Takaisin Tulosta

Munuaisvaurio (akuutti)

Käyvän hoidon tiivistelmät
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Anestesiologiyhdistyksen, Tehohoitolääketieteen alajaoksen ja Suomen Nefrologiyhdistyksen asettama työryhmä
21.1.2014

Käypä hoito -suositus «Munuaisvaurio (akuutti)»1 ja lyhyt abstrakti englanniksi «Acute Kidney Injury»2

Mitä uutta päivityksessä?

Keskeinen sanoma

Määritelmä

Akuutti munuaisvaurio johtaa munuaisten äkilliseen toiminnan heikentymiseen, kuona-aineiden kertymiseen sekä neste-, suola- ja happo-emästasapainon järkkymiseen. Määritelmänä käytetään KDIGO-luokitusta (joko kreatiniini- tai virtsamääräkriteeri) (taulukko «...»1).

Taulukko 1.
Luokka Kreatiniinikriteeri Virtsamääräkriteeri
1 S-Krean suureneminen > 26,5 µmol/l 48 h:n aikana tai 1,5–1,9-kertainen suureneminen perustasosta edellisten 7 vrk:n aikana < 0,5 ml/kg/h 6–12 tunnin ajan
2 S-Krean 2,0–2,9 kertainen suureneminen < 0,5 ml/kg/h ≥ 12 tunnin ajan
3 S-Krean > 3,0 kertainen suureneminen perustasosta S-Krea > 354 µmol/l tai munuaisten korvaushoito < 0,3 ml/kg/h ≥ 24 tunnin ajan tai anuria ≥ 12 tunnin ajan

Ennuste

AKI:n vaikeusaste ennustaa kuolleisuutta. Korvaushoitoa tarvinneiden sairaalakuolleisuus on noin 35 % ja 6 kuukauden kuolleisuus noin 50 %. Eloon jäävillä munuaisten korvaushoidon tarve jää pysyväksi alle 10 %:lla. Munuaisten kroonista vajaatoimintaa sairastavilla on suurempi vaara sairastua AKI:hin «Kroonisen munuaisten vajaatoiminnan pahentuessa riski sairastua akuuttiin munuaisvaurioon lisääntyy.»B. Heidän kuolleisuutensa on myös suurempi kuin muilla AKI-potilailla «Kuolleisuus krooniseen munuaisten vajaatoimintaan liittyvässä akuutissa munuaisvauriossa on suurempi kuin akuutissa munuaisvauriossa yleensä.»B, ja heillä on AKI:n jälkeen suurentunut riski päätyä kroonisiin munuaisten korvaushoitoihin «Riski päätyä kroonisiin munuaisten korvaushoitoihin lienee krooniseen munuaisten vajaatoimintaan liittyvässä akuutissa munuaisvauriossa suurempi kuin akuutissa munuaisvauriossa yleensä.»B.

Altistavat tekijät

Varjoainevauriota ehkäistään nesteyttämällä potilasta elektrolyyttiliuoksella 1 ml/kg/h (6–)12 tunnin ajan ennen toimenpidettä ja 12 tunnin ajan sen jälkeen. Äkillisissä tilanteissa annetaan 500–1 000 ml elektrolyyttiliuosta nopeana infuusiona ja toimenpiteen jälkeen 1 ml/kg/h 12 tunnin ajan. Hemodialyysihoidosta ei ole hyötyä varjoainenefropatian estossa «Hemodialyysihoidosta ei ole hyötyä akuutin munuaisvaurion estoon suonensisäisten varjoainetutkimusten yhteydessä.»A.

ACE:n estäjä- ja ATR:n salpaajalääkitys saattaa altistaa AKI:lle hypovolemian yhteydessä «ACE:n estäjälääkitys saattaa altistaa akuutin munuaisvaurion synnylle gastroenteriitin tai diureettien aiheuttamassa hypovolemiassa, mutta tutkimusnäyttö on vähäistä.»D. ACE:n estäjien ja ATR:n salpaajien yhdistelmä myös suurentaa munuaisvaurion riskiä «ACE:n estäjien ja AT-salpaajien yhdistelmähoito saattaa lisätä munuaisten vajaatoiminnan riskiä verrattuna monoterapiaan.»B. Tulehduskipulääkkeiden käyttö taas suurentaa AKI:n riskiä yli 65-vuotiailla «Tulehduskipulääkkeiden käyttö ilmeisesti lisää sairaalahoitoa vaativan akuutin munuaisvaurion riskiä yli 65-vuotiailla.»B. Vankomysiinin aiheuttaman AKI:n riski suurenee vankomysiinin jäännöspitoisuuden suurentumisen ja hoitoajan pidentymisen myötä. Aminoglykosidien käyttöä suositellaan vain, jos vähemmän munuaiselle haitallista antibioottivaihtoehtoa ei ole. Kerran päivässä annostelu aiheuttaa todennäköisesti vähemmän AKI:tä kuin tiheämpi annostelu «Aminoglykosidien annostelu ja akuutin munuaisvaurion riski»B.

Akuutin munuaisvaurion hoito

Sepsiksessä kolloidinesteytykseen liittyy suurentunut AKI:n riski «Kaikkien HES-valmisteiden käyttöön liittyy lisääntynyt riski äkilliselle munuaisvauriolle.»A, ja sen käyttö voi myös lisätä kuolleisuutta «HES-liuosten käyttö voi lisätä kuolleisuutta.»B. Albumiini käyttö ei paranna tehohoitoisten potilaiden ennustetta «Albumiini ei paranna potilaiden ennustetta.»C. Erilaisten keittosuolaliuosten käytöstä AKI:n estossa on ristiriitaista tietoa. Ylimääräistä nestekuormaa tulisi välttää.

Munuaisten korvaushoidon muodolla (jaksoittainen vs. jatkuva) ei ole vaikutusta kuolleisuuteen «Hemodialyysimuodon valinnalla (intermittoiva vs jatkuva) ei liene vaikutusta kuolleisuuteen äkillisessä munuaisten vajaatoiminnassa.»B. Jatkuvaan korvaushoitoon saattaa kuitenkin liittyä parempi munuaisvaurion korjaantuminen «Hemodialyysimuodon valinnalla (intermittoiva vs jatkuva) ei liene vaikutusta munuaisvaurion korjaantumiseen äkillisessä munuaisten vajaatoiminnassa.»C. Varhaisen korvaushoidon vaikutuksesta kuolleisuuteen tai munuaisten toiminnan palautumiseen ei ole luotettavaa tietoa «Varhaisen korvaushoidon vaikutuksesta kuolleisuuteen tai munuaisten toiminnan palautumiseen ei ole luotettavaa tietoa.»D. Sitraattiantikoagulaatio pidentää dialysaattorin käyttöikää ja vähentää verenvuotokomplikaatioiden määrää hepariiniantikoagulaatioon nähden.

Kustannusvaikuttavuus

Suomalaisessa aineistossa munuaisten korvaushoitoon päätyneen AKI:n kustannuksiksi on arvioitu yli 200 000 euroa laatupainotettua elinvuotta kohden.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Anestesiologiyhdistyksen, Tehohoitolääketieteen alajaoksen ja Suomen Nefrologiyhdistyksen asettama työryhmä

Ville Pettilä (puheenjohtaja)

Annika Laukkanen

Mikko Haapio

Leena Halme

Merja Hanski

Marja Puurunen (Käypä hoito -toimittaja)

Ari Uusaro

Maarit Wuorela