Takaisin Tulosta

Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas

Käyvän hoidon tiivistelmät
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin asettama työryhmä
25.1.2017

Käypä hoito -suositus «Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas»1 ja lyhyt abstrakti englanniksi «Patient exposed to moisture damage»2

Keskeinen sisältö

  • Kosteusvauriot tulee pyrkiä korjaamaan ja niiden synty ehkäisemään, koska näin voidaan vähentää hengitystieoireilua ja ylläpitää rakennuksen kuntoa.
  • Rakennuksen kosteusvaurio on yksi hengitystieoireiden ja astman riskitekijä. Ei ole olemassa määriteltyä ”hometalosairautta”.
    • Syy-seuraussuhdetta kosteus- ja homevauriorakennusten ja yhdenkään terveysvaikutuksen välillä ei ole voitu todeta, koska ei tiedetä, mistä tekijöistä ja millä mekanismilla terveysvaikutukset aiheutuvat.
  • Oireiden ja sairauksien diagnostiikka, erotusdiagnostiikka ja hoito aloitetaan hoitosuositusten mukaisesti riippumatta siitä, voidaanko oireiden taustalla osoittaa tai olettaa olevan rakennuksen kosteusvaurio. Diagnostiikka ja hoito voidaan yleensä toteuttaa perusterveydenhuollossa.
  • Ei ole olemassa laboratorio- tai muita tutkimuksia, joilla yksilön kohdalla kosteus- ja homevaurio voidaan edes kohtalaisella varmuudella yhdistää potilaan hengitystieoireisiin tai sairauksiin.
  • Rakennuksen sisäilman rooliin potilaan oireessa tai sairaudessa ei tule ottaa kantaa ilman, että käytettävissä on terveydensuojeluviranomaisen eli yleensä kunnan terveystarkastajan tai rakennuksen kunnon ja sisäilman laadun tutkineen pätevän asiantuntijan (esim. rakennusterveysasiantuntija, STM:n asetus 545/2015 «http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150545»1) lausunto siitä, onko rakennuksessa merkittävä kosteus- ja homevaurio.

Terveysvaikutukset

Taulukko 1. Tutkimusnäyttö rakennusten kosteusvaurioiden yhteydestä eri tauteihin ja oireisiin; työryhmän arvio.
Tutkimusnäyttö Eri taudit ja oireet
Vahva näyttö
Kohtalainen näyttö Astmaa sairastavien hengitystieoireet
Ylähengitystieoireet
Yskä
Hengityksen vinkuna
Hengenahdistus
Astman kehittyminen
Heikko näyttö Hengitystieinfektiot
Allerginen nuha
Yleisoireet (väsymys, päänsärky, pahoinvointi)
Atooppinen ihottuma
Ei näyttöä Allerginen alveoliitti
ODTS
Syöpäsairaudet
Reumasairaudet

Oireileva potilas vastaanotolla: kosteusvaurio rakennuksessa?

Hoito ja hoidon porrastus

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin asettama työryhmä

Jussi Karjalainen (pj.)

Kirsi Karvala

Paula Kauppi

Jorma Komulainen

Jussi Lampi

Pentti Lampi

Mika Mäkelä

Juha Pekkanen

Kari Reijula