Takaisin Tulosta

Purentaelimistön kipu ja toimintahäiriöt (TMD)

Käyvän hoidon tiivistelmät
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä
16.4.2021

Käypä hoito -suositus «Purentaelimistön kipu ja toimintahäiriöt (TMD)»1

 • Purentaelimistön kipu ja toimintahäiriöt (temporomandibular disorders, TMD) on yhteisnimitys leukanivelten, puremalihasten, hampaiston ja niihin läheisesti liittyvien kudosten sairaus- ja kiputiloille sekä toimintahäiriöille.
 • TMD:n tavallisimpia oireita ovat leukanivelten tai puremalihasten kipu, leukaniveläänet, leukojen väsyminen ja jäykkyys, suun rajoittunut avautuminen ja alaleuan liikehäiriöt. Muita oireita ovat muun muassa päänsärky, kasvokipu ja korvakipu. TMD-vaivat voidaan luokitella lihasperäisiin, nivelperäisiin ja näiden yhdistelmiin.

Esiintyvyys

 • TMD-oireet ja -löydökset ovat yleisiä; yksittäisiä oireita esiintyy 25–62 %:lla aikuisista ja kouluikäisistä lapsista. Oireet ovat usein lieviä ja ohimeneviä. Hoidon tarvetta on noin 10 %:lla väestöstä.
 • Oireet ovat yleisimpiä 35–50 vuoden iässä.
 • Naisilla ja tytöillä on todettu useammin ja enemmän TMD-oireita ja löydöksiä kuin miehillä.

Taustatekijöitä

 • TMD-vaivoja voidaan verrata muihin kehon muskuloskeletaalisiin ongelmiin, ja pitkittynyt TMD-kipu on samankaltainen ongelma kuin muut krooniset kipuongelmat.
 • TMD-oireista kärsivillä on todettu verrokkeihin verrattuna useammin päänsärkyä, korva-, niska- ja selkäkipua sekä laaja-alaista kipua, psykologisia tai psykososiaalisia oireita ja unihäiriöitä.
 • TMD-oireiden syntyä ja kroonistumista ennustavat
  • naissukupuoli
  • muiden kipujen tai laaja-alaisen kivun esiintyminen
  • tietyt yleissairaudet, esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet ja systeemiset sidekudossairaudet, sekä yleinen nivelten yliliikkuvuus
  • unihäiriöt
  • tupakointi
  • kasvojen ja leukojen alueen sekä kaularangan traumat
  • suuri parafunktioiden ja epäspesifisten oireiden (mm. leuan väsyminen, jäykkyys ja paineen tunne) määrä
  • psykologiset ja psykososiaaliset tekijät, kuten ahdistuneisuus- ja depressio-oireet, stressi, somatisaatio-oireet ja katastrofointi
  • geneettiset tekijät
  • bruksismi.

Diagnostiikka ja erotusdiagnostiikka

 • Potilaan TMD-oireet voidaan nopeasti selvittää seulontakyselyllä:
  • Tunnetko kipua tai väsymistä ohimoillasi, leukanivelissäsi, kasvoillasi tai leuoissasi kerran viikossa tai useammin?
  • Tunnetko kipua kerran viikossa tai useammin, kun avaat suusi aivan auki tai pureskelet?
  • Oletko viime aikoina huomannut, että leukasi jumiutuu tai et pysty avaamaan sitä kunnollisesti?
  • Onko sinulla usein päänsärkyä?
 • Seulontakyselyyn liittyvä suppea kliininen tutkimus voi antaa viitteitä TMD:stä. Tämän tutkimuksen voi hammaslääkärin lisäksi tehdä muukin terveydenhuollon ammattilainen. Tutkimukseen sisältyvät
  • inspektio (asymmetriat, turvotukset, ihomuutokset)
  • palpaatio (m. temporalis, m. masseter, leukanivelet lateraalisesti)
  • alaleuan maksimaalinen avausliike, avausliikkeen liikerajoitus (alle 40 mm), liikerajoitukset sivuliikkeissä, liikekipu ja leukaniveläänet
  • intraoraalinen tutkimus, suun limakalvon inspektio (tuumorit, purentalinjat poskissa), ylikuormituksen ja bruksismin merkit, esimerkiksi hampaiden kuluminen, kiiltävät bruksofasetit, hampaiden tai täytteiden lohkeamiset, poskilistat ym.
  • purennan tutkiminen: liukuliikkeet (sivuille, eteenpäin) ja hampaiden kosketussuhteet alaleuan eri asennoissa sekä liuku nivelaseman ja interkuspaaliaseman välillä.
 • Jos potilas hakeutuu TMD-vaivojen takia hoitoon tai hänellä todetaan TMD-oireita seulonnan perusteella, tehdään tarkempi oireiden selvittely ja kliininen tutkimus DC/TMD (Diagnostic Criteria for TMD) -kriteeristön mukaan. Hoitosuositus käsittelee laajasti uutta DC/TMD-diagnostiikkaa, ja suosituksen sähköisessä versiossa on paljon siihen liittyvää lisämateriaalia.
 • Erotusdiagnostisesti on huomioitava muut kasvojen alueen kiputilat, kuten hammasperäiset syyt, päänsäryn eri muodot, korva- ja niskaperäiset syyt, tulehdukselliset nivelsairaudet, fibromyalgia ja muut yleissairauksiin liittyvät kiputilat sekä vakavat kiireellistä hoitoa vaativat tuumorit, infektiot ja kallon sisäiset patologiset tilat.

Hoito

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä

Kirsi Sipilä (pj.)

Jari Ahlberg

Marika Doepel

Outi Huhtela

Sisko Huumonen

Marjo-Riitta Liljeström

Ritva Näpänkangas

Marja Pöllänen (Käypä hoito -toimittaja)

Taina Remes-Lyly

Tuija Teerijoki-Oksa