Takaisin Tulosta

Suusyöpä

Käyvän hoidon tiivistelmät
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseuran Apollonian asettama työryhmä
22.5.2019

Käypä hoito -suositus «Suusyöpä»1 ja lyhyt abstrakti englanniksi «Oral cancer»2

Kuva 1.

Lähde: https://syoparekisteri.fi «https://syoparekisteri.fi»1

Suusyövän vaaratekijät ja diagnostiikka

Ehkäisy

Hoito

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseuran Apollonian asettama työryhmä

Tuula Salo (pj.)

Jaana Rautava

Jussi Hirvonen

Antti Mäkitie

Mirka Niskanen

Marja Pöllänen (Käypä hoito -toimittaja)

Kauko Saarilahti

Maria Siponen

Tero Soukka