Takaisin Tulosta

MS-tauti

Käyvän hoidon tiivistelmät
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologisen Yhdistyksen asettama työryhmä asettama työryhmä
5.2.2019

Käypä hoito -suositus «MS-tauti»1 ja lyhyt abstrakti englanniksi «Multiple sclerosis»2

 • MS-taudin diagnoosi tehdään McDonaldin vuoden 2017 kriteereiden mukaisesti.
 • Taudin aktiivisuus määritetään kliinisten pahenemisvaiheiden ja magneettikuvauksessa (MK) todettavien uusien T2- tai Gd-tehostuvien, MS-tautiin sopivien muutosten perusteella joko aktiiviseksi tai erittäin aktiiviseksi.
 • Hoito aloitetaan viipymättä diagnoosin jälkeen ja valitaan tautiaktiivisuuden mukaan.
 • Tautiaktiivisuutta seurataan säännöllisesti pahenemisvaiheiden, kliinisen tilanteen ja MK:n avulla. Niiden perusteella tehdään päätökset hoidon tehostamisesta.

Diagnoosi

 • MS-taudin diagnoosi tehdään McDonaldin vuoden 2017 kriteereiden mukaisesti.
  • Magneettikuvaus (MK) on diagnostiikan tärkein lisätutkimus. Sen avulla voidaan todeta diagnoosin edellyttämä keskushermoston tulehduksellisten muutosten ajallinen ja paikallinen hajapesäkkeisyys.
  • Likvorinäyte kuuluu olennaisena osana diagnostiikkaan.
 • Ellei KEO-potilaalle ole mahdollista tehdä MS-taudin diagnoosia ensimmäisen MK:n ja likvoritutkimuksen perusteella, hänen tilaansa tulee seurata ja ottaa huomioon erotusdiagnostiset vaihtoehdot.
 • Ensisijaisesti etenevän MS-taudin diagnoosi perustuu tyypillisten oireiden etenemiseen pahenemisvaiheista riippumatta vähintään yhden vuoden ajan joko retrospektiivisesti tai prospektiivisesti todettuna. Lisäksi MK:ssa tulee olla MS-taudille tyypillisiä muutoksia.

Lääkehoito

Kuntoutus

 • Lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvat hyvä informointi sairaudesta, riittävä ja oikea-aikainen sopeutumisvalmennus, lihashuolto- ja liikuntaneuvonta sekä yksilöllinen ja moniammatillinen havaittujen tarpeiden mukainen kuntoutus.
 • Työkyvyttömyyden uhka tulee tunnistaa ajoissa, ja siihen on viipymättä puututtava työterveyshuollon ja ammatillisen kuntoutuksen toimin. Työkykyarvion tekee työolot tunteva työterveyslääkäri. Neurologian erikoislääkäri suunnittelee muun hoidon ja arvioi sairauden vaikutusta toimintakykyyn.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologisen Yhdistyksen asettama työryhmä

Anne Remes (pj.)

Sari Atula (kokoava kirjoittaja)

Laura Airas

Juha-Pekka Erälinna

Päivi Hartikainen

Eliisa Mäenpää

Juhani Ruutiainen

Mervi Ryytty

Raija Sipilä

Maritta Ukkonen