Takaisin Tulosta

Virtsankarkailu (naiset)

Käyvän hoidon tiivistelmät
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä
5.9.2017

Käypä hoito -suositus «Virtsankarkailu (naiset)»1 ja lyhyt tiivistelmä englanniksi «Urinary incontinence (women)»2

Määritelmä ja hoidon porrastus

 • Naisten virtsankarkailu jaotellaan ponnistus-, pakko- ja sekamuotoiseen karkailuun, sekä ylivuotokarkailuun.
 • Virtsankarkailun perustutkimukset ja hoito voidaan toteuttaa perusterveydenhuollossa «hoi50050c.pdf»1.

Esiintyvyys ja riskitekijät

 • Naisten virtsankarkailu on yleinen elämänlaatua heikentävä sairaus.
 • Riskitekijöitä ovat ylipaino, raskaus ja synnytys, tupakointi, diabetes, useat neurologiset sairaudet ja erityisesti iäkkäillä tietyt lääkeaineet.
 • Vaikeaksi koetun virtsankarkailun riski on lihavilla (BMI > 30) yli kolminkertainen normaalipainoisiin verrattuna.
 • Iäkkäiden virtsankarkailun on todettu olevan yhteydessä heikentyneeseen toiminta- ja liikuntakykyyn ja moniin kroonisiin sairauksiin.

Diagnostiikka

 • Anamneesin apuna käytetään kyselylomakkeita: erottelupistelomaketta, haitta-astelomaketta ja virtsaamispäiväkirjaa.
 • Yleisen kliinisen tutkimuksen (mm. yleistila, liikuntakyky, paino, pituus, painoindeksi, mahdolliset neurologiset poikkeavuudet) lisäksi tehdään gynekologinen tutkimus, jossa tehdään myös yskäisytesti.
 • Jäännösvirtsa mitataan tarvittaessa (kertakatetrointi tai kaikukuvaus).
 • Laboratoriotutkimuksia käytetään vain vähän. Erotusdiagnostiikassa käytetään virtsanäytteitä.
 • Täydentäviä tutkimuksia ovat kystoskopia, urodynaamiset mittaukset ja kuvantamistutkimukset.

Ehkäisy

Hoito

 • Laihduttaminen 5–10 %:n verran vähentää ylipainoisten naisten virtsankarkailua «Laihduttaminen vähentää ylipainoisten naisten virtsankarkailua.»A.
 • Koska tupakoivilla on tupakoimattomia enemmän virtsankarkailua, työryhmä suosittaa tupakoinnin lopettamista.
 • Virtsarakon kouluttaminen (ajoitettu virtsaaminen) sopii pakkovirtsankarkailun ensivaiheen hoitoon.
 • Toimintarajoitteisten potilaiden virtsankarkailua voidaan helpottaa:
  • kodin ja laitosten sisustusmuutoksilla
  • sopivalla vaatetuksella siten, että WC:hen ja WC-istuimelle pääsy helpottuu,
  • apuvälineillä (emättimeen laitettavat mekaaniset virtsaputkea tukevat tamponit ja uretrarenkaat, imukykyiset siteet, vuotosuojat, vuoteensuojat ja virtsakatetrit).

Lantionpohjan lihasharjoittelu ja fysioterapia

Pakkovirtsankarkailun lääkehoito

Ponnistuskarkailun kirurginen hoito

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä

Tomi Mikkola (puheenjohtaja)

Seija Ala-Nissilä

Olavi Airaksinen

Pauliina Aukee

Maria Nuotio

Ilkka Perttilä

Kaisa Raatikainen

Juhani Ruutiainen

Eeva Sundström

Minna Törnävä

Piia Vuorela (Käypä hoito -toimittaja)