Takaisin Tulosta

Epäsuorat täytteet

Lisätietoa aiheesta
Kaija Hiltunen
28.5.2018

Yleisesti

 • Hampaan täytteen valmistaminen epäsuoralla tekniikalla jakautuu kliiniseen ja tekniseen vaiheeseen. Kliinisessä vaiheessa hammas preparoidaan, jäljennetään ja mahdollisesti hampaan suojaksi tehdään väliaikainen täyte lopullisen täytteen valmistamisen ajaksi. Yleisimmät käytössä olevat väliaikaiseen käyttöön tarkoitetut paikkamateriaalit ovat kemialliskovetteisia dimetakrylaattipohjaisia yhdistelmämuoveja.
 • Lopullinen täyte voidaan tehdä joko vastaanotolla tai laboratoriossa. Suun ulkopuolella valmistettuja tai epäsuoria täytteitä on valmistettu laboratoriossa kullasta valamalla sekä posliinista ja muovista kerrostustekniikalla. Nykyisin suuri osa epäsuorista täytteistä valmistetaan tietokoneohjatulla suunnittelulla ja valmistuksella (CAD/CAM) erilaisista keraameista tai muovikomposiiteista.
 • Valmis täyte kiinnitetään hampaaseen kiinnityssementillä (ks. Esimerkkejä kiinnitysmateriaaleista «Kiinnitysmateriaalit ja niiden käyttöaiheet»1).

Indikaatiot

Määritelmät ja preparointi

 • Preparoinnista yleisesti: Hampaan preparointi epäsuoraa täytettä varten tehdään pyöreäpäisillä kartiomaisilla timanttiterillä. Ks. kuva «Epäsuorat täytteet»1.
 • Kaviteetin seinämiin hiotaan noin 5 asteen avauskulma, ja kaviteetin ulkopintaan tai kiilteen alueelle hiotun kulman tulisi olla mahdollisimman lähellä 90 astetta.
 • Tulevan kaviteetin reuna ei saisi jäädä hammasvälipinnan tai purupinnan kontaktialueelle.
 • Epäsuorassa kaviteetissa vältetään teräviä särmiä, ja viimeistelyn voi suorittaa hienorakeisilla kiillotukseen tarkoitetuilla timanttiterillä tai käsi-instrumentein.
Kuva 1.

Poikkileikkaus inlay-, onlay- ja overlay-täytteistä.

Inlay-preparointi

 • Inlay-täyte ei ulotu hampaan kuspien päälle.
 • Keraamisen suun ulkopuolella tehdyn täytteen syvyys on purupinnalla vähintään 1,5–2 mm.
 • Mikäli kuspia ei kateta onlay-täytteen tapaan, kuspin tueksi tulee jäädä vähintään noin 2 mm palkki tervettä hammasmateriaalia.
 • Kaviteetin sisäpuoliset pinnat tulee pyöristää, hammasvälipinnan laatikon reunaan jätetään mahdollisimman leveä kiillekaistale, eikä kaviteetti saisi olla altauurtava keraamisen täytteen paikoilleen asettamisen mahdollistamiseksi.
 • Jos jäljelle jäävän hammasmateriaalin paksuus on vähäisempi, tulee harkita onlay- tai overlay-paikkaa.

Onlay-preparointi

 • Onlay-täyte on inlay-täytettä laajempi, ja se peittää vähintään yhden hampaan kuspeista.
 • Hionnassa on vältettävä teräviä reunoja ja kaviteetin pohjan pinnat ovat pyöristettyjä.
 • Hiontaraja viimeistellään tasaiseksi käyttäen keramian hiontaan tarkoitettuja hiontatimantteja (esim. leveä, jyrkkä tai loiva kaarroshiontatimantti), hammasvälipinnan laatikon pohjassa kaviteetin leveys 1,5–2 mm, ja laatikon reunaan jätetään mahdollisimman leveä kiillekaistale ilman viistehiontaa.
 • Kaviteetin muoto ei saisi olla altauurtava. Paikoitellen voidaan alta uurtavuutta käyttää retentioelementtinä tai sitä voidaan kaviteetin sisällä korjata yhdistelmämuovialusmateriaalilla.
 • Alusmateriaali ei saa ulottua hampaan hiontarajalle.

Overlay-preparointi

 • Overlay-preparointi muistuttaa onlay-preparointia muuten, mutta hampaan kaikki kuspit peitetään.
 • Käytetyn keraamisen materiaalin mukaan hampaan toiminnallisessa kuspissa purupinnalla materiaalille jätetään paksuutta 1,5–2 mm, muuten materiaalin paksuus voi olla 1–1,5 mm.

Kirjallisuutta

 1. Morimoto S, Rebello de Sampaio FB, Braga MM ym. Survival Rate of Resin and Ceramic Inlays, Onlays, and Overlays: A Systematic Review and Meta-analysis. J Dent Res 2016;95:985-94 «PMID: 27287305»PubMed
 2. Karlsson S, Nilner K, Dahl BL. A textbook of fixed prosthodontics. The Scandinavian approach. 1. painos. Malmo, Sweden: Gothia 2000:95-116
 3. Ritter AV. Posterior resin-based composite restorations: clinical recommendations for optimal success. J Esthet Restor Dent 2001;13:88-99 «PMID: 11499451»PubMed
 4. Meyer A Jr, Cardoso LC, Araujo E ym. Ceramic inlays and onlays: clinical procedures for predictable results. J Esthet Restor Dent 2003;15:338-51; discussion 352 «PMID: 14982661»PubMed
 5. Ritter AV, Baratieri LN. Ceramic restorations for posterior teeth: guidelines for the clinician. J Esthet Dent 1999;11:72-86 «PMID: 10530270»PubMed
 6. Felden A, Schmalz G, Federlin M ym. Retrospective clinical investigation and survival analysis on ceramic inlays and partial ceramic crowns: results up to 7 years. Clin Oral Investig 1998;2:161-7 «PMID: 10388388»PubMed