Eturauhassyöpä

Käypä hoito
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Urologiyhdistys ry:n asettama työryhmä
27.5.2014

Opi ja ota käyttöön

Koosteet

Potilaalle

Muut suositukset

 

Miten viitata Käypä hoito -suositukseen? «K1»1

Keskeinen sanoma

 • Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpä Suomessa. Vuonna 2010 maassamme todettiin 4 700 uutta eturauhassyöpätapausta, taudin diagnoosi oli 40 000 miehellä ja tautiin kuoli 850 miestä. Sairastuneiden keski-ikä on 70 vuotta.
 • Vahvimmat tunnistetut riskitekijät ovat ikä, etninen tausta, periytyvä alttius (2–5 %) ja ympäristötekijät.
 • Varhaisvaiheessa eturauhassyöpä ei yleensä aiheuta mitään oireita tai oireet ovat hyvänlaatuisille eturauhas- ja virtsarakkosairauksille tyypillisiä virtsaamisoireita. Pitkälle edenneen eturauhassyövän oireena on etäpesäkkeistä johtuva luustokipu tai -murtuma.
 • Syöpädiagnoosi tehdään eturauhasesta otettujen koepalojen mikroskooppisella tutkimuksella, jolla määritetään syövän aggressiivisuus ja laajuus. Lisäksi tunnustellaan eturauhanen ja määritetään seerumin PSA-pitoisuus. Luuston gammakuvaus tehdään yleensä silloin, jos potilaalla on luustoperäisiksi sopivia kipuja, PSA-pitoisuus on yli 20 µg/l tai hänellä on muita suuren riskin syövän ominaisuuksia. Näiden tutkimusten sekä potilaan iän, peruskunnon, perussairauksien ja odotettavissa olevan eliniän perusteella kullekin potilaalle suositellaan juuri hänelle parasta tiedossa olevaa hoitomuotoa. Potilasta informoidaan eri hoitovaihtoehtojen sivuvaikutuksista ja hänen mielipiteensä otetaan huomioon hoidon valinnassa.
 • Paikallisessa pienen uusiutumisriskin eturauhassyövässä hoitoina käytetään aktiiviseurantaa, radikaalileikkausta tai ulkoista tai lyhytetäisyyksistä sädehoitoa. Pienen riskin potilaiden ennuste on erinomainen jopa ilman hoitoa. Kohtalaisen riskin syövässä hoidoiksi suositellaan leikkaushoitoa tai ulkoista sädehoitoa, johon yhdistetään lyhytaikainen (4–6 kk) esiliitännäishormonihoito parantamaan hoitotuloksia, tai pelkkää suuriannoksista sädehoitoa ilman hormonihoitoa. Suuren riskin syövässä taas suositellaan leikkaus- tai sädehoitoa tai usein niiden yhdistelmiä ja hormonihoitoa ja sädehoitoon yhdistetään pitkäaikainen (2–3 vuotta) hormonihoito. Jos eturauhassyövän etenemisen riski potilaan elinaikana katsotaan pieneksi joko potilaan perussairauksien tai korkean iän takia, päädytään passiiviseen seurantaan ja oireita yleensä hoidetaan hormonaalisella hoidolla.
 • Paikallisesti edenneen eturauhassyövän hoito on potilas- ja tautikohtaista. Käytettävissä olevat hoitomuodot ovat radikaalileikkaus tai ulkoinen sädehoitohoito (+hormonihoito) ja hormonihoito.
 • Etäpesäkkeinen eturauhassyöpä hoidetaan hormonihoidolla. Kastraatioresistentin metastasoineen eturauhassyövän hoito tähtää oireiden vähentämiseen ja elämänlaadun parantamiseen.
 • Eturauhassyövän ennuste on parantunut viimeisten 15 vuoden aikana. Sairastuneiden suhteellinen elossaolo-osuus on viiden vuoden kohdalla 93 %. Paikallista, hyvin erilaistunutta eturauhassyöpää sairastavien miesten kymmenen vuoden elossaoloennuste on hoitomuodosta riippumatta sama. Kohtalaisen- ja suuren riskin paikallisen eturauhassyövän leikkaushoito lisää potilaiden odotettavissa olevaa elinaikaa. Levinnyttä, etäpesäkkeitä lähettänyttä eturauhassyöpää sairastavien miesten keskimääräinen elinaikaennuste on 2–3 vuotta.
 • Eturauhassyöpäpotilaan jälkiseuranta voidaan toteuttaa erikoissairaanhoidossa tai perusterveydenhuollossa joko lääkärin tai hoitajan järjestämänä tai automatisoidusti. Seuranta toteutetaan aina hoidosta riippumatta yksilöllisesti. Radikaalihoidon jälkeen (eturauhasen poistoleikkaus, sädehoito) PSA-seuranta yksinään riittää seurantatutkimukseksi.
 • Eturauhassyövän rutiiniseulontaa ei toistaiseksi suositella.

Kohderyhmät ja tarkoitus

 • Suositus on tarkoitettu sekä perusterveydenhuoltoon että erikoissairaanhoitoon.
 • Tavoitteena on parantaa eturauhassyövän diagnostiikkaa ja luoda yhtenäinen hoito- ja seurantakäytäntö.

Epidemiologia

Periytyvä alttius

Ulkoiset riskitekijät

Eturauhassyövän ehkäisy

Diagnostiikka

Riskiryhmäluokitus

 • Eturauhassyövän (T1–2c, N0, M0) riskiryhmäluokitusta käytetään paikallisen eturauhassyövän hoitovalinnoissa ja potilaan ennusteen arvioinnissa «Heidenreich (chair), P.J. Bastian, J. Bellmunt, M....»35:
  • Pienen riskin ryhmä:
   • Kliininen T1–T2a, N0, M0 ja
   • Gleasonin pisteet < 7 ja
   • PSA-pitoisuus < 10 µg/l
  • Kohtalaisen riskin ryhmä:
   • T2b tai
   • Gleasonin pisteet 7 (3 + 4) tai
   • PSA-pitoisuus 10–20 µg/l
  • Suuren riskin ryhmä:
   • T2c, kliininen T3a tai
   • Gleasonin pisteet 7 (4 + 3) tai 8–10 tai
   • PSA-pitoisuus > 20 µg/l
  • Erittäin suuren riskin ryhmä
   • Kliininen T3b–T4 tai mikä tahansa T-luokka, N1

Ennuste

Eturauhassyövän TNM-luokitus

 • Primaarikasvain (T-luokka):
  • TX: Kasvainta ei voida määrittää.
  • T0: Primaarikasvaimesta ei ole viitettä.
  • T1: Kasvain ei ole palpoitavissa eikä visualisoitavissa.
  • T1a: Kasvain on histologinen sattumalöydös. ≤ 5 % poistetusta kudoksesta on kasvainta.
  • T1b: Kasvain on histologinen sattumalöydös. yli 5 % poistetusta kudoksesta on kasvainta.
  • T1c: Kasvain on todettu (esim. suurentuneen PSA-arvon vuoksi tehdyssä) neulabiopsiassa.
  • T2: Kasvain on rajoittunut eturauhaseen.
  • T2a: Kasvain on rajoittunut yhteen lohkoon (≤ 50 % lohkosta).
  • T2b: Kasvain on rajoittunut yhteen lohkoon (yli 50 % lohkosta).
  • T2c: Kasvain on rajoittunut molempiin lohkoihin.
  • T3: Kasvain tunkeutuu eturauhaskapselin läpi.
  • T3a: Kasvain on kasvanut toispuolisesti tai molemminpuolisesti kapselin läpi.
  • T3b: Kasvain tunkeutuu rakkularauhaseen.
  • T4: Kasvain on fiksoitunut tai tunkeutuu muihin lähielimiin kuin rakkularauhasiin: virtsarakon kaulaan, ulompaan sulkijalihakseen, peräsuoleen, lantiopohjan lihaksiin tai lantion seinämään.
 • Alueelliset imusolmukkeet (N-luokka):
  • NX: Alueellisia imusolmukkeita ei voida määrittää.
  • N0: Alueellisia imusolmuke-etäpesäkkeitä ei ole.
  • N1: Alueellisia imusolmuke-etäpesäkkeitä on.
 • Etäpesäkkeet kauempana (M-luokka):
  • MX: Etäpesäkkeitä ei voida määrittää.
  • M0: Etäpesäkkeitä ei ole.
  • M1: Etäpesäkkeitä on.
  • M1a: Etäpesäkkeitä on myös muissa kuin alueellisissa imusolmukkeissa.
  • M1b: Etäpesäkkeitä on luissa.
  • M1c: Etäpesäkkeitä on muissa elimissä.
 • Ks. artikkelit «Sobin LH, Wittekind Ch (eds.), TNM Classification ...»36 ja «Cheng L, Montironi R, Bostwick DG ym. Staging of p...»37.

Oireet

 • Varhaisvaiheen eturauhassyöpä ei yleensä aiheuta mitään oireita. Tyypillistä kliinistä oirekuvaa ei ole, vaan ensioireet ovat enimmäkseen samanlaisia kuin eturauhasen hyvänlaatuisessa liikakasvussa ja muissa virtsaamishäiriöitä aiheuttavissa sairauksissa, kuten eturauhastulehdus, virtsatietulehdus, virtsarakon toimintahäiriöt, virtsaputken ahtauma ja virtsarakon tuumori. Ks. Käypä hoito -suositus Eturauhasen hyvälaatuinen liikakasvu «Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu»5. Toisinaan eturauhassyövän ensimmäinen oire on etäpesäkkeistä johtuva luustokipu tai patologinen murtuma.

Tutkimukset

Primaaritutkimukset yleislääkärin vastaanotolla

 • Eturauhasen tunnustelu (tuseeraus per rectum, TPR) on perustutkimus, ja se tulee tehdä huolellisesti. Eturauhanen ja siinä palpoitavissa olevat mahdolliset kovettumat ja kyhmyt on arvioitava. Samalla pitää tutkia peräsuoli ja peräaukon seutu. Kyhmy ei läheskään aina merkitse syöpää, mutta se on aihe urologin konsultaatioon. Ks. Käypä hoito -suositus Eturauhasen hyvälaatuinen liikakasvu «Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu»5.
 • Kokonais-PSA:n (PSA) viitearvot vaihtelevat eri ikäkausina (ks. taulukko «S-PSA:n viitearvot eri-ikäisillä miehillä...»1), «Oesterling JE, Cooner WH, Jacobsen SJ ym. Influenc...»38. PSA-pitoisuus on elinspesifinen muttei syövälle spesifinen. Pitoisuus saattaa suurentua myös eturauhasen hyvänlaatuisessa liikakasvussa, virtsatietulehduksessa ja eturauhastulehduksessa, mutta se ennustaa syövän todennäköisyyttä (ks. taulukko «PSA-pitoisuus ja eturauhassyövän todennäköisyys...»2), «PSA:lla ei ole optimaalista normaalin ylärajaa.»B.
 • PSA:sta 5–40 % on seerumissa vapaana. Vapaan PSA:n pitoisuuden määrityksestä on todennäköisesti hyötyä, kun arvioidaan eturauhasbiopsian tarpeellisuutta, jos pitoisuus on 2,5–10 µg/l (taulukko «PSA-pitoisuus ja eturauhassyövän todennäköisyys...»2), «PSA:lla ei ole optimaalista normaalin ylärajaa.»B.
 • Jos PSA-pitoisuus on 2,5–10 µg/l ja vapaan PSA:n osuus yli 25 %, eturauhassyövän vaara on varsin pieni eikä jatkotutkimuksia tarvita, ellei eturauhasen palpaatio herätä epäilyä syövästä. Jos vapaan PSA:n osuus on 10–20 %, hoitava lääkäri tekee ratkaisun jatkotoimenpiteistä tuseerauksen ja oireiden perusteella. Potilasta voidaan seurata tai lähettää urologille eturauhasen koepala harkintaa varten.
 • Syöpädiagnoosin todennäköisyyttä arvioitaessa otetaan huomioon seerumin PSA:n sekä vapaan PSA:n prosenttiosuuden ohella potilaan ikä ja eturauhasen koko.
 • Jos PSA-pitoisuus on 2,5–10 µg/l ja PSA:n nousunopeus (PSA velocity, PSAV) yli 0,75 µg/l vuodessa, syöpälöydöksen riski on jonkin verran suurentunut ja suositellaan urologin konsultaatiota . PSAV:tä määritettäessä täytyisi olla käytössä 3 tulosta vähintään yhden vuoden ajalta. Määrityksestä saattaa olla hyötyä, kun arvioidaan, tulisiko eturauhasesta ottaa koepaloja. Ks. kohta Eturauhassyövän seulonta «A1»2.
Taulukko 1. S-PSA:n viitearvot eri-ikäisillä miehillä
Ikä (v) S-PSA (µg/l)
40–49 alle 2,5
50–59 alle 3,5
60–69 alle 4,5
70–79 alle 6,5
Taulukko 2. PSA-pitoisuus ja eturauhassyövän todennäköisyys
Seerumin tai plasman PSA-pitoisuus Eturauhassyövän todennäköisyys
Kokonais-PSA-pitoisuus (µg/l) %
0–2 1
2–4 15
4–10 25
yli 10 yli 50
Vapaan PSA:n osuus (%), kun kokonais-PSA-pitoisuus on 4–10 µg/l
0–10 56
10–15 28
15–20 20
20–25 16
yli 25 8

Jatkotutkimukset urologian poliklinikassa

 • Urologian poliklinikassa tehtävät tutkimukset tähtäävät eturauhassyövän histologiseen diagnostiikkaan, levinneisyyden selvittämiseen ja hoitolinjojen valintaan.
 • Transrektaalinen kaikututkimus (TRUÄ) ja koepalat:
  • Huomiota kiinnitetään eturauhasen kokoon, muotoon ja sisäiseen kaikurakenteeseen. Eturauhasen vyöhykkeet, virtsaputki ja siemenheittotiehyet tunnistetaan ja rakkularauhasten muoto ja kaikurakenne selvitetään. TRUÄ:llä ei voida sulkea pois eturauhassyöpää mutta sen avulla voidaan ottaa eturauhasesta koepalat kudosopilliseen tutkimukseen, johon diagnoosi perustuu.
  • Koepalojen ottamisen jälkeen yleisimmät komplikaatiot ovat verinen siemenneste (37,4 %), yli vuorokauden kestävä verivirtsaisuus (14,5 %) ja yleensä alle 2 vuorokautta kestävä peräsuoliverenvuoto. Viime vuosina sairaalahoitoa vaativia koepalojen ottamisen jälkeisiä infektiokomplikaatioita (eturauhasen tulehdus, yli 38,5 °C:n kuume ja lisä(kives-)tulehdus) on ollut 1–2 % «Ihezue CU, Smart J, Dewbury KC ym. Biopsy of the p...»43.
  • Varfariini- tai pieniannoksista asetyylisalisyylihappolääkitystä ei tarvitse tauottaa ennen koepalojen ottoa «Ihezue CU, Smart J, Dewbury KC ym. Biopsy of the p...»43. Eturauhasen puudutusta suositellaan, ja antibioottiprofylaksia on aiheellinen.
 • Luuston gammakuvaus:
  • Eturauhassyövän tavallisin leviämispaikka on luusto. Radioisotooppikartoitus on ensisijaistutkimus luuston etäpesäkkeitä epäiltäessä. Yksittäiset positiiviset löydökset isotooppikartoituksessa tulisi kuitenkin varmistaa muilla kuvantamistutkimuksilla.
  • Luustometastaasien todennäköisyys erittäin pieni (alle 1 %) jos seerumin PSA-pitoisuus on < 20 µg/l «Ennen hoitoa mitattu pieni seerumin PSA-pitoisuus (< 10 µg/l) on luotettava merkki siitä, että luustokartassa havaittavia luustometastaaseja ei ole.»B. Luuston isotooppikuvantaminen tulisi tehdä uusille eturauhassyöpäpotilaille, joilla on luustoperäisiä kipuja, PSA-pitoisuus on yli 20 µg/l tai AFOS-pitoisuus on suurentunut tai kyseessä on huonosti erilaistunut syöpä (Gleasonin pisteet 8–10).
  • Seurannan aikana tulisi tehdä isotooppikartoitus, jos potilaalle ilmaantuu luustoperäisiä kipuja tai hänen PSA- tai AFOS-arvonsa suurenee nopeasti.
 • Muut tutkimukset:

Histopatologinen analyysi

 • Kun koepalanäyte lähetetään histologiseen tutkimukseen, tulee ilmoittaa seuraavat esitiedot:
  • eturauhasen palpaatiolöydös ja koko
  • PSA-arvot
  • mahdolliset aiemmat diagnoosit ja hoidot, myös muiden elinten syövät ja niiden hoidot. Esimerkiksi hormonihoito, 5-alfa-reduktaasin estäjät tai muut hoidot voivat vaikuttaa eturauhasen solujen morfologiaan ja syövän luokitteluun.
  • biopsioiden ottokohdat. Kohdat tulee kirjata lähetteeseen tai noudattaa sovittua näytteenottokarttaa.
 • Eturauhasesta otetaan TRUÄ:n avulla tarvittava määrä näytteitä, yleensä 10–12 biopsiaa.
 • Uusintabiopsiat on syytä ottaa, jos kliinisestä syöpäepäilystä huolimatta biopsioissa ei löydetä syöpää. Jos epäily eturauhassyövästä on herännyt pelkästään PSA-löydöksen pohjalta eikä biopsianäytteissä todeta syöpää mutta biopsioissa todetaan multifokaalinen PIN (Prostatic Intraepithelial Neoplasia) tai ASAP (Atypical Small Acinar Proliferation) tai herää epäily syövästä, suositellaan myös uusintabiopsioita «Merrimen JL, Jones G, Walker D ym. Multifocal high...»55.
 • Tavallisimman eturauhassyövän adenokarsinooman mikroskooppisessa erilaistumisasteen määrityksessä noudatetaan kasvainrauhasten arkkitehtuurin arviointiin perustuvaa modifioitua Gleasonin pisteytystä «Epstein JI, Allsbrook WC Jr, Amin MB ym. The 2005 ...»56, joka ennustaa eturauhassyövän käyttäytymistä paremmin kuin perinteinen Gleasonin pisteytys «Modifioitu Gleasonin pisteytys ennustaa eturauhassyövän käyttäytymistä paremmin kuin perinteinen Gleasonin pisteytys.»B. Modifioidun pisteytyksen käyttö on aiheuttanut Gleasonin pistesumman suurenemista «Billis A, Guimaraes MS, Freitas LL ym. The impact ...»57.
 • Strukturoidun vastauspohjan «Strukturoitu vastauspohja prostatabiopsioille»1 käyttö on tarpeellista, kun annetaan vastauksia biopsianäytteistä. Taulukko voidaan täyttää ottokohdittain silloin, kun kunkin biopsian lokalisaatio on tiedossa ja biopsiat on käsitelty erikseen. Tällöin Gleasonin pisteytyskin annetaan biopsioittain. Vastauksessa tulee ilmoittaa myös biopsianäytteiden kokonaislukumäärä, biopsioiden pituus, syöpää sisältävien biopsioiden osuus sekä syövän pituus, tilavuusosuus ja lokalisaatio, jos se on tiedossa. Kaikkien biopsioiden yhteinen Gleasonin pisteytys on syytä antaa, koska biopsioiden otto- ja käsittelytapojen vaihtelu aiheuttaa pisteytykseen suurta vaihtelua «Berney DM, Algaba F, Camparo P ym. The reasons beh...»58. Syövän kasvu hermojen ympärille ja eturauhasen ulkopuolelle tulee myös mainita.
 • Syöpärekisteri-ilmoituksessa syöpä luokitellaan N0:ksi, kun kliininen tautiluokitus on T1–2, PSA < 10 µg/l ja Gleasonin pisteet < 7. Muissa tapauksissa tarvitaan kuvantamistutkimusta tai lymfadenektomiaa. Etäpesäkkeiden luokka on M0, jos PSA < 20 µg/l ja Gleasonin pisteet ≤ 7. Jos Gleasonin pisteet ovat > 7 tai PSA > 20µg/l, M0-luokitus edellyttää luuston gammakuvausta.

Prostatektomianäytteen käsittely ja histopatologia

 • Eturauhasen radikaalileikkauspreparaatti on suositeltavaa lähettää laboratorioon tuorenäytteenä. Leikkauspreparaatti merkitään sovituin puolimerkinnöin ja myös mahdolliset kapselirepeämät merkitään.
 • Patologian laboratoriossa näyte käsitellään seuraavasti:
  • Resektiomarginaalit merkitään kudosväreillä erikseen sovitulla tavalla, joka mahdollistaa syövän sijainnin ja marginaalien arvioinnin.
  • Eturauhanen käsitellään histopatologista tutkimusta varten standardoidulla tavalla.
  • Histopatologisella tutkimuksella tarkennetaan biopsioiden vastauksessa annettua histopatologista luokitusta ja määritetään patologinen levinneisyysaste (pTN). Patologin vastaus annetaan taulukkomuotoisena «Strukturoitu vastauspohja totaaliprostatektomianäytteelle»2.

Eturauhassyövän hoito

Paikallisen eturauhassyövän hoito (T1–2, Nx-0, M0)

Kuva 1.

Paikallisen eturauhassyövän eri hoitomahdollisuuksia. © Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Aktiivinen seuranta

Radikaalinen prostatektomia

Passiivinen seuranta

 • Passiiviseen seurantaan päädytään, jos eturauhassyövän etenemisen riski potilaan elinaikana katsotaan hyvin pieneksi joko potilaan perussairauksien tai korkean iän aiheuttaman lyhyen elinajanodotteen takia.
 • Jos syöpä myöhemmin etenee ja aiheuttaa oireita, aloitetaan yleensä hormonaalinen hoito.

Ulkoinen sädehoito

Leikkauksenjälkeinen eli liitännäissädehoito

Toisen vaiheen sädehoito

Lyhytetäisyyksinen sädehoito (brakyterapia)

Kokeelliset eturauhassyövän hoidot

 • Jäädytyshoitoa eli kryoablaatiota, HIFU:ta (High Intensity Frequency Uiltrasound) ja fokaalista hoitoa, joista jälkimmäisessä hoito pyritään kohdistamaan arvioidulle syöpäalueelle hoitamatta koko eturauhasta esimerkiksi HIFU:lla, lyhytetäisyyksellä sädehoidolla tai erilaisilla lämpö/jäädytyshoidoilla, on edelleen pidettävä kokeellisena hoitona eturauhassyövän hoidossa, eikä niistä ole pitkäaikaistuloksia.

Paikallisesti edenneen ja etäpesäkkeisen eturauhassyövän hoito

Paikallisesti edenneen eturauhassyövän hoito (T3–4NXM0)

 • Hoitolinja on potilas- ja tautikohtainen. Käytettävissä olevat hoitomuodot ovat seuranta, radikaalihoidot ja hormonihoito.

Etäpesäkkeisen eturauhassyövän hoito (TXNX–1M1)

 • Vaikeaoireinen potilas hoidetaan kiireellisesti kastraatiolla:
  • kivestenpoistoleikkaus tai
  • GnRH-antagonistihoito.
 • Vähäoireinen potilas hoidetaan kastraatiolla:
  • kivestenpoistoleikkaus tai
  • GnHR-antagonistihoito tai
  • GnRH-agonistihoito ja kahden viikon antiandrogeenihoito.

Endokriininen eli hormonaalinen hoito

Kastraatio

 • Kivekset poistetaan leikkauksessa tai toteutetaan lääkkeellisesti GnRH (LHRH) -agonisteilla tai -antagonisteilla «Loblaw DA, Mendelson DS, Talcott JA ym. American S...»114, «Sharifi N, Gulley JL, Dahut WL. Androgen deprivati...»115.
 • Kivesten poistoleikkaus tai GnRH-antagonisti on ensisijainen hoitovaihtoehto, jos selkäydinkompression uhkaa, potilaalla on aivoissa etäpesäkkeet tai hänellä on kovat kivut.
 • Haittavaikutuksia ovat hikoilu, kuumat aallot ja punoitus kasvoissa, lihasmassan vähentyminen, impotenssi, anemia, osteoporoosi painon ja rasvan lisääntyminen ja metabolinen oireyhtymä.

Antiandrogeenit

Maksimaalinen androgeenisalpaus

Jaksottainen andgrogeenisalpaus

Hormonaalisen hoidon aloituksen ajankohta

Kastraatioresistentin metastasoineen eturauhassyövän hoito

Edenneen eturauhassyövän oireenmukainen hoito

Eturauhassyöpäpotilaan jälkiseuranta

 • Potilaan seuranta voidaan toteuttaa joko erikoissairaanhoidossa tai avoterveydenhuollossa.
  • Seurannasta voi huolehtia joko lääkäri tai hoitaja, tai se voidaan myös osittain automatisoida (PSA-määritykset).
 • Passiivista seurantaa lukuun ottamatta eturauhassyöpäpotilaita tulisi seurata määräajoin, pyrittiinpä syövän parantamiseen tai oireenmukaiseen hoitoon.
 • Passiivisessa seurannassa määräaikaisseurantaa ei välttämättä tarvita lainkaan, mutta potilaan tai häntä hoitavan avoterveydenhuollon lääkärin sovitaan olevan yhteydessä urologian yksikköön, jos potilaalla epäillään eturauhassyövän aiheuttamia oireita.
 • Seuranta toteutetaan kuitenkin aina hoidosta riippumatta yksilöllisesti siten, että otetaan huomioon taudin levinneisyysaste, aggressiivisuus ja potilaan yleistila ja muut sairaudet.
 • Radikaalileikkauksen jälkeen PSA-pitoisuuden nousu tasolle 0,2 µg/l tai yli merkitsee biokemiallista uusiutumista. Noin puolella radikaalileikatuista potilaista arvo ei jatka suurenemistaan 0,2 µg/l:n jälkeen «Amling CL, Bergstralh EJ, Blute ML ym. Defining pr...»137. Sädehoidon jälkeen biokemialliseksi uusiutumiseksi katsotaan käytetyistä neoadjuvantti- tai adjuvanttihormonihoidoista riippumatta PSA-pitoisuuden suureneminen 2 µg/l yli saavutetun matalimman hoidon jälkeisen tason (PSA-nadir) «Roach M 3rd, Hanks G, Thames H Jr ym. Defining bio...»138. Biokemiallinen uusiutuminen ei ole lisähoidon aloittamisen välitön indikaatio.
 • Aktiivisesta seurannasta ks. Paikallisen eturauhassyövän hoito/aktiivinen seuranta «A2»3.
 • Radikaalisen prostatektomian jälkeinen taudin uusiutuminen kannattaa hoitaa varhaisessa vaiheessa, koska varhaisen hoidon on osoitettu olevan tehokkaampaa kuin myöhempi hoito «Stephenson AJ, Scardino PT, Kattan MW ym. Predicti...»97, «Swanson GP, Hussey MA, Tangen CM ym. Predominant t...»139, «Stephenson AJ, Bolla M, Briganti A ym. Postoperati...»140. Ks. myös kohta Toisen vaiheen sädehoito «A3»4.
 • PSA-seuranta yksinään riittää seurantatutkimukseksi «Pound CR, Partin AW, Eisenberger MA ym. Natural hi...»141, «Chaplin BJ, Wildhagen MF, Schroder FH ym. Digital ...»142. Jos kyseessä on hyvin huonosti erilaistunut syöpä, voidaan harkinnan mukaan käyttää myös muita tutkimuksia. Jos leikkaus on radikaali, PSA-pitoisuuden pitäisi pienentyä mittaamattomiin (< 0,05 µg/l).
 • Ensimmäinen seurantakäynti leikkaavaan yksikköön on suositeltavaa tehdä 3 kuukauden sisällä leikkauksesta. Jos käynnillä ei ilmene mitään toimenpiteitä vaativaa, PSA-pitoisuus on pudonnut mittaamattomiin ja leikkaus oli radikaali, seuranta voidaan siirtää avoterveydenhuoltoon.
 • Taudin uusiutumisen riski on suurin ensimmäisten vuosien aikana. Kolmen vuoden ajan leikkauksesta PSA-määritys on suositeltavaa tehdä puolen vuoden välein ja sen jälkeen vuoden välein. Jos PSA-pitoisuus muuttuu mitattavaksi (0,2–0,4 ng/ml), potilas on suositeltavaa lähettää urologiseen yksikköön jatkohoitoarvioon.
 • Radikaalin sädehoidon jälkeinen seuranta järjestetään samojen periaatteiden mukaisesti kuin radikaalisen prostatektomian jälkeen.
 • Hormonihoitoa saavan potilaan seuranta tulee järjestää yksilöllisesti.

Eturauhassyövän seulonta

 • Eturauhasen syöpä täyttää osan suuren joukon seulonnalle yleisesti asetettavia ehtoja.
  • Taudilla on suuri kansanterveydellinen merkitys.
  • Eturauhassyövälle on olemassa seulontamenetelmiä, joilla se voidaan löytää varhaisessa vaiheessa.
  • Varhaisvaiheen eturauhassyöpä on mahdollista hoitaa parantavasti, eikä sille ole primaaripreventiota.
 • Tärkein seulontamenetelmä on PSA-pitoisuuden määritys. Muita menetelmiä ovat transrektaaliset tutkimukset, palpaatio ja kaikututkimus.
 • Vaikka PSA-pitoisuuteen perustuva seulonta pienentää eturauhassyövän kuolleisuutta merkittävästi (21–29 %), sen absoluuttinen vaikutus on pieni.
 • Ylidiagnostiikka on eturauhassyöpäseulonnan suurin ongelma, sillä se aiheuttaa ylihoitoa, jolloin miehet altistuvat tarpeettomasti hoidon komplikaatioille «Seulonta pienentää eturauhassyöpäkuolleisuutta, mutta sen hinta on korkea.»B.
 • Rutiinimaista seulontaa eturauhassyövän löytämiseksi ei voida suositella.
 • Seulontaohjelmia ei kannata aloittaa ennen kuin seulonta joko opitaan kohdentamaan siitä hyötyviin miehiin tai seulontatesti poimii vain ne miehet, joilla on vaarallinen eturauhassyöpä.
 • PSA:n tutkimista ei pidä kieltää miehiltä, joilla on virtsaamisoireita tai joilla on huoli siitä, että he sairastavat eturauhassyöpää, kunhan heille kerrotaan, mihin PSA:n tutkiminen voi johtaa «Wolf AM, Nasser JF, Wolf AM ym. The impact of info...»143.
  • Kun PSA-koe otetaan oireettomalta mieheltä, on riskinä löytää syöpä, joka ei hitaan etenemisensä vuoksi johda kuolemaan, vaadi hoitoa eikä välttämättä aiheuta oireitakaan. Tällaisen syövän löytyminen voi johtaa tarpeettomiin hoitoihin ja niiden aiheuttamiin haittoihin.
 • Miehillä, joiden lähisuvussa on ollut kaksi tai useampia eturauhassyöpätauksia tai lähisukulaisen eturauhassyöpä on todettu keskimääräistä nuorempana (alle 55-vuotiaana), PSA:n määritys ja seuranta 1–4 vuoden välein ovat suositeltavia.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Urologiyhdistys ry:n asettama työryhmä

Eturauhassyöpä-suosituksen historiatiedot «Eturauhassyöpä, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»6

Puheenjohtaja:

Sirpa Aaltomaa, dosentti, ylilääkäri; KYS:n kirurgian klinikka

Jäsenet:

Pekka Jousilahti, erikoislääkäri, tutkimusprofessori; THL, Käypä hoito -toimittaja

Vesa Kataja, erikoislääkäri, dosentti, johtajaylilääkäri, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Merja Korpela, erikoislääkäri; OYS:n syöpätautien ja hematologian vastuualue

Paula Kujala, dosentti, ylilääkäri ja vastuualuejohtaja; Fimlab Laboratoriot Oy:n patologian vastuualue

Matti Laato, LT, urologian professori ja ylilääkäri; TYKS, urologia

Paula Lindholm, dosentti, osastonylilääkäri; TYKS:n syöpätautien klinikka

Mika Matikainen, dosentti, ylilääkäri; HYKS:n urologian klinikka

Antti Rannikko, dosentti, osastonylilääkäri; HUS

Raija Sipilä, LT; Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Käypä hoito -toimittaja

Teuvo Tammela, professori, ylilääkäri ja vastuualuejohtaja; TAYS:n kirurgian vastuualue ja Tampereen yliopisto

Sidonnaisuudet

Sirpa Aaltomaa: Luentopalkkio (Astellas, GSK, Jansen), Koulutus/kongressikuluja yrityksen tuella (Medac, Novartis, Sanofi)

Pekka Jousilahti: Ei sidonnaisuuksia

Vesa Kataja: Asiantuntijapalkkio (Pfizer), Luentopalkkio (Sanofi-Aventis, Pfizer, Astellas, MSD), Koulutus/kongressikuluja yrityksen tuella (Pfizer, Astellas, Sanofi-Aventis)

Merja Korpela: Asiantuntijapalkkio (Bayer Oy), Luentopalkkio (Janssen-Cilag Oy), Koulutus/kongressikuluja yrityksen tuella (Roche Oy)

Paula Kujala: Koulutus/kongressikuluja yrityksen tuella (Amgen)

Matti Laato: Ei sidonnaisuuksia

Paula Lindholm: Luentopalkkio (Sanofi-Aventis, GSK, Astellas), Koulutus/kongressikuluja yrityksen tuella (Novartis, Sobi, Bayer)

Mika Matikainen: Asiantuntijapalkkio (Amgen, Bayer HealthCare, Janssen), Luentopalkkio (Abbott, Amgen, Astellas, GSK, Janssen), Koulutus/kongressikuluja yrityksen tuella (Amgen, Astellas, Ferring, GSK, Janssen, Sanofi-Aventis)

Antti Rannikko: Apuraha (EVO, Syöpäsäätiö), Asiantuntijapalkkio (Suomen Urologipalvelu Oy), Johtokunnan tms jäsenyys (Suomen Urologipalvelu Oy), Työsuhde (Suomen Urologipalvelu Oy), Luentopalkkio (Eri yrityksiä), Koulutus/kongressikuluja yrityksen tuella (Amgen, Astellas, Orion)

Raija Sipilä: Ei sidonnaisuuksia

Teuvo Tammela: Apuraha (Nordisk Canser Union, Pirkanmaan Syöpäyhdistys, Sigrid Juseliuksen säätiö, Suomen Akatemia, Syöpäjärjestöt), Asiantuntijapalkkio (Amgen, Astellas, GSK, GSK, Orion), Luentopalkkio (Amgen, GSK), Lisenssitulo tai tekijänpalkkio (Duodecimin oppikirjat: Urologia, Syöpätaudit, Kirurgia)

Kirjallisuusviite

Eturauhassyöpä (online). Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Urologiyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2014 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Tarkemmat viittausohjeet: «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/viittaaminen»4

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ja Vältä viisaasti -suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Systemaattinen kirjallisuushaku on hoitosuosituksen perusta. Lue lisää artikkelista khk00007

Kirjallisuutta

 1. Merrill RM, Brawley OW. Prostate cancer incidence and mortality rates among white and black men. Epidemiology 1997;8:126-31 «PMID: 9229202»PubMed
 2. Brawley OW. Trends in prostate cancer in the United States. J Natl Cancer Inst Monogr 2012;2012:152-6 «PMID: 23271766»PubMed
 3. Eheman C, Henley SJ, Ballard-Barbash R ym. Annual Report to the Nation on the status of cancer, 1975-2008, featuring cancers associated with excess weight and lack of sufficient physical activity. Cancer 2012;118:2338-66 «PMID: 22460733»PubMed
 4. Center MM, Jemal A, Lortet-Tieulent J ym. International variation in prostate cancer incidence and mortality rates. Eur Urol 2012;61:1079-92 «PMID: 22424666»PubMed
 5. Walsh PC, Retik AB, Vaughan ED, Wain AJ (toim.) Campbell´s Urology. 7. painos, 1998
 6. Jemal A, Murray T, Ward E ym. Cancer statistics, 2005. CA Cancer J Clin 2005;55:10-30 «PMID: 15661684»PubMed
 7. Breslow N, Chan CW, Dhom G ym. Latent carcinoma of prostate at autopsy in seven areas. The International Agency for Research on Cancer, Lyons, France. Int J Cancer 1977;20:680-8 «PMID: 924691»PubMed
 8. Pakkanen S, Baffoe-Bonnie AB, Matikainen MP ym. Segregation analysis of 1,546 prostate cancer families in Finland shows recessive inheritance. Hum Genet 2007;121:257-67 «PMID: 17203302»PubMed
 9. Grönberg H, Damber L, Damber JE. Familial prostate cancer in Sweden. A nationwide register cohort study. Cancer 1996;77:138-43 «PMID: 8630920»PubMed
 10. Bratt O. Hereditary prostate cancer: clinical aspects. J Urol 2002;168:906-13 «PMID: 12187189»PubMed
 11. Steinberg GD, Carter BS, Beaty TH ym. Family history and the risk of prostate cancer. Prostate 1990;17:337-47 «PMID: 2251225»PubMed
 12. Carter BS, Beaty TH, Steinberg GD ym. Mendelian inheritance of familial prostate cancer. Proc Natl Acad Sci U S A 1992;89:3367-71 «PMID: 1565627»PubMed
 13. Pakkanen S, Kujala PM, Ha N ym. Clinical and histopathological characteristics of familial prostate cancer in Finland. BJU Int 2012;109:557-63 «PMID: 21507186»PubMed
 14. Lichtenstein P, Holm NV, Verkasalo PK ym. Environmental and heritable factors in the causation of cancer--analyses of cohorts of twins from Sweden, Denmark, and Finland. N Engl J Med 2000;343:78-85 «PMID: 10891514»PubMed
 15. Ishak MB, Giri VN. A systematic review of replication studies of prostate cancer susceptibility genetic variants in high-risk men originally identified from genome-wide association studies. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2011;20:1599-610 «PMID: 21715604»PubMed
 16. Jin G, Lu L, Cooney KA ym. Validation of prostate cancer risk-related loci identified from genome-wide association studies using family-based association analysis: evidence from the International Consortium for Prostate Cancer Genetics (ICPCG). Hum Genet 2012;131:1095-103 «PMID: 22198737»PubMed
 17. Taplin ME, Bubley GJ, Shuster TD ym. Mutation of the androgen-receptor gene in metastatic androgen-independent prostate cancer. N Engl J Med 1995;332:1393-8 «PMID: 7723794»PubMed
 18. Koivisto P, Kononen J, Palmberg C ym. Androgen receptor gene amplification: a possible molecular mechanism for androgen deprivation therapy failure in prostate cancer. Cancer Res 1997;57:314-9 «PMID: 9000575»PubMed
 19. Tomlins SA, Rhodes DR, Perner S ym. Recurrent fusion of TMPRSS2 and ETS transcription factor genes in prostate cancer. Science 2005;310:644-8 «PMID: 16254181»PubMed
 20. Yu J, Yu J, Mani RS ym. An integrated network of androgen receptor, polycomb, and TMPRSS2-ERG gene fusions in prostate cancer progression. Cancer Cell 2010;17:443-54 «PMID: 20478527»PubMed
 21. Sharifi N, Dahut WL, Figg WD. The genetics of castration-resistant prostate cancer: what can the germline tell us? Clin Cancer Res 2008;14:4691-3 «PMID: 18676736»PubMed
 22. Zaridze DG, Boyle P, Smans M. International trends in prostatic cancer. Int J Cancer 1984;33:223-30 «PMID: 6693200»PubMed
 23. Hori S, Butler E, McLoughlin J. Prostate cancer and diet: food for thought? BJU Int 2011;107:1348-59 «PMID: 21518228»PubMed
 24. Van Patten CL, de Boer JG, Tomlinson Guns ES. Diet and dietary supplement intervention trials for the prevention of prostate cancer recurrence: a review of the randomized controlled trial evidence. J Urol 2008;180:2314-21; discussion 2721-2 «PMID: 18930254»PubMed
 25. Ahn J, Albanes D, Berndt SI ym. Vitamin D-related genes, serum vitamin D concentrations and prostate cancer risk. Carcinogenesis 2009;30:769-76 «PMID: 19255064»PubMed
 26. Shui IM, Mucci LA, Kraft P ym. Vitamin D-related genetic variation, plasma vitamin D, and risk of lethal prostate cancer: a prospective nested case-control study. J Natl Cancer Inst 2012;104:690-9 «PMID: 22499501»PubMed
 27. Liu Y, Hu F, Li D ym. Does physical activity reduce the risk of prostate cancer? A systematic review and meta-analysis. Eur Urol 2011;60:1029-44 «PMID: 21802197»PubMed
 28. Zu K, Giovannucci E. Smoking and aggressive prostate cancer: a review of the epidemiologic evidence. Cancer Causes Control 2009;20:1799-810 «PMID: 19562492»PubMed
 29. Bagnardi V, Blangiardo M, La Vecchia C ym. A meta-analysis of alcohol drinking and cancer risk. Br J Cancer 2001;85:1700-5 «PMID: 11742491»PubMed
 30. Rota M, Scotti L, Turati F ym. Alcohol consumption and prostate cancer risk: a meta-analysis of the dose-risk relation. Eur J Cancer Prev 2012;21:350-9 «PMID: 22095143»PubMed
 31. Taylor ML, Mainous AG 3rd, Wells BJ. Prostate cancer and sexually transmitted diseases: a meta-analysis. Fam Med 2005;37:506-12 «PMID: 15988645»PubMed
 32. Nelson WG, De Marzo AM, Isaacs WB. Prostate cancer. N Engl J Med 2003;349:366-81 «PMID: 12878745»PubMed
 33. MacLennan GT, Eisenberg R, Fleshman RL ym. The influence of chronic inflammation in prostatic carcinogenesis: a 5-year followup study. J Urol 2006;176:1012-6 «PMID: 16890681»PubMed
 34. Dennis LK, Lynch CF, Torner JC. Epidemiologic association between prostatitis and prostate cancer. Urology 2002;60:78-83 «PMID: 12100928»PubMed
 35. Heidenreich (chair), P.J. Bastian, J. Bellmunt, M. Bolla, S. Joniau, M.D. Mason, V. Matveev, N. Mottet, T.H. van der Kwast, T. Wiegel, F. Zattoni. Guidelines on Prostate Cancer. Update March 2013 . http://www.uroweb.org/gls/pdf/09_Prostate_Cancer_LR.pdf «http://www.uroweb.org/gls/pdf/09_Prostate_Cancer_LR.pdf»5
 36. Sobin LH, Wittekind Ch (eds.), TNM Classification of malignant tumours. 6th edn. Wiley-Liss: New York, 2002
 37. Cheng L, Montironi R, Bostwick DG ym. Staging of prostate cancer. Histopathology 2012;60:87-117 «PMID: 22212080»PubMed
 38. Oesterling JE, Cooner WH, Jacobsen SJ ym. Influence of patient age on the serum PSA concentration. An important clinical observation. Urol Clin North Am 1993;20:671-80 «PMID: 7505975»PubMed
 39. Loeb S, Roehl KA, Catalona WJ ym. Prostate specific antigen velocity threshold for predicting prostate cancer in young men. J Urol 2007;177:899-902 «PMID: 17296371»PubMed
 40. Patel DA, Presti JC Jr, McNeal JE ym. Preoperative PSA velocity is an independent prognostic factor for relapse after radical prostatectomy. J Clin Oncol 2005;23:6157-62 «PMID: 16135482»PubMed
 41. O'Brien MF, Cronin AM, Fearn PA ym. Pretreatment prostate-specific antigen (PSA) velocity and doubling time are associated with outcome but neither improves prediction of outcome beyond pretreatment PSA alone in patients treated with radical prostatectomy. J Clin Oncol 2009;27:3591-7 «PMID: 19506163»PubMed
 42. Pinsky PF, Andriole G, Crawford ED ym. Prostate-specific antigen velocity and prostate cancer gleason grade and stage. Cancer 2007;109:1689-95 «PMID: 17330856»PubMed
 43. Ihezue CU, Smart J, Dewbury KC ym. Biopsy of the prostate guided by transrectal ultrasound: relation between warfarin use and incidence of bleeding complications. Clin Radiol 2005;60:459-63; discussion 457-8 «PMID: 15767103»PubMed
 44. Lee N, Newhouse JH, Olsson CA ym. Which patients with newly diagnosed prostate cancer need a computed tomography scan of the abdomen and pelvis? An analysis based on 588 patients. Urology 1999;54:490-4 «PMID: 10475360»PubMed
 45. Allen DJ, Hindley R, Clovis S ym. Does body-coil magnetic-resonance imaging have a role in the preoperative staging of patients with clinically localized prostate cancer? BJU Int 2004;94:534-8 «PMID: 15329107»PubMed
 46. Rinnab L, Blumstein NM, Mottaghy FM ym. 11C-choline positron-emission tomography/computed tomography and transrectal ultrasonography for staging localized prostate cancer. BJU Int 2007;99:1421-6 «PMID: 17355373»PubMed
 47. Husarik DB, Miralbell R, Dubs M ym. Evaluation of [(18)F]-choline PET/CT for staging and restaging of prostate cancer. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2008;35:253-63 «PMID: 17926036»PubMed
 48. Schiavina R, Scattoni V, Castellucci P ym. 11C-choline positron emission tomography/computerized tomography for preoperative lymph-node staging in intermediate-risk and high-risk prostate cancer: comparison with clinical staging nomograms. Eur Urol 2008;54:392-401 «PMID: 18456393»PubMed
 49. Even-Sapir E, Metser U, Mishani E ym. The detection of bone metastases in patients with high-risk prostate cancer: 99mTc-MDP Planar bone scintigraphy, single- and multi-field-of-view SPECT, 18F-fluoride PET, and 18F-fluoride PET/CT. J Nucl Med 2006;47:287-97 «PMID: 16455635»PubMed
 50. Beheshti M, Vali R, Langsteger W. [18F]fluorocholine PET/CT in the assessment of bone metastases in prostate cancer. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2007;34:1316-7; author reply 1318-9 «PMID: 17476505»PubMed
 51. Bouchelouche K, Oehr P. Recent developments in urologic oncology: positron emission tomography molecular imaging. Curr Opin Oncol 2008;20:321-6 «PMID: 18391633»PubMed
 52. Emiliozzi P, Scarpone P, DePaula F ym. The incidence of prostate cancer in men with prostate specific antigen greater than 4.0 ng/ml: a randomized study of 6 versus 12 core transperineal prostate biopsy. J Urol 2004;171:197-9 «PMID: 14665875»PubMed
 53. Canto EI, Singh H, Shariat SF ym. Effects of systematic 12-core biopsy on the performance of percent free prostate specific antigen for prostate cancer detection. J Urol 2004;172:900-4 «PMID: 15310993»PubMed
 54. Eichler K, Hempel S, Wilby J ym. Diagnostic value of systematic biopsy methods in the investigation of prostate cancer: a systematic review. J Urol 2006;175:1605-12 «PMID: 16600713»PubMed
 55. Merrimen JL, Jones G, Walker D ym. Multifocal high grade prostatic intraepithelial neoplasia is a significant risk factor for prostatic adenocarcinoma. J Urol 2009;182:485-90; discussion 490 «PMID: 19524976»PubMed
 56. Epstein JI, Allsbrook WC Jr, Amin MB ym. The 2005 International Society of Urological Pathology (ISUP) Consensus Conference on Gleason Grading of Prostatic Carcinoma. Am J Surg Pathol 2005;29:1228-42 «PMID: 16096414»PubMed
 57. Billis A, Guimaraes MS, Freitas LL ym. The impact of the 2005 international society of urological pathology consensus conference on standard Gleason grading of prostatic carcinoma in needle biopsies. J Urol 2008;180:548-52; discussion 552-3 «PMID: 18550106»PubMed
 58. Berney DM, Algaba F, Camparo P ym. The reasons behind variation in Gleason grading of prostatic biopsies: areas of agreement and misconception among 266 European pathologists. Histopathology 2014;64:405-11 «PMID: 24102975»PubMed
 59. Dall'Era MA, Albertsen PC, Bangma C ym. Active surveillance for prostate cancer: a systematic review of the literature. Eur Urol 2012;62:976-83 «PMID: 22698574»PubMed
 60. Bangma CH, Roobol MJ. Defining and predicting indolent and low risk prostate cancer. Crit Rev Oncol Hematol 2012;83:235-41 «PMID: 22033113»PubMed
 61. van den Bergh RC, Korfage IJ, Bangma CH. Psychological aspects of active surveillance. Curr Opin Urol 2012;22:237-42 «PMID: 22357407»PubMed
 62. Donovan J, Mills N, Smith M ym. Quality improvement report: Improving design and conduct of randomised trials by embedding them in qualitative research: ProtecT (prostate testing for cancer and treatment) study. Commentary: presenting unbiased information to patients can be difficult. BMJ 2002;325:766-70 «PMID: 12364308»PubMed
 63. Lowrance WT, Eastham JA, Savage C ym. Contemporary open and robotic radical prostatectomy practice patterns among urologists in the United States. J Urol 2012;187:2087-92 «PMID: 22498227»PubMed
 64. Novara G, Ficarra V, Rosen RC ym. Systematic review and meta-analysis of perioperative outcomes and complications after robot-assisted radical prostatectomy. Eur Urol 2012;62:431-52 «PMID: 22749853»PubMed
 65. Hohwü L, Akre O, Pedersen KV ym. Open retropubic prostatectomy versus robot-assisted laparoscopic prostatectomy: a comparison of length of sick leave. Scand J Urol Nephrol 2009;43:259-64 «PMID: 19353381»PubMed
 66. Montorsi F, Wilson TG, Rosen RC ym. Best practices in robot-assisted radical prostatectomy: recommendations of the Pasadena Consensus Panel. Eur Urol 2012;62:368-81 «PMID: 22763081»PubMed
 67. Novara G, Ficarra V, Mocellin S ym. Systematic review and meta-analysis of studies reporting oncologic outcome after robot-assisted radical prostatectomy. Eur Urol 2012;62:382-404 «PMID: 22749851»PubMed
 68. Ficarra V, Novara G, Rosen RC ym. Systematic review and meta-analysis of studies reporting urinary continence recovery after robot-assisted radical prostatectomy. Eur Urol 2012;62:405-17 «PMID: 22749852»PubMed
 69. Ficarra V, Novara G, Ahlering TE ym. Systematic review and meta-analysis of studies reporting potency rates after robot-assisted radical prostatectomy. Eur Urol 2012;62:418-30 «PMID: 22749850»PubMed
 70. Heidenreich A, Ohlmann CH, Polyakov S. Anatomical extent of pelvic lymphadenectomy in patients undergoing radical prostatectomy. Eur Urol 2007;52:29-37 «PMID: 17448592»PubMed
 71. Briganti A, Blute ML, Eastham JH ym. Pelvic lymph node dissection in prostate cancer. Eur Urol 2009;55:1251-65 «PMID: 19297079»PubMed
 72. Joniau S, Van den Bergh L, Lerut E ym. Mapping of pelvic lymph node metastases in prostate cancer. Eur Urol 2013;63:450-8 «PMID: 22795517»PubMed
 73. Schumacher MC, Burkhard FC, Thalmann GN ym. Good outcome for patients with few lymph node metastases after radical retropubic prostatectomy. Eur Urol 2008;54:344-52 «PMID: 18511183»PubMed
 74. Eifler JB, Levinson AW, Hyndman ME ym. Pelvic lymph node dissection is associated with symptomatic venous thromboembolism risk during laparoscopic radical prostatectomy. J Urol 2011;185:1661-5 «PMID: 21419428»PubMed
 75. Bill-Axelson A, Holmberg L, Ruutu M, Garmo H ym. Radical prostatectomy versus watchful waiting in early prostate cancer. N Engl J Med 2011;364:1708-17 «PMID: 21542742»PubMed
 76. Wilt TJ, Brawer MK, Jones KM ym. Radical prostatectomy versus observation for localized prostate cancer. N Engl J Med 2012;367:203-13 «PMID: 22808955»PubMed
 77. Capitanio U, Briganti A, Gallina A ym. Predictive models before and after radical prostatectomy. Prostate 2010;70:1371-8 «PMID: 20623635»PubMed
 78. Stephenson AJ, Scardino PT, Eastham JA ym. Postoperative nomogram predicting the 10-year probability of prostate cancer recurrence after radical prostatectomy. J Clin Oncol 2005;23:7005-12 «PMID: 16192588»PubMed
 79. Shelley MD, Kumar S, Wilt T ym. A systematic review and meta-analysis of randomised trials of neo-adjuvant hormone therapy for localised and locally advanced prostate carcinoma. Cancer Treat Rev 2009;35:9-17 «PMID: 18926640»PubMed
 80. Vora SA, Wong WW, Schild SE ym. Analysis of biochemical control and prognostic factors in patients treated with either low-dose three-dimensional conformal radiation therapy or high-dose intensity-modulated radiotherapy for localized prostate cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2007;68:1053-8 «PMID: 17398023»PubMed
 81. Lips I, Dehnad H, Kruger AB ym. Health-related quality of life in patients with locally advanced prostate cancer after 76 Gy intensity-modulated radiotherapy vs. 70 Gy conformal radiotherapy in a prospective and longitudinal study. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2007;69:656-61 «PMID: 17512127»PubMed
 82. Ray ME, Thames HD, Levy LB ym. PSA nadir predicts biochemical and distant failures after external beam radiotherapy for prostate cancer: a multi-institutional analysis. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2006;64:1140-50 «PMID: 16198506»PubMed
 83. Arcangeli S, Strigari L, Gomellini S ym. Updated results and patterns of failure in a randomized hypofractionation trial for high-risk prostate cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2012;84:1172-8 «PMID: 22537541»PubMed
 84. Martinez AA, Gonzalez J, Ye H ym. Dose escalation improves cancer-related events at 10 years for intermediate- and high-risk prostate cancer patients treated with hypofractionated high-dose-rate boost and external beam radiotherapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2011;79:363-70 «PMID: 21195875»PubMed
 85. Dearnaley D, Syndikus I, Sumo G ym. Conventional versus hypofractionated high-dose intensity-modulated radiotherapy for prostate cancer: preliminary safety results from the CHHiP randomised controlled trial. Lancet Oncol 2012;13:43-54 «PMID: 22169269»PubMed
 86. Jereczek-Fossa BA, Orecchia R. Evidence-based radiation oncology: definitive, adjuvant and salvage radiotherapy for non-metastatic prostate cancer. Radiother Oncol 2007;84:197-215 «PMID: 17532494»PubMed
 87. Dearnaley DP, Hall E, Lawrence D ym. Phase III pilot study of dose escalation using conformal radiotherapy in prostate cancer: PSA control and side effects. Br J Cancer 2005;92:488-98 «PMID: 15685244»PubMed
 88. Dearnaley DP, Sydes MR, Graham JD ym. Escalated-dose versus standard-dose conformal radiotherapy in prostate cancer: first results from the MRC RT01 randomised controlled trial. Lancet Oncol 2007;8:475-87 «PMID: 17482880»PubMed
 89. Vis AN, Schröder FH, van der Kwast TH. The actual value of the surgical margin status as a predictor of disease progression in men with early prostate cancer. Eur Urol 2006;50:258-65 «PMID: 16413660»PubMed
 90. Bolla M, van Poppel H, Collette L ym. Postoperative radiotherapy after radical prostatectomy: a randomised controlled trial (EORTC trial 22911). Lancet 2005;366:572-8 «PMID: 16099293»PubMed
 91. Thompson IM Jr, Tangen CM, Paradelo J ym. Adjuvant radiotherapy for pathologically advanced prostate cancer: a randomized clinical trial. JAMA 2006;296:2329-35 «PMID: 17105795»PubMed
 92. Wiegel T, Bottke D, Steiner U ym. Phase III postoperative adjuvant radiotherapy after radical prostatectomy compared with radical prostatectomy alone in pT3 prostate cancer with postoperative undetectable prostate-specific antigen: ARO 96-02/AUO AP 09/95. J Clin Oncol 2009;27:2924-30 «PMID: 19433689»PubMed
 93. Corn BW, Winter K, Pilepich MV. Does androgen suppression enhance the efficacy of postoperative irradiation? A secondary analysis of RTOG 85-31. Radiation Therapy Oncology Group. Urology 1999;54:495-502 «PMID: 10475361»PubMed
 94. King CR, Presti JC Jr, Gill H ym. Radiotherapy after radical prostatectomy: does transient androgen suppression improve outcomes? Int J Radiat Oncol Biol Phys 2004;59:341-7 «PMID: 15145146»PubMed
 95. Ohri N, Dicker AP, Trabulsi EJ ym. Can early implementation of salvage radiotherapy for prostate cancer improve the therapeutic ratio? A systematic review and regression meta-analysis with radiobiological modelling. Eur J Cancer 2012;48:837-44 «PMID: 21945099»PubMed
 96. Cremers RG, van Lin EN, Gerrits WL ym. Efficacy and tolerance of salvage radiotherapy after radical prostatectomy, with emphasis on high-risk patients suited for adjuvant radiotherapy. Radiother Oncol 2010;97:467-73 «PMID: 20817287»PubMed
 97. Stephenson AJ, Scardino PT, Kattan MW ym. Predicting the outcome of salvage radiation therapy for recurrent prostate cancer after radical prostatectomy. J Clin Oncol 2007;25:2035-41 «PMID: 17513807»PubMed
 98. Siegmann A, Bottke D, Faehndrich J ym. Salvage radiotherapy after prostatectomy - what is the best time to treat? Radiother Oncol 2012;103:239-43 «PMID: 22119375»PubMed
 99. Jang JW, Hwang WT, Guzzo TJ ym. Upfront androgen deprivation therapy with salvage radiation may improve biochemical outcomes in prostate cancer patients with post-prostatectomy rising PSA. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2012;83:1493-9 «PMID: 22401922»PubMed
 100. International Commission on Radiological Protection. Radiation safety aspects of brachytherapy for prostate cancer using permanently implanted sources. A report of ICRP Publication 98. Ann ICRP 2005;35:iii-vi, 3-50 «PMID: 16330284»PubMed
 101. Grimm P, Billiet I, Bostwick D ym. Comparative analysis of prostate-specific antigen free survival outcomes for patients with low, intermediate and high risk prostate cancer treatment by radical therapy. Results from the Prostate Cancer Results Study Group. BJU Int 2012;109 Suppl 1:22-9 «PMID: 22239226»PubMed
 102. Taira AV, Merrick GS, Galbreath RW ym. Natural history of clinically staged low- and intermediate-risk prostate cancer treated with monotherapeutic permanent interstitial brachytherapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2010;76:349-54 «PMID: 19467793»PubMed
 103. Ash D. Advances in radiotherapy for prostate cancer. Br J Radiol 2005;78 Spec No 2:S112-6 «PMID: 16306633»PubMed
 104. Ash D, Al-Qaisieh B, Bottomley D ym. The impact of hormone therapy on post-implant dosimetry and outcome following Iodine-125 implant monotherapy for localised prostate cancer. Radiother Oncol 2005;75:303-6 «PMID: 15890423»PubMed
 105. Thompson A, Keyes M, Pickles T ym. Evaluating the Phoenix definition of biochemical failure after (125)I prostate brachytherapy: Can PSA kinetics distinguish PSA failures from PSA bounces? Int J Radiat Oncol Biol Phys 2010;78:415-21 «PMID: 20133083»PubMed
 106. Hinnen KA, Battermann JJ, van Roermund JG ym. Long-term biochemical and survival outcome of 921 patients treated with I-125 permanent prostate brachytherapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2010;76:1433-8 «PMID: 19540075»PubMed
 107. Hinnen KA, Monninkhof EM, Battermann JJ ym. Prostate specific antigen bounce is related to overall survival in prostate brachytherapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2012;82:883-8 «PMID: 21300477»PubMed
 108. Stone NN, Stone MM, Rosenstein BS ym. Influence of pretreatment and treatment factors on intermediate to long-term outcome after prostate brachytherapy. J Urol 2011;185:495-500 «PMID: 21167528»PubMed
 109. Potters L, Morgenstern C, Calugaru E ym. 12-year outcomes following permanent prostate brachytherapy in patients with clinically localized prostate cancer. J Urol 2008;179:S20-4 «PMID: 18405743»PubMed
 110. Sylvester JE, Grimm PD, Wong J ym. Fifteen-year biochemical relapse-free survival, cause-specific survival, and overall survival following I(125) prostate brachytherapy in clinically localized prostate cancer: Seattle experience. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2011;81:376-81 «PMID: 20864269»PubMed
 111. Peinemann F, Grouven U, Hemkens LG ym. Low-dose rate brachytherapy for men with localized prostate cancer. Cochrane Database Syst Rev 2011;7:CD008871 «PMID: 21735436»PubMed
 112. Tammela TL. Endocrine prevention and treatment of prostate cancer. Mol Cell Endocrinol 2012;360:59-67 «PMID: 22465099»PubMed
 113. Palmberg C, Koivisto P, Visakorpi T ym. PSA decline is an independent prognostic marker in hormonally treated prostate cancer. Eur Urol 1999;36:191-6 «PMID: 10450001»PubMed
 114. Loblaw DA, Mendelson DS, Talcott JA ym. American Society of Clinical Oncology recommendations for the initial hormonal management of androgen-sensitive metastatic, recurrent, or progressive prostate cancer. J Clin Oncol 2004;22:2927-41 «PMID: 15184404»PubMed
 115. Sharifi N, Gulley JL, Dahut WL. Androgen deprivation therapy for prostate cancer. JAMA 2005;294:238-44 «PMID: 16014598»PubMed
 116. Iversen P, Tyrrell CJ, Kaisary AV ym. Bicalutamide monotherapy compared with castration in patients with nonmetastatic locally advanced prostate cancer: 6.3 years of followup. J Urol 2000;164:1579-82 «PMID: 11025708»PubMed
 117. Tyrrell CJ, Blake GM, Iversen P ym. The non-steroidal antiandrogen, bicalutamide ('Casodex'), may preserve bone mineral density as compared with castration: results of a preliminary study. World J Urol 2003;21:37-42 «PMID: 12756493»PubMed
 118. Sieber PR, Keiller DL, Kahnoski RJ ym. Bicalutamide 150 mg maintains bone mineral density during monotherapy for localized or locally advanced prostate cancer. J Urol 2004;171:2272-6, quiz 2435 «PMID: 15126801»PubMed
 119. Wirth MP, Hakenberg OW, Froehner M. Antiandrogens in the treatment of prostate cancer. Eur Urol 2007;51:306-13; discussion 314 «PMID: 17007995»PubMed
 120. O'Connor KM, Fitzpatrick JM. Side-effects of treatments for locally advanced prostate cancer. BJU Int 2006;97:22-8 «PMID: 16336322»PubMed
 121. Maximum androgen blockade in advanced prostate cancer: an overview of the randomised trials. Prostate Cancer Trialists' Collaborative Group. Lancet 2000;355:1491-8 «PMID: 10801170»PubMed
 122. Eisenberger MA, Blumenstein BA, Crawford ED ym. Bilateral orchiectomy with or without flutamide for metastatic prostate cancer. N Engl J Med 1998;339:1036-42 «PMID: 9761805»PubMed
 123. Samson DJ, Seidenfeld J, Schmitt B ym. Systematic review and meta-analysis of monotherapy compared with combined androgen blockade for patients with advanced prostate carcinoma. Cancer 2002;95:361-76 «PMID: 12124837»PubMed
 124. Salonen AJ, Viitanen J, Lundstedt S ym. Finnish multicenter study comparing intermittent to continuous androgen deprivation for advanced prostate cancer: interim analysis of prognostic markers affecting initial response to androgen deprivation. J Urol 2008;180:915-9; discussion 919-20 «PMID: 18635219»PubMed
 125. Saad F, Karakiewicz P, Perrotte P. The role of bisphosphonates in hormone-refractory prostate cancer. World J Urol 2005;23:14-8 «PMID: 15666171»PubMed
 126. Loriot Y, Massard C, Gross-Goupil M ym. The interval from the last cycle of docetaxel-based chemotherapy to progression is associated with the efficacy of subsequent docetaxel in patients with prostate cancer. Eur J Cancer 2010;46:1770-2 «PMID: 20483588»PubMed
 127. Eymard JC, Oudard S, Gravis G ym. Docetaxel reintroduction in patients with metastatic castration-resistant docetaxel-sensitive prostate cancer: a retrospective multicentre study. BJU Int 2010;106:974-8 «PMID: 20230389»PubMed
 128. Beer TM, Ryan CW, Venner PM ym. Intermittent chemotherapy in patients with metastatic androgen-independent prostate cancer: results from ASCENT, a double-blinded, randomized comparison of high-dose calcitriol plus docetaxel with placebo plus docetaxel. Cancer 2008;112:326-30 «PMID: 17960793»PubMed
 129. Berthold DR, Pond GR, Soban F ym. Docetaxel plus prednisone or mitoxantrone plus prednisone for advanced prostate cancer: updated survival in the TAX 327 study. J Clin Oncol 2008;26:242-5 «PMID: 18182665»PubMed
 130. de Bono JS, Oudard S, Ozguroglu M ym. Prednisone plus cabazitaxel or mitoxantrone for metastatic castration-resistant prostate cancer progressing after docetaxel treatment: a randomised open-label trial. Lancet 2010;376:1147-54 «PMID: 20888992»PubMed
 131. Ryan CJ, Smith MR, de Bono JS ym. Abiraterone in metastatic prostate cancer without previous chemotherapy. N Engl J Med 2013;368:138-48 «PMID: 23228172»PubMed
 132. Heng DY, Chi KN. Prednisone monotherapy in asymptomatic hormone refractory prostate cancer. Can J Urol 2006;13:3335-9 «PMID: 17187697»PubMed
 133. Wu JS, Wong R, Johnston M ym. Meta-analysis of dose-fractionation radiotherapy trials for the palliation of painful bone metastases. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2003;55:594-605 «PMID: 12573746»PubMed
 134. Sze WM, Shelley M, Held I ym. Palliation of metastatic bone pain: single fraction versus multifraction radiotherapy - a systematic review of the randomised trials. Cochrane Database Syst Rev 2004;1:CD004721 «PMID: 15106258»PubMed
 135. Patchell RA, Tibbs PA, Regine WF ym. Direct decompressive surgical resection in the treatment of spinal cord compression caused by metastatic cancer: a randomised trial. Lancet 2005;366:643-8 «PMID: 16112300»PubMed
 136. Nalesnik JG, Mysliwiec AG, Canby-Hagino E. Anemia in men with advanced prostate cancer: incidence, etiology, and treatment. Rev Urol 2004;6:1-4 «PMID: 16985564»PubMed
 137. Amling CL, Bergstralh EJ, Blute ML ym. Defining prostate specific antigen progression after radical prostatectomy: what is the most appropriate cut point? J Urol 2001;165:1146-51 «PMID: 11257657»PubMed
 138. Roach M 3rd, Hanks G, Thames H Jr ym. Defining biochemical failure following radiotherapy with or without hormonal therapy in men with clinically localized prostate cancer: recommendations of the RTOG-ASTRO Phoenix Consensus Conference. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2006;65:965-74 «PMID: 16798415»PubMed
 139. Swanson GP, Hussey MA, Tangen CM ym. Predominant treatment failure in postprostatectomy patients is local: analysis of patterns of treatment failure in SWOG 8794. J Clin Oncol 2007;25:2225-9 «PMID: 17538167»PubMed
 140. Stephenson AJ, Bolla M, Briganti A ym. Postoperative radiation therapy for pathologically advanced prostate cancer after radical prostatectomy. Eur Urol 2012;61:443-51 «PMID: 22036777»PubMed
 141. Pound CR, Partin AW, Eisenberger MA ym. Natural history of progression after PSA elevation following radical prostatectomy. JAMA 1999;281:1591-7 «PMID: 10235151»PubMed
 142. Chaplin BJ, Wildhagen MF, Schroder FH ym. Digital rectal examination is no longer necessary in the routine follow-up of men with undetectable prostate specific antigen after radical prostatectomy: the implications for follow-up. Eur Urol 2005;48:906-10 «PMID: 16126322»PubMed
 143. Wolf AM, Nasser JF, Wolf AM ym. The impact of informed consent on patient interest in prostate-specific antigen screening. Arch Intern Med 1996;156:1333-6 «PMID: 8651843»PubMed
 144. 2012 ASCO Annual Meeting. Oral Abstract Session, Genitourinary Cancer (Prostate) Updated analysis of the phase III, double-blind, randomized, multinational study of radium-223 chloride in castration-resistant prostate cancer (CRPC) patients with bone metastases (ALSYMPCA). Citation: J Clin Oncol 2012;30(Suppl): LBA4512.
 145. Albertsen PC, Hanley JA, Penson DF ym. 13-year outcomes following treatment for clinically localized prostate cancer in a population based cohort. J Urol 2007;177:932-6 «PMID: 17296379»PubMed
 146. Al-Mamgani A, van Putten WL, Heemsbergen WD ym. Update of Dutch multicenter dose-escalation trial of radiotherapy for localized prostate cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2008;72:980-8 «PMID: 18495377»PubMed
 147. Andriole GL, Bostwick DG, Brawley OW ym. Effect of dutasteride on the risk of prostate cancer. N Engl J Med 2010;362:1192-202 «PMID: 20357281»PubMed
 148. Baker SG, Lichtenstein P, Kaprio J ym. Genetic susceptibility to prostate, breast, and colorectal cancer among Nordic twins. Biometrics 2005;61:55-63 «PMID: 15737078»PubMed
 149. Bauman G, Charette M, Reid R ym. Radiopharmaceuticals for the palliation of painful bone metastasis-a systemic review. Radiother Oncol 2005;75:258-70 «PMID: 16299924»PubMed
 150. Bill-Axelson A, Holmberg L, Filén F ym. Radical prostatectomy versus watchful waiting in localized prostate cancer: the Scandinavian prostate cancer group-4 randomized trial. J Natl Cancer Inst 2008;100:1144-54 «PMID: 18695132»PubMed
 151. Bill-Axelson A, Holmberg L, Ruutu M ym. Radical prostatectomy versus watchful waiting in early prostate cancer. N Engl J Med 2005;352:1977-84 «PMID: 15888698»PubMed
 152. Bolla M, de Reijke TM, Van Tienhoven G ym. Duration of androgen suppression in the treatment of prostate cancer. N Engl J Med 2009;360:2516-27 «PMID: 19516032»PubMed
 153. Bolla M, van Poppel H, Tombal B ym. Postoperative radiotherapy after radical prostatectomy for high-risk prostate cancer: long-term results of a randomised controlled trial (EORTC trial 22911). Lancet 2012;380:2018-27 «PMID: 23084481»PubMed
 154. Bolla M, Van Tienhoven G, Warde P ym. External irradiation with or without long-term androgen suppression for prostate cancer with high metastatic risk: 10-year results of an EORTC randomised study. Lancet Oncol 2010;11:1066-73 «PMID: 20933466»PubMed
 155. Bul M, Zhu X, Valdagni R ym. Active surveillance for low-risk prostate cancer worldwide: the PRIAS study. Eur Urol 2013;63:597-603 «PMID: 23159452»PubMed
 156. Catalona WJ, Partin AW, Slawin KM ym. Use of the percentage of free prostate-specific antigen to enhance differentiation of prostate cancer from benign prostatic disease: a prospective multicenter clinical trial. JAMA 1998;279:1542-7 «PMID: 9605898»PubMed
 157. Catalona WJ, Richie JP, Ahmann FR ym. Comparison of digital rectal examination and serum prostate specific antigen in the early detection of prostate cancer: results of a multicenter clinical trial of 6,630 men. J Urol 1994;151:1283-90 «PMID: 7512659»PubMed
 158. Chow E, Zeng L, Salvo N ym. Update on the systematic review of palliative radiotherapy trials for bone metastases. Clin Oncol (R Coll Radiol) 2012;24:112-24 «PMID: 22130630»PubMed
 159. Crook J, Ludgate C, Malone S ym. Final report of multicenter Canadian Phase III randomized trial of 3 versus 8 months of neoadjuvant androgen deprivation therapy before conventional-dose radiotherapy for clinically localized prostate cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2009;73:327-33 «PMID: 18707821»PubMed
 160. D'Amico AV, Chen MH, Renshaw AA ym. Androgen suppression and radiation vs radiation alone for prostate cancer: a randomized trial. JAMA 2008;299:289-95 «PMID: 18212313»PubMed
 161. de Bono JS, Logothetis CJ, Molina A ym. Abiraterone and increased survival in metastatic prostate cancer. N Engl J Med 2011;364:1995-2005 «PMID: 21612468»PubMed
 162. Denham JW, Steigler A, Lamb DS ym. Short-term neoadjuvant androgen deprivation and radiotherapy for locally advanced prostate cancer: 10-year data from the TROG 96.01 randomised trial. Lancet Oncol 2011;12:451-9 «PMID: 21440505»PubMed
 163. Di Lorenzo G, Perdonà S, De Placido S ym. Gynecomastia and breast pain induced by adjuvant therapy with bicalutamide after radical prostatectomy in patients with prostate cancer: the role of tamoxifen and radiotherapy. J Urol 2005;174:2197-203 «PMID: 16280763»PubMed
 164. Finne P, Auvinen A, Aro J ym. Estimation of prostate cancer risk on the basis of total and free prostate-specific antigen, prostate volume and digital rectal examination. Eur Urol 2002;41:619-26; discussion 626-7 «PMID: 12074779»PubMed
 165. Finne P, Auvinen A, Määttänen L ym. Diagnostic value of free prostate-specific antigen among men with a prostate-specific antigen level of <3.0 microg per liter. Eur Urol 2008;54:362-70 «PMID: 18006214»PubMed
 166. Fizazi K, Carducci M, Smith M ym. Denosumab versus zoledronic acid for treatment of bone metastases in men with castration-resistant prostate cancer: a randomised, double-blind study. Lancet 2011;377:813-22 «PMID: 21353695»PubMed
 167. Fizazi K, Scher HI, Molina A ym. Abiraterone acetate for treatment of metastatic castration-resistant prostate cancer: final overall survival analysis of the COU-AA-301 randomised, double-blind, placebo-controlled phase 3 study. Lancet Oncol 2012;13:983-92 «PMID: 22995653»PubMed
 168. Fransson P, Lund JA, Damber JE ym. Quality of life in patients with locally advanced prostate cancer given endocrine treatment with or without radiotherapy: 4-year follow-up of SPCG-7/SFUO-3, an open-label, randomised, phase III trial. Lancet Oncol 2009;10:370-80 «PMID: 19286422»PubMed
 169. Gleave ME, Coupland D, Drachenberg D ym. Ability of serum prostate-specific antigen levels to predict normal bone scans in patients with newly diagnosed prostate cancer. Urology 1996;47:708-12 «PMID: 8650870»PubMed
 170. Greene KL, Albertsen PC, Babaian RJ ym. Prostate specific antigen best practice statement: 2009 update. J Urol 2013;189:S2-S11 «PMID: 23234625»PubMed
 171. Heijnsdijk EA, Wever EM, Auvinen A ym. Quality-of-life effects of prostate-specific antigen screening. N Engl J Med 2012;367:595-605 «PMID: 22894572»PubMed
 172. Horwitz EM, Bae K, Hanks GE ym. Ten-year follow-up of radiation therapy oncology group protocol 92-02: a phase III trial of the duration of elective androgen deprivation in locally advanced prostate cancer. J Clin Oncol 2008;26:2497-504 «PMID: 18413638»PubMed
 173. Jones CU, Hunt D, McGowan DG ym. Radiotherapy and short-term androgen deprivation for localized prostate cancer. N Engl J Med 2011;365:107-18 «PMID: 21751904»PubMed
 174. Kantoff PW, Halabi S, Conaway M ym. Hydrocortisone with or without mitoxantrone in men with hormone-refractory prostate cancer: results of the cancer and leukemia group B 9182 study. J Clin Oncol 1999;17:2506-13 «PMID: 10561316»PubMed
 175. Kuban DA, Tucker SL, Dong L ym. Long-term results of the M. D. Anderson randomized dose-escalation trial for prostate cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2008;70:67-74 «PMID: 17765406»PubMed
 176. Lawton CA, DeSilvio M, Roach M 3rd ym. An update of the phase III trial comparing whole pelvic to prostate only radiotherapy and neoadjuvant to adjuvant total androgen suppression: updated analysis of RTOG 94-13, with emphasis on unexpected hormone/radiation interactions. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2007;69:646-55 «PMID: 17531401»PubMed
 177. Lichtenstein P, De Faire U, Floderus B ym. The Swedish Twin Registry: a unique resource for clinical, epidemiological and genetic studies. J Intern Med 2002;252:184-205 «PMID: 12270000»PubMed
 178. Lilja H, Ulmert D, Björk T ym. Long-term prediction of prostate cancer up to 25 years before diagnosis of prostate cancer using prostate kallikreins measured at age 44 to 50 years. J Clin Oncol 2007;25:431-6 «PMID: 17264339»PubMed
 179. Lutz S, Berk L, Chang E ym. Palliative radiotherapy for bone metastases: an ASTRO evidence-based guideline. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2011;79:965-76 «PMID: 21277118»PubMed
 180. Lu-Yao GL, Yao SL. Population-based study of long-term survival in patients with clinically localised prostate cancer. Lancet 1997;349:906-10 «PMID: 9093251»PubMed
 181. McLeod DG, Iversen P, See WA ym. Bicalutamide 150 mg plus standard care vs standard care alone for early prostate cancer. BJU Int 2006;97:247-54 «PMID: 16430622»PubMed
 182. Morikawa LK, Roach M 3rd. Pelvic nodal radiotherapy in patients with unfavorable intermediate and high-risk prostate cancer: evidence, rationale, and future directions. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2011;80:6-16 «PMID: 21481721»PubMed
 183. Morris DE, Emami B, Mauch PM ym. Evidence-based review of three-dimensional conformal radiotherapy for localized prostate cancer: an ASTRO outcomes initiative. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2005;62:3-19 «PMID: 15850897»PubMed
 184. Ozen H, Akyol F, Toktas G ym. Is prophylactic breast radiotherapy necessary in all patients with prostate cancer and gynecomastia and/or breast pain? J Urol 2010;184:519-24 «PMID: 20620411»PubMed
 185. Parker C, Nilsson S, Heinrich D ym. Alpha emitter radium-223 and survival in metastatic prostate cancer. N Engl J Med 2013;369:213-23 «PMID: 23863050»PubMed
 186. Petrylak DP, Tangen CM, Hussain MH ym. Docetaxel and estramustine compared with mitoxantrone and prednisone for advanced refractory prostate cancer. N Engl J Med 2004;351:1513-20 «PMID: 15470214»PubMed
 187. Pilepich MV, Winter K, Lawton CA ym. Androgen suppression adjuvant to definitive radiotherapy in prostate carcinoma--long-term results of phase III RTOG 85-31. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2005;61:1285-90 «PMID: 15817329»PubMed
 188. Pommier P, Chabaud S, Lagrange JL ym. Is there a role for pelvic irradiation in localized prostate adenocarcinoma? Preliminary results of GETUG-01. J Clin Oncol 2007;25:5366-73 «PMID: 18048817»PubMed
 189. Roach M 3rd, Bae K, Speight J ym. Short-term neoadjuvant androgen deprivation therapy and external-beam radiotherapy for locally advanced prostate cancer: long-term results of RTOG 8610. J Clin Oncol 2008;26:585-91 «PMID: 18172188»PubMed
 190. Scher HI, Fizazi K, Saad F ym. Increased survival with enzalutamide in prostate cancer after chemotherapy. N Engl J Med 2012;367:1187-97 «PMID: 22894553»PubMed
 191. Schröder FH, Hugosson J, Roobol MJ ym. Prostate-cancer mortality at 11 years of follow-up. N Engl J Med 2012;366:981-90 «PMID: 22417251»PubMed
 192. See WA, Tyrrell CJ, CASODEX Early Prostate Cancer Trialists' Group. The addition of bicalutamide 150 mg to radiotherapy significantly improves overall survival in men with locally advanced prostate cancer. J Cancer Res Clin Oncol 2006;132 Suppl 1:S7-16 «PMID: 16896884»PubMed
 193. Shelley M, Harrison C, Coles B ym. Chemotherapy for hormone-refractory prostate cancer. Cochrane Database Syst Rev 2006;4:CD005247 «PMID: 17054249»PubMed
 194. Souhami L, Bae K, Pilepich M ym. Impact of the duration of adjuvant hormonal therapy in patients with locally advanced prostate cancer treated with radiotherapy: a secondary analysis of RTOG 85-31. J Clin Oncol 2009;27:2137-43 «PMID: 19307511»PubMed
 195. Southwest Oncology Group, Berry DL, Moinpour CM ym. Quality of life and pain in advanced stage prostate cancer: results of a Southwest Oncology Group randomized trial comparing docetaxel and estramustine to mitoxantrone and prednisone. J Clin Oncol 2006;24:2828-35 «PMID: 16782921»PubMed
 196. Stephenson AJ, Shariat SF, Zelefsky MJ ym. Salvage radiotherapy for recurrent prostate cancer after radical prostatectomy. JAMA 2004;291:1325-32 «PMID: 15026399»PubMed
 197. Tannock IF, de Wit R, Berry WR ym. Docetaxel plus prednisone or mitoxantrone plus prednisone for advanced prostate cancer. N Engl J Med 2004;351:1502-12 «PMID: 15470213»PubMed
 198. Tannock IF, Osoba D, Stockler MR ym. Chemotherapy with mitoxantrone plus prednisone or prednisone alone for symptomatic hormone-resistant prostate cancer: a Canadian randomized trial with palliative end points. J Clin Oncol 1996;14:1756-64 «PMID: 8656243»PubMed
 199. Thompson IM, Goodman PJ, Tangen CM ym. The influence of finasteride on the development of prostate cancer. N Engl J Med 2003;349:215-24 «PMID: 12824459»PubMed
 200. Thompson IM, Pauler DK, Goodman PJ ym. Prevalence of prostate cancer among men with a prostate-specific antigen level < or =4.0 ng per milliliter. N Engl J Med 2004;350:2239-46 «PMID: 15163773»PubMed
 201. Thompson IM, Tangen CM, Paradelo J ym. Adjuvant radiotherapy for pathological T3N0M0 prostate cancer significantly reduces risk of metastases and improves survival: long-term followup of a randomized clinical trial. J Urol 2009;181:956-62 «PMID: 19167731»PubMed
 202. Tolonen TT, Kujala PM, Tammela TL ym. Overall and worst gleason scores are equally good predictors of prostate cancer progression. BMC Urol 2011;11:21 «PMID: 21978318»PubMed
 203. Trock BJ, Han M, Freedland SJ ym. Prostate cancer-specific survival following salvage radiotherapy vs observation in men with biochemical recurrence after radical prostatectomy. JAMA 2008;299:2760-9 «PMID: 18560003»PubMed
 204. Tyrrell CJ, Payne H, Tammela TL ym. Prophylactic breast irradiation with a single dose of electron beam radiotherapy (10 Gy) significantly reduces the incidence of bicalutamide-induced gynecomastia. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2004;60:476-83 «PMID: 15380582»PubMed
 205. Uemura H, Hoshino K, Sasaki T ym. Usefulness of the 2005 International Society of Urologic Pathology Gleason grading system in prostate biopsy and radical prostatectomy specimens. BJU Int 2009;103:1190-4 «PMID: 19076142»PubMed
 206. Van der Kwast TH, Bolla M, Van Poppel H ym. Identification of patients with prostate cancer who benefit from immediate postoperative radiotherapy: EORTC 22911. J Clin Oncol 2007;25:4178-86 «PMID: 17878474»PubMed
 207. Warde P, Mason M, Ding K ym. Combined androgen deprivation therapy and radiation therapy for locally advanced prostate cancer: a randomised, phase 3 trial. Lancet 2011;378:2104-11 «PMID: 22056152»PubMed
 208. Warren KS, Chodak GW, See WA ym. Are bone scans necessary in men with low prostate specific antigen levels following localized therapy? J Urol 2006;176:70-3; discussion 73-4 «PMID: 16753371»PubMed
 209. Verkasalo PK, Kaprio J, Koskenvuo M ym. Genetic predisposition, environment and cancer incidence: a nationwide twin study in Finland, 1976-1995. Int J Cancer 1999;83:743-9 «PMID: 10597189»PubMed
 210. Viani GA, Bernardes da Silva LG, Stefano EJ. Prevention of gynecomastia and breast pain caused by androgen deprivation therapy in prostate cancer: tamoxifen or radiotherapy? Int J Radiat Oncol Biol Phys 2012;83:e519-24 «PMID: 22704706»PubMed
 211. Viani GA, Stefano EJ, Afonso SL. Higher-than-conventional radiation doses in localized prostate cancer treatment: a meta-analysis of randomized, controlled trials. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2009;74:1405-18 «PMID: 19616743»PubMed
 212. Vickers A, Bennette C, Steineck G ym. Individualized estimation of the benefit of radical prostatectomy from the Scandinavian Prostate Cancer Group randomized trial. Eur Urol 2012;62:204-9 «PMID: 22541389»PubMed
 213. Widmark A, Klepp O, Solberg A ym. Endocrine treatment, with or without radiotherapy, in locally advanced prostate cancer (SPCG-7/SFUO-3): an open randomised phase III trial. Lancet 2009;373:301-8 «PMID: 19091394»PubMed
 214. Wiegel T, Lohm G, Bottke D ym. Achieving an undetectable PSA after radiotherapy for biochemical progression after radical prostatectomy is an independent predictor of biochemical outcome--results of a retrospective study. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2009;73:1009-16 «PMID: 18963539»PubMed
 215. Zelefsky MJ, Eastham JA, Cronin AM ym. Metastasis after radical prostatectomy or external beam radiotherapy for patients with clinically localized prostate cancer: a comparison of clinical cohorts adjusted for case mix. J Clin Oncol 2010;28:1508-13 «PMID: 20159826»PubMed
 216. Zietman AL, Bae K, Slater JD ym. Randomized trial comparing conventional-dose with high-dose conformal radiation therapy in early-stage adenocarcinoma of the prostate: long-term results from proton radiation oncology group/american college of radiology 95-09. J Clin Oncol 2010;28:1106-11 «PMID: 20124169»PubMed
 217. Zietman AL, Viani GA. RETRACTED: High-dose conformal radiotherapy reduces prostate cancer-specific mortality: results of a meta-analysis Int J Radiat Oncol Biol Phys 2012;83:e619-e625. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2013;85:899 «PMID: 23577347»PubMed

A

Alfaradin ja eturauhassyöpään liittyvien luustotapahtumien ilmaantuminen sekä elossaoloaika

Alfaradin viivästyttää luustotapahtumia ja pidentää elossaoloaikaa.

A

Androgeenisignaloinnin esto kastraatioresistentissä eturauhassyövässä

Androgeenisignaloinnin tehokkaalla estolla saadaan vielä kastraatioresistentissäkin eturauhassyövässä hoitovastetta.

A

Annoseskalaatio paikallisen eturauhassyövän sädehoidossa

Sädeannoksen nosto ad 78–80 Gy pidentää kliinistä ja PSA-relapsivapaata aikaa paikallisessa eturauhassyövässä, jossa on keskikorkean ja korkean riskin piirteitä, mutta vielä ei tiedetä, onko annoksen nostolla vaikutusta elinaikaan.

A

Bikalutamidin aiheuttaman eturauhassyöpäpotilaan gynekomastian ja rintojen arkuuden estäminen sädehoidolla

Rintarauhasten profylaktinen kerta-annossädetys vähentää bikalutamidin aiheuttaman gynekomastian kehittymistä ja jossain määrin myös rintojen arkuutta.

A

Dosetakselipohjainen solunsalpaajahoito ja eturauhassyöpä

Hormoniresistentissä eturauhassyövässä doketakselipohjaisella solunsalpaajahoidolla saavutetaan keskimäärin kaksi kuukautta pidempi elossaoloaika mitoksantronipohjaiseen solunsalpaajahoitoon verrattuna.

A

Eturauhassyövän antiandrogeenihoito ulkoisen sädehoidon liitännäishoitona

Paikallisesti edenneessä eturauhassyövässä pitkäaikainen antiandrogeenihoito sädehoitoon liitettynä pidentää progressiovapaata elinaikaa ja kokonaiselinaikaa pelkkään sädehoitoon verrattuna.

A

Eturauhassyövän lyhyt liitännäishormonihoito ja ulkoinen sädehoito

Keskikorkean tai korkean riskin paikallisessa tai paikallisesti edenneessä eturauhassyövässä lyhyt (4–6 kuukauden) neoadjuvantti kombinoitu hormonihoito parantaa paikalliskontrollia, biokemiallista PSA-relapsivapaata ja tautivapaata aikaa pelkkään sädehoitoon verrattuna sekä elinaikaa etenkin keskikorkean riskin potilailla.

A

Eturauhassyövän lääkkeellinen ehkäisy

5-alfareduktaasin estäjät (finasteridi ja dutasteridi) vähentävät noin 25 % eturauhassyöpädiagnoosin riskiä 4−7 vuoden käytön aikana. Lääkkeiden käytön yhteydessä on kuitenkin todettu hieman enemmän huonosti erilaistuneita eturauhassyöpiä.

A

Eturauhassyövän pitkä hormonihoito ja ulkoinen sädehoito

Korkean riskin potilailla pitkä (2–3 vuotta) hormonihoito ulkoiseen sädehoitoon yhdistettynä parantaa paikalliskontrollia, tautivapaata aikaa ja kokonaiselinaikaa merkittävästi pelkkään sädehoitoon verrattuna.

A

Liitännäissädehoito prostatektomian jälkeen

Korkean uusiutumisriskin potilailla postoperatiivinen sädehoito vähentää biokemiallisia uusiutumia ja saattaa vähentää paikallisuusiutumia, etäpesäkkeiden ilmaantumista ja lisätä elossaoloaikaa verrattuna pelkkään seurantaan.

A

Luustometastaasien kipusädehoito

Luustoetäpesäkekipujen hoitona kerta-annossädehoito on yhtä tehokas kuin jaksotettu sädehoito.

A

Metastasoituneen ja kastraatioresistentin levinneen eturauhassyöpäpotilaan odotettavissa oleva elinaika

Metastasoituneen ja kastraatioresistentin levinneen eturauhassyöpäpotilaan odotettavissa olevaa elinaikaa voidaan pidentää 2–5 kuukautta solunsalpaajahoidoilla.

A

Paikallisen eturauhassyövän leikkaushoito

Kohtalaisen ja suuren riskin paikallisen eturauhassyövän leikkaushoito lisää potilaiden odotettavissa olevaa elinaikaa, mutta pienen riskin eturauhassyövässä hyötyä ei näyttäisi olevan. Vastaavia tutkimuksia ei ole tehty sädehoidolla. Pienen riskin eturauhassyöpäpotilaiden ennuste on erinomainen jopa ilman hoitoa. Radikaali prostatektomia on ainoa eturauhassyövän hoitomuoto, josta on osoitettu elinaikaa pidentävä hyöty pelkkään passiiviseen seurantaan verrattuna.

A

Radikaali sädehoito ja pitkäaikainen hormonihoito eturauhassyövän hoidossa

Paikallisesti edenneessä eturauhassyövässä radikaali sädehoito pitkäaikaiseen hormonihoitoon yhdistettynä pidentää elinaikaa pelkkään hormonihoitoon verrattuna.

A

Radioisotooppihoito ja eturauhassyöpä

Radioisotooppihoidoilla (strontium-89 and samarium-153) on mahdollista lievittää laajasta syövän luustometastasoinnista johtuvaa kipua, kun perinteisen kipulääkityksen teho ei ole riittävä ja luustometastasointi on osoitettu luuston gammakuvauksella, mutta radioisotooppihoito ei korvaa perinteistä ulkoista sädehoitoa.

A

Sädehoito ja lyhyt vai pitkä hormonihoito

Korkean riskin potilailla ulkoiseen sädehoitoon yhdistetty pitkä liitännäishormonihoito on parempi kuin lyhyt liitännäishormonihoito.

A

3D-konformaalinen sädehoito ja eturauhassyöpä

3D-konformaalinen sädehoito vähentää kuratiivisen eturauhassyövän sädehoidon välittömiä ja myöhäisiä haittavaikutuksia konventionaaliseen sädehoitotekniikkaan verrattuna.

B

Biopsioiden modifioitu Gleasonin pisteytys eturauhassyövän aggressiivisuuden osoittajana

Modifioitu Gleasonin pisteytys ennustaa eturauhassyövän käyttäytymistä paremmin kuin perinteinen Gleasonin pisteytys.

B

Denosumabi luustoon levinneen eturauhassyövän hoidossa

Denosumabi estää luustotapahtumia tehokkaammin kuin tsoledronihappo.

B

Kabasitakseli eturauhassyövän toisen linjan solunsalpaajana

Toisen linjan solunsalpaajahoito kabatsitakselilla lisää elossaoloaikaa 2,4 kuukautta mitoksantronipohjaiseen solunsalpaajahoitoon verrattuna.

B

Paikallisen eturauhassyövän ennuste

Paikallisen syövän eri hoitovaihtoehtojen välillä ei ole tehty satunnaistettuja vertailevia tutkimuksia. Hyvin erilaistuneen paikallisen syövän ennuste on ilmeisesti aina hyvä.

B

B

Seerumin PSA-pitoisuus luustometastaasien esiintymisen ennustajana

Ennen hoitoa mitattu pieni seerumin PSA-pitoisuus (< 10 µg/l) on luotettava merkki siitä, että luustokartassa havaittavia luustometastaaseja ei ole.

B

Seulonta pienentää eturauhassyöpäkuolleisuutta

Seulonta pienentää eturauhassyöpäkuolleisuutta, mutta sen hinta on korkea.

B

Ympäristötekijöiden merkitys eturauhassyövän puhkeamisessa

Ympäristötekijöillä on suurempi merkitys eturauhassyövän puhkeamisessa kuin hereditaarisilla tekijöillä. Eturauhassyövässä periytyvien tekijöiden selitysosuus on kuitenkin jopa 43 %.

C

Eturauhassyövän toisen vaiheen sädehoito

Eturauhasen leikkauspesän sädehoito leikkauksen jälkeisen biokemiallisen uusiman hoitona (toisen vaiheen sädehoito eli salvage-sädehoito) saattaa valikoiduilla potilailla johtaa taudin pitkäaikaiseen biokemialliseen hallintaan ja elinajan pitenemiseen.

C

Liitännäishormonihoito ja lantion vai pelkän prostatan sädehoito

Lantion imusolmukkeiden sädehoito saattaa lisätä progressiovapaata elinaikaa korkean uusimisriskin eturauhassyöpäpotilailla, jotka saavat liitännäishormonihoitoa ja joilla syövän imusolmukkeisiin leviämisen riskin arvioidaan olevan suuri, mutta näyttö on niukkaa.

C

Paikallisen eturauhassyövän uusiutumisriski leikkaushoidolla verrattuna sädehoitoon

Paikallisen eturauhassyövän leikkaushoitoon liittynee pienempi taudin uusiutumisen riski kuin sädehoitoon.

Paikallisen eturauhassyövän eri hoitomahdollisuuksia

Aiheeseen liittyviä suosituksia