Takaisin Tulosta

Ahdistuneisuushäiriöt

Käyvän hoidon tiivistelmät
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Psykiatriyhdistys ry:n ja Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen asettama työryhmä
7.1.2019

Käypä hoito -suositus «Ahdistuneisuushäiriöt»1 ja lyhyt abstrakti englanniksi «Anxiety Disorders»2

 

Johdanto

 • Ahdistuneisuus on yleinen oire. Ahdistuneisuushäiriöt esiintyvät usein samanaikaisesti muiden psykiatristen, somaattisten ja päihdehäiriöiden kanssa.
 • Diagnosoidut ahdistuneisuushäiriöt, joista suositus käsittelee julkaisten paikkojen pelkoa, paniikkihäiriötä, sosiaalisten tilanteiden pelkoa ja yleistynyttä ahdistuneisuushäiriötä, aiheuttavat toimintakyvyn ja elämänlaadun heikkenemistä, joita voidaan vähentää asianmukaisella hoidolla.
 • Valtaosa ahdistuneisuushäiriöiden hoidosta voidaan toteuttaa perusterveydenhuollossa ja työterveyshuollossa tarvittaessa psykiatrin konsultaatioin.
 • Psykiatrian erikoisalan arvioon kuuluvat pitkittyneet, vaikeasti toimintakykyä heikentävät ja huonosti hoitoon reagoivat ahdistuneisuushäiriöt, joihin liittyy esimerkiksi vakavaa itsetuhoisuutta tai muuta merkittävää samanaikaissairastavuutta.
 • Keskeisiä hoitoja psykososiaalisista hoidoista ovat eri psykoterapiat, erityisesti kognitiivis-behavioraalinen psykoterapia (KBT), ja lääkehoidoista masennuslääkkeet.

Diagnostiikka

 • Yksittäinen paniikkikohtaus ei riitä paniikkihäiriön diagnoosiin. Paniikkihäiriödiagnoosi edellyttää, että potilaalla on toistuvia, odottamattomia paniikkikohtauksia ja pitkäaikainen huoli kohtausten uusiutumisesta. Samanaikainen julkisten paikkojen pelko on yleistä.
 • Yleistynyttä ahdistuneisuushäiriötä kannattaa epäillä potilailla, joilla on ahdistuneisuutta, huomattavaa huolestuneisuutta tai liiallista murehtimisherkkyyttä.
 • Sosiaalisten tilanteiden pelkoa epäiltäessä voidaan käyttää esimerkiksi seuraavia seulontakysymyksiä:
  • Huomaatko välttäväsi sosiaalisia tilanteita?
  • Pelkäätkö sosiaalisia tilanteita tai tunnetko olosi niissä noloksi?
 • Perusterveydenhuollossa diagnostiikan apuna voidaan käyttää oirekartoituslomakkeita ja psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa strukturoituja haastatteluja.

Hoito ja kuntoutus

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Psykiatriyhdistys ry:n ja Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen asettama työryhmä

Hannu Koponen (pj.)

Tanja Laukkala

Jarmo Lappalainen

Venla Lehti

Esa Leinonen

Sari Lindeman

Mauri Marttunen

Solja Niemelä

Maija Purhonen

Kimmo Räsänen

Minna Valkonen-Korhonen

Merja Viikki