Takaisin Tulosta

Lääkkeettömät kivun hoidot aikuisilla

Lisätietoa aiheesta
Pekka Mäntyselkä
1.12.2015
Taulukko 1. Lääkkeettömät kivun hoidot aikuisilla
Kivun tyyppi Liikunta ja terapeuttinen harjoittelu Fysikaaliset hoidot Psykologiaan perustuvat hoidot Moniammatillinen kuntoutus
Alaselkäkipu
• Akuutti Vuodelevon välttäminen Lämpöhoito ilmeisesti vähentää lyhytaikaisesti kipua ja parantaa potilaiden toimintakykyä «Lämpöhoito ilmeisesti lievittää selkäkipua ja parantaa toimintakykyä lyhytkestoisesti akuutissa ja subakuutissa selkäkivussa.»B.
• Subakuutti Asteittain lisättävällä terapeuttisella harjoittelulla voidaan vähentää selkäkipua ja sairauspoissaoloa, kun harjoittelu on yhdistetty työpaikkainterventioon «Asteittain lisääntyvä terapeuttinen harjoittelu vähentää kipua ja parantaa toimintakykyä pitkittyvässä ja kroonisessa alaselkäkivussa.»A. Lämpöhoito ilmeisesti vähentää lyhytaikaisesti kipua ja parantaa potilaiden toimintakykyä «Lämpöhoito ilmeisesti lievittää selkäkipua ja parantaa toimintakykyä lyhytkestoisesti akuutissa ja subakuutissa selkäkivussa.»B.
Hieronta vähentää kipua ja parantaa toimintakykyä etenkin yhdistettynä terapeuttiseen harjoitteluun ja ohjaukseen «Selän hieronta yhdistettynä terapeuttiseen harjoitteluun ja ohjaukseen ilmeisesti vähentää kipua ja parantaa toimintakykyä subakuutissa ja kroonisessa alaselkäkivussa; pelkän hieronnan vaikutus on lyhytkestoinen.»B.
• Krooninen Asteittain lisättävä harjoittelu vähentää kipua ja parantaa toimintakykyä «Asteittain lisääntyvä terapeuttinen harjoittelu vähentää kipua ja parantaa toimintakykyä pitkittyvässä ja kroonisessa alaselkäkivussa.»A.
Liike- ja liikuntahoidot lievittävät jonkin verran kipua ja parantavat toimintakykyä «Liike- ja liikuntahoidot lievittävät jonkin verran kipua ja parantavat toimintakykyä kroonisessa alaselkäkivussa.»A.
Terapeuttiseen harjoitteluun ja ohjaukseen yhdistettynä selän hieronta ilmeisesti vähentää kipua ja parantaa toimintakykyä «Selän hieronta yhdistettynä terapeuttiseen harjoitteluun ja ohjaukseen ilmeisesti vähentää kipua ja parantaa toimintakykyä subakuutissa ja kroonisessa alaselkäkivussa; pelkän hieronnan vaikutus on lyhytkestoinen.»B.
TENS saattaa hieman lievittää kroonista alaselkäkipua «TENS saattaa hieman lievittää kroonista alaselkäkipua lumehoitoon verrattuna mutta ei vaikuta toimintakykyyn.»C.
Akupunktio ilmeisesti hieman lievittää kipua ja parantaa toimintakykyä lyhytaikaisesti «Akupunktio kroonisessa alaselkäkivussa saattaa olla hoitamatta jättämistä ja lumeakupunktiota tehokkaampi kivunlievityksessä ja toimintakyvyn paranemisessa. Akupunktion tehosta akuutin alaselkäkivun hoidossa ei ole luotettavaa näyttöä.»C.
Kognitiivis-behavioraalinen hoito voi auttaa kivunhallintamenetelmien oppimisessa. Biopsykososiaalinen kuntoutus, johon liittyy toiminnallinen harjoittelu, parantaa toimintakykyä, lisää kroonisessa selkäkivussa työhön osallistumista ja työtoimintaa, parantaa elämänlaatua ja vähentää ilmeisesti kipua «Moniammatillinen biopsykososiaalinen kuntoutus, johon liittyy toiminnallinen harjoittelu, parantaa toimintakykyä, lisää kroonisessa selkäkivussa työhön osallistumista, työtoimintaa, elämänlaatua ja vähentää ilmeisesti kipua.»A.
Niskakipu
• Akuutti Mobilisaatiohoidon suotuisasta vaikutuksesta pitkittyvissä kivuissa on heikkoa näyttöä «Mobilisaatiohoidosta saattaa olla lyhytaikaista hyötyä muun hoidon osana pitkittyvien ja kroonisten niskakipujen hoidossa, mutta näyttöä pitkäaikaisesta vaikuttavuudesta ei ole.»C.
• Krooninen Lihasvoimaa tai -kestävyyttä tai molempia parantava harjoittelu ja venyttely ilmeisesti lievittävät kipua ja parantavat toimintakykyä «Niskan, hartioiden ja lapojen lihaksiin kohdistuva lihasvoimaa tai -kestävyyttä tai molempia parantava harjoittelu ja venyttely ilmeisesti lievittävät kroonista niskakipua ja parantavat niskakipupotilaan toimintakykyä.»B. TENS:stä saattaa olla lyhytaikaisesti hyötyä, mutta luotettava tutkimustieto tästä puuttuu. Luotettava tutkimustieto puuttuu «Moniammatillisen biopsykososiaalisen kuntoutuksen vaikuttavuudesta krooniseen niska-hartiakipuun ei ole luotettavaa tietoa.»D.
Moniammatillisen kuntoutuksen tarve tulee arvioida tapauskohtaisesti huomioiden potilaan kokonaistilanne.
Nivelrikkokipu Voimaharjoittelu ja aerobinen harjoittelu vähentävät kipua polven nivelrikossa «Voimaharjoittelu ja aerobinen harjoittelu vähentävät kipua polven nivelrikossa.»A.
Ohjattu harjoittelu vedessä vähentää kipua lyhytaikaisesti, parantaa nivelrikkopotilaan toimintakykyä ja elämänlaatua «Vedessä suoritettu ohjattu harjoittelu parantaa jossain määrin polven tai lonkan nivelrikkopotilaan toimintakykyä ja elämänlaatua ja vähentää hieman kipua lyhytaikaisesti.»A.
Terapeuttinen ultraääni saattaa hieman lievittää polven nivelrikkokipua «Terapeuttinen ultraääni saattaa hieman lievittää kipua polven nivelrikkopotilailla.»C.
TNS-hoito saattaa hieman vähentää kipua polvinivelrikossa «TENS-sähkövirta saattaa vähentää kipua polven nivelrikossa.»C.
Akupunktio ilmeisesti vähentää hieman tai kohtalaisesti polven nivelrikkokipua «Akupunktio ilmeisesti vähentää hieman kipua lyhytaikaisesti polven nivelrikossa.»B.
Olkapääkipu Olkapään jännevaivoissa fysioterapeutin ohjaama ja valvoma harjoitteluterapia on tehokas hoitomuoto pinnepotilailla. Akupunktuuri saattaa vähentää kipua lyhytaikaisesti olkapään jännevaivoissa «Akupunktuuri saattaa vähentää kipua lyhytaikaisesti olkapään jännevaivoissa, mutta näyttö on ristiriitaista.»C.
Epikondyliitti Asteittain lisääntyvä voimaharjoittelu saattaa lievittää kipuoireita «Asteittain nousevasta voimaharjoittelusta saattaa olla lyhytaikaista hyötyä kipuoireisiin ja paranemiseen kroonisen epikondyliitin hoidossa, mutta tutkimusaineistot ovat pieniä ja näyttö ristiriitaista.»C.
Lonkan ison sarvennoisen kiputila Fysioterapeutin toteuttamaa ja potilaalle ohjaamaa venyttelyä ja liikeharjoittelua voidaan kokeilla. Paikallista kylmähoitoa voidaan kokeilla.
Fibromyalgia Kestävyystyyppinen liikuntaharjoittelu vähentänee kipua «Kestävyysliikuntaharjoittelu ilmeisesti vähentää kipua fibromyalgiaa sairastavilla potilailla.»B. Lisäksi se kohentaa kestävyyskuntoa «Kestävyysliikuntaharjoittelu parantaa fibromyalgiaa sairastavien potilaiden kestävyyskuntoa.»A ja yleistä hyvinvointia «Aerobinen liikuntaharjoittelu kohentaa fibromyalgiaa sairastavien potilaiden yleistä hyvinvointia.»A.
Lihasvoimaharjoittelu saattaa vähentää kipua «Lihasvoimaharjoittelu ilmeisesti vähentää kipua fibromyalgiaa sairastavilla potilailla.»B ja kohentaa toimintakykyä «Lihasvoimaharjoittelu ilmeisesti kohentaa toimintakykyä fibromyalgiaa sairastavilla potilailla.»B ja yleistä hyvinvointia «Lihasvoimaharjoittelu saattaa kohentaa fibromyalgiaa sairastavien potilaiden yleistä hyvinvointia.»B.
Kognitiivis-behavioraalinen terapia lievittänee fibromyalgiaan liittyvää kipua ja parantanee toimintakykyä pitkäaikaisseurannassa «Kognitiivis-behavioraalinen terapia (KBT) lievittänee fibromyalgiaan liittyvää kipua ja parantanee toimintakykyä pitkäaikaisseurannassa.»C. Terapian sisältö ja toteuttamistapa vaihtelevat.
Hyväksymis- ja omistautumisterapia vähentää fibromyalgiaan liittyvää toimintakyvyn haittaa, mutta ei vaikuttane suoranaisesti kipuun. Terapia voi edistää psyykkistä sopeutumisprosessia «Busch AJ, Barber KA, Overend TJ ym. Exercise for t...»1.
Hypnoosi ja mielikuvaharjoittelu saattavat tilapäisesti lievittää fibromyalgiapotilaiden kipua mutta eivät vaikuta elämänlaatuun «Hypnoosi ja mielikuvaharjoittelu saattavat lievittää tilapäisesti fibromyalgiapotilaiden kipua.»C.
Moniammatillinen ryhmämuotoinen kuntoutus saattaa lyhytaikaisesti vähentää kipua ja parantaa fibromyalgiapotilaan toimintakykyä «Moniammatillinen ryhmämuotoinen kuntoutus saattaa lyhytaikaisesti vähentää fibromyalgiapotilaiden kipua ja parantaa heidän toimintakykyään.»C.
Neuropaattinen kipu
Viskeraalinen kipu Kuukautiskivun hoidossa korkeataajuinen TNS on ilmeisesti tehokas «Korkeataajuinen TENS saattaa lievittää kuukautiskipuja.»C.
Akupunktio saattaa helpottaa kuukautiskipua, mutta luotettava tutkimusnäyttö tästä puuttuu «Luotettava näyttö akupunktuurin vaikutuksesta kuukautiskipuihin puuttuu.»D.
• Krooniseen pankreatiittiin liittyvä kipu

Kirjallisuutta

  1. Busch AJ, Barber KA, Overend TJ ym. Exercise for treating fibromyalgia syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2007;(4):CD003786 «PMID: 17943797»PubMed