Takaisin Tulosta

Hammasperäiset äkilliset infektiot ja mikrobilääkkeet

Käyvän hoidon tiivistelmät
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian asettama työryhmä
17.5.2017

Käypä hoito -suositus «Hammasperäiset äkilliset infektiot ja mikrobilääkkeet»1 ja lyhyt abstrakti englanniksi «Antimicrobials in acute dentistry»2

  • Hammasperäisten infektioiden hoidossa mikrobilääkehoito on toissijainen hoito, eikä se korvaa hammaslääketieteellistä hoitoa, koska infektiopesäkkeen hoidon viivästyminen tai puutteellinen hoito voi johtaa infektion kehittymiseen henkeä uhkaavaksi.

Diagnostiikka

  • Diagnostiikan kulmakiviä ovat huolellinen anamneesi, potilaan kokonaisvaltainen kliininen tutkimus ja radiologinen kuvantaminen (ensisijaisesti OPTG/PTG).
  • Jos potilaalla on yleisoireita tai jokin vakava yleissairaus, tehdään myös infektion ja potilaan perussairauden kannalta keskeiset laboratoriotutkimukset (esim. verenkuva, CRP, veriviljely).
  • On tärkeää tunnistaa vakavan infektion merkit, kuten kuume, sydämen suuri syketaajuus, sairauden tunne, poikkeava huimaus tai väsymys, tajunnan tason muutokset, lisääntyvä turvotus, nielemis-, puhe- tai hengitysvaikeudet ja selkeä suun avausrajoitus, ja ohjata potilas tällöin erikoissairaanhoitoon. Myös lievemmät yleisoireet voivat infektioriskipotilailla olla merkki levinneestä infektiosta, jolloin erikoissairaanhoitoon lähettäminen voi olla tarpeen.

Ehkäisy

Hoito

  • Potilas, jolla on hammasperäinen infektio, arvioidaan aina viiveettä. Tehokas hoito aloitetaan myös viipymättä. Potilaat, joilla on vakavan infektion oireita tai infektiokomplikaatioille altistava perussairaus tai lääkitys, ohjataan erikoissairaanhoidon päivystykseen.
  • Mikrobilääkehoito ei korvaa hammaslääketieteellistä hoitoa, koska infektiopesäkkeen hoidon viivästyminen tai puutteellinen hoito voi johtaa infektion vaikeutumiseen.
  • Jos infektiopesäkkeen avaus onnistuu ja kudosten verenkierto on hyvä, riittää kerta-annosprofylaksin lisäksi tavallisesti 5 vuorokauden mittainen mikrobilääkehoito, jonka jälkeen tilanne arvioidaan.
  • Hoidossa käytetään mikrobilääkkeitä samoin periaattein kuin profylaksissa, mutta myös V-penisilliini voi tulla kyseeseen.
  • Potilaan huolellinen seuranta ja jatkohoito-ohjeiden ja yhteystietojen antaminen on tärkeää, koska suun ja leukojen infektioissa tilanteen kehittymistä on hyvin vaikea arvioida (kuva «Hammasperäisen infektion hoidon periaatteet»1).
Kuva 1.

Hammasperäisen infektion hoidon periaatteet.

Hammasperäisten infektioiden hoidossa mikrobilääkehoito on toissijainen, eikä sen aloittamisella voi perustella hammaslääketieteellisen hoidon lykkäämistä. Useimmat potilaat eivät tarvitse mikrobilääkeprofylaksia tai -hoitoa hammasperäisen infektion hoidon yhteydessä. Jos mikrobilääkitystä tarvitaan, se aloitetaan ennen hammashoitotoimenpidettä kerta-annosprofylaksilla.

© Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian ja Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin asettama työryhmä

Riina Richardson (pj.)

Marja Pöllänen (Käypä hoito -toimittaja)

Heikki Alapulli

Asko Järvinen

Mataleena Parikka

Marianne Pinnola

Tero Soukka

Leo Tjäderhane