynyttä virtsaamistarvetta ja kirvelyä virtsatessa. Pyelonefriitti on kuumeinen yleisinfektio, johon voi liittyä selkä- tai kylkikipua.

Virtsatieinfektiot aikuisilla

Diagnostiikka

 • 18–65-vuotiailla aiemmin terveillä naisilla satunnainen kystiitti diagnosoidaan oireiden perusteella, kun mitään seksitautiin tai gynekologiseen infektioon viittaavaa ei ilmene.
 • Muilla kystiittiä ja aina pyelonefriittiä epäiltäessä diagnoosi perustuu oireisiin ja oikein saadun virtsanäytteen bakteeriviljelyyn. Pikadiagnostiikkaa käytetään päivystysluonteiseen selvittelyyn ennen virtsaviljelyn vastausta.
 • Miesten VTI:ssä on usein mukana prostatiitti tai epididymiitti, joten eturauhanen ja kivespussin elimet tunnustellaan.
 • Oireetonta bakteriuriaa etsitään ja hoidetaan vain raskaana olevilta naisilta.
 • Seurantaviljely otetaan, jos oireet jatkuvat hoidosta huolimatta, ja raskaana olevilta.

Hoito

Ehkäisy

 • Mikrobilääke-estohoidon teho on rajallinen. Ensisijaisesti suositellaan lääkkeettömiä estohoitoja tai paikallista estrogeenia (postmenopausaaliset naiset).
 • Toistuvan kystiitin estohoitoa mikrobilääkityksellä (75 mg nitrofurantoiinia tai 100 mg trimetopriimia) harkitaan, kun todettuja infektioita on vähintään 3 vuodessa.
  • Varalle kirjoitettu lääkekuuri on vaihtoehto jatkuvalle estohoidolle.
  • Sukupuoliyhdyntään liittyvissä VTI:ssä yhdynnän jälkeinen kerta-annos on tehokas.

Jatkotutkimukset

 • Munuaisten kaikukuvaus on aiheellinen, jos akuutti pyelonefriitti uusiutuu tai ei reagoi muutamassa vuorokaudessa hoitoon tai jos epäillään komplikaatiota tai virtsan virtausestettä.
 • Miesten kuumeisessa VTI:ssä harkitaan herkästi urologin konsultaatiota.

Virtsatieinfektiot lapsilla

Diagnostiikka

Hoito

 • Kuumeisen imeväisen virstatieinfektion empiirinen hoito aloitetaan nopeasti. Hoidon viivästyminen suurentaa munuaisvaurion riskiä.
  • Hoito aloitetaan erikoissairaanhoidossa suonensisäisellä mikrobilääkkeellä.
  • Hoidon kokonaiskesto on 7–14 vuorokautta.
 • Yleisoireinen todennäköinen kystiitti (kuume, CRP-pitoisuus < 20) hoidetaan kuten pyelonefriitti. Yleensä hoidon kesto on 7 vuorokautta.
 • Kystiitti hoidetaan samalla tavalla kuin aikuisten infektio.

Kuvantamistutkimukset

 • Ultraäänitutkimus pitää tehdä ainakin imeväisen virtsatieinfektion ja aina pyelonefriitin jälkeen merkittävien rakennepoikkeavuuksien ja synnynnäisten munuaisten kehityshäiriöiden toteamiseksi.
 • Muita tutkimuksia ei tarvita, jos ultraäänitutkimuksen löydös on normaali.
  • Rutiininomaisesta miktiokystografiasta on luovuttu.

Ehkäisy

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Nefrologiyhdistys ry:n, Kliiniset Mikrobiologit ry:n, Suomen Infektiolääkärit ry:n, Suomen Kliinisen Kemian Erikoislääkäriyhdistys ry:n, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n, Suomen Urologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen yhdistys ry:n asettama työryhmä

Maarit Wuorela (pj.)

Pekka Arikoski

Timo Kouri

Matti Laato

Juha Rannikko

Raija Sipilä

Terhi Tapiainen

Kirsi Valtonen

Risto Vuento