Käypää hoitoa Itä-Suomen lääketiedetapahtumassa torstaina 30.9.2021

UUTISET 03.09.2021

YLÄVATSAVAIVAT 30.09.2021 klo 08.15 – 11.05

Vatsa oireilee ja oireilu pitkittyy. Kipu painottuu ylävatsalle. Akuutista vatsasta ei kuitenkaan ole kysymys. Miten tutkin ja miten ongelmaa kannattaisi lähestyä spesialistin silmin. Tarvitaanko aina gastroskopiaa, entä mitä tutkin, jos vatsa edelleen senkin jälkeen vaivaa. Pohdimme myös tilannetta, jossa kaikki tutkimukset on todettu normaaleiksi ja vatsa oireilee edelleen.

Ylävatsavaivat ja refluksioireet, Käypä hoito -materiaalit
Suositus
Vältä viisaasti: Vältä pitkäaikaista lääkehoitoa dyspepsiassa
Vältä viisaasti: Älä rutiininomaisesti tutki ulosteen verta ylävatsavaivaiselta potilaalta


KOHONNUT VERENPAINE JA SIIHEN LIITTYVÄT SYDÄNSAIRAUDET 30.09.2021 klo 13.15 – 16.10

Session tavoitteena on tuoda esille keskeisiä asioita kohonneen verenpaineen hoidosta ja hoitotavoitteista pohjautuen uudistettuun Käypä hoito -suositukseen. Sessiossa käydään läpi verenpaineen hoitosuositukset valtimotautien osalta. Lisäksi käsitellään vaikeahoitoista verenpainetautia, mitä sekundaarisia syitä verenpaineen taustalla voi olla ja kuinka vaikeata verenpainetautia hoidetaan. Sessiossa käydään läpi iäkkään potilaan verenpainetaudin hoidon erityispiirteitä. Saat ajankohtaiset päivitykset verenpainetautiin liittyvien sydänsairauksien eli sydämen vajaatoiminnan ja eteisvärinän diagnostiikasta ja hoidosta.

Kohonnut verenpaine, Käypä hoito -materiaalit
Suositus
Vältä viisaasti: ASA-hoito verenpainetaudissa
Vältä viisaasti: Beetasalpaaja komplisoitumattoman essentiaalisen verenpainetaudin ensisijaisena hoitona
Vältä viisaasti: RAS-järjestelmää lamaavien lääkkeiden yhdistelmä verenpainetaudissa

Sydämen vajaatoiminta, Käypä hoito -materiaalit
Suositus
Vältä viisaasti: Glitatsonien käyttö diabeteksen hoitoon sydämen vajaatoimintapotilailla
Vältä viisaasti: Kalsiumkanavan salpaajien käyttö sydämen systolisessa vajaatoiminnassa
Vältä viisaasti: Tulehduskipulääkkeiden käyttö sydämen vajaatoimintaa sairastavilla

Eteisvärinä, Käypä hoito -materiaalit
Suositus
Vältä viisaasti: Eteisvärinän rytminsiirto lieväoireisilla iäkkäillä potilailla

Ilmoittaudu koulutuksiin >>