Takaisin Tulosta

Itsemurhien ehkäisy ja itsemurhaa yrittäneen hoito

Käyvän hoidon tiivistelmät
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, MIELI Suomen Mielenterveys ry:n, Suomen Psykiatriyhdistyksen, Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä
7.1.2020

Käypä hoito -suositus «Itsemurhien ehkäisy ja itsemurhaa yrittäneen hoito»1 ja lyhyt abstrakti englanniksi «Treatment of suicidal patient and suicide prevention in health care»2

 

Johdanto

 • Itsemurha on taustaltaan monitekijäinen prosessi. Itsemurhien ehkäisy terveydenhuollossa on myös monitekijäistä kohdistuen prosessin eri vaiheisiin.
 • Itsemurhaa yrittäneet tulee somaattisen akuuttihoidon jälkeen arvioida psykiatrian erikoislääkärin tai psykiatriaan perehtyneen lääkärin johdolla.
 • Itsemurhaa yrittänyt nuori kuuluu aina erikoissairaanhoidon arvioon.
 • Itsemurhaa yrittäneen kanssa on syytä käydä läpi koko itsemurhayritykseen johtanut tapahtumaketju. Itsemurha-ajatuksista kysyminen ei suurenna itsemurhan riskiä. Itsemurhaa yrittäneet kärsivät yleensä mielenterveyden häiriöistä ja päihdeongelmista.
 • Itsemurhayrityksen jälkeisen hoidon tulee olla aktiivista ja viiveetöntä. Sen intensiteetti perustuu huolelliseen tilannearvioon niin ajankohtaisesta itsetuhoisuudesta kuin akuuteista psykiatrisista ja psykososiaalisista tarpeista.
 • Itsemurhaa yrittäneen psykiatrinen jatkohoito voidaan useimmiten toteuttaa psykiatrisessa avohoidossa.
 • Psykiatrisen sairaalahoidon tarvetta arvioitaessa huomioidaan
  • psykiatrisen häiriön vaikeusaste, erityisesti mahdollinen psykoottisuus, syvä toivottomuus tai tilan hallitsematon epävakaus
  • välitön itsemurhavaara
  • mielenterveyslain mukaisen tahdosta riippumattoman hoidon tarve.
 • Itsetuhoisuuteen kohdennetut hoitointerventiot voivat merkittävästi pienentää itsemurhayrityksen uusimisen riskiä. Tutkittuja interventioita ovat
  • Kognitiivis-behavioraaliset itsetuhokäyttäytymisen ehkäisyyn suunnatut psykoterapiat
  • Turvasuunnitelmainterventio
  • Linity/Assip
  • Dialektinen käyttäytymisterapia epävakaan persoonallisuuden yhteydessä.
 • Terveydenhuollossa on syytä kehittää itsemurhaa yrittäneiden arviointia ja lisätä tutkittujen interventioiden saatavuutta.
 • Mielenterveyden häiriöt, sisältäen päihdehäiriöt, tulee hoitaa hyvin itsemurhayritysten ja itsemurhien ehkäisemiseksi.

Itsemurhien ehkäisy

 • Terveydenhuollon henkilöstön koulutuksessa tulee huomioida itsetuhoisen potilaan tunnistaminen, kohtaaminen ja hoitoon ohjaaminen. Erityisesti psykiatrian ja nuorisopsykiatrian alojen henkilöstö tarvitsee koulutusta vaikuttavien psykososiaalisten interventioiden antamiseen.
 • Huolellisuus lääkemääräyksissä saattaa ehkäistä itsemurhayrityksiä ja itsemurhia «Hoitosuositusten mukainen lääkemääräyskäytäntö ja läpipainopakkausten suosiminen saattavat ehkäistä itsemurhayrityksiä ja itsemurhia.»C.
 • Tila- ja sisustussuunnittelulla voi ehkäistä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa tapahtuvia itsemurhia. Esimerkiksi ikkunoiden tulee avautua vain raolleen, ja lukittavissa olevat ovet tulee voida avata nopeasti ulkopuolelta.

Itsemurhaa yrittäneen potilaan arviointi ja hoito

Mitä tutkimusnäyttöä on hoitointerventioista?

Läheisten tukeminen

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, MIELI Suomen Mielenterveys ry:n, Suomen Psykiatriyhdistyksen, Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä

Sami Pirkola (puheenjohtaja ja kokoava kirjoittaja)

Heidi Eriksen

Erkki Isometsä

Aino Joensuu

Pekka Jylhä

Virve Kekkonen

Hannu Koponen

Lauri Kuosmanen

Taina Laajasalo

Tanja Laukkala (Käypä hoito -toimittaja)

Mauri Marttunen

Kirsi Suominen

Kristian Wahlbeck