Takaisin Tulosta

Psoriaasi ja nivelpsoriaasi

Käyvän hoidon tiivistelmät
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ihotautilääkäriyhdistyksen asettama työryhmä
15.6.2020

Käypä hoito -suositus «Psoriaasi ja nivelpsoriaasi»1 ja lyhyt abstrakti englanniksi «Psoriasis and arthritic psoriasis»2

Keskeinen sisältö

 • Psoriaasi on ihon ja nivelten monimuotoinen, krooninen, usein suvuittain esiintyvä immunologinen tulehdustauti.
 • Psoriaasiin liittyvä valtimotautien ja diabeteksen riski on huomioitava aina hoitoa suunniteltaessa.
 • Hoito valitaan aina yksilöllisesti.
  • Vaikeaan iho- tai nivelpsoriaasiin pitää ajoissa aloittaa yleistulehdusta vaimentava pitkäaikainen systeeminen lääkitys.

Diagnoosi

 • Diagnoosi tehdään kliinisen kuvan perusteella.
 • Taudinkuva on monimuotoinen ja kulultaan krooninen ja vaihteleva. Valtaosalla (yli 80 %) potilaista oireet ovat lieviä.
 • Ihopsoriaasi jaetaan kahteen vaikeusasteryhmään.
 • Nivelpsoriaasia tulee epäillä aina, jos tulehduksellinen selkäkipu, niveltulehdus ja ihopsoriaasi esiintyvät samanaikaisesti.
  • Nivelpsoriaasi jaetaan kolmeen vaikeusasteeseen: lievään, keskivaikeaan ja vaikeaan.

Hoito

 • Hoidon tavoitteena ovat oireiden minimointi, elämänlaadun parantaminen ja työ- ja toimintakyvyn säilyttäminen. Nivelpsoriaasissa pyritään lisäksi reumaattisen tulehduksen sammuttamiseen.
 • Psoriaasiin voi liittyä ahdistusta ja masennusta, mikä on huomioitava hoitopäätöksissä. Koska yleissairauksien (mm. valtimotaudit «Vaikeaa ihopsoriaasia sairastavilla on muuta väestöä useammin sydän- ja verisuonisairauksia.»A ja diabetes) riski on psoriaasipotilailla suurentunut, niitä pitää seuloa ja hoitaa ajoissa ja potilaita tulee kannustaa terveisiin elämäntapoihin.

Ihopsoriaasin hoito

Nivelpsoriaasin hoito

Hoidon porrastus

 • Potilaita, joiden ihosairaus on hallittavissa paikallishoidolla ja nivelsairaus on vakaa, seurataan yleensä perusterveydenhuollossa. Myös liitännäissairauksien seulonta ja hoito kuuluvat perusterveydenhuoltoon.
 • Ihotautien erikoislääkärille lähetetään potilaat, joiden diagnoosi on epävarma, joilla on nopeasti laajeneva tai vaikea ihopsoriaasi tai joilla ihottuma aiheuttaa työkyvyttömyyttä (esim. kämmenpsoriaasi).
 • Reumatologian erikoislääkärin arvioon lähetetään potilaat, joilla on tuore moniniveltulehdus (yli 4 nivelen tulehdus), selkärankareumaa muistuttava tautimuoto tai pitkittynyt muutaman (alle 4:n) nivelen tulehdus, johon tulehduskipulääkkeet ja paikalliset kortikosteroidiruiskeet tehoavat huonosti tai jonka röntgenkuvissa havaitaan eteneviä muutoksia.
 • Iho- ja nivelpsoriaasia sairastavat lapsipotilaat ja raskaana olevat äidit kuuluvat erikoissairaanhoitoon.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ihotautilääkäriyhdistyksen asettama työryhmä

Päivityksen laati kirjoittajaryhmä, jonka jäsenet on merkitty listaan (*). Muut työryhmän jäsenet ovat lukeneet suosituksen, kommentoineet päivitettyjä osioita suosituksesta ja hyväksyneet lopullisen version.

Jorma Komulainen* (pj.)

Tarja Mälkönen*

Paula Vähäsalo

Kati Mykkänen

Anna Hannuksela-Svahn

Johanna Höök-Nikanne

Leena Koulu

Tapio Rantanen*

Raija Sipilä (Käypä hoito -toimittaja)*

Erna Snellman

Riitta Luosujärvi