Takaisin Tulosta

Hampaan paikkaushoito

Käyvän hoidon tiivistelmät
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä
28.5.2018

Käypä hoito -suositus «Hampaan paikkaushoito»1 ja lyhyt abstrakti englanniksi «Tooth restoration»2

Diagnostiikka ja hoitopäätös

 • Paikkaushoidon perustana ovat esitiedot, kliininen tutkimus ja niitä tarvittaessa täydentävä radiologinen tutkimus, joiden perusteella tehdään diagnoosi.
 • Kariesvauriot ovat yleisin paikkaushoidon indikaatio.
 • Kun kariesvaurio on todettu, arvioidaan, onko se aktiivinen ja onko edellytyksiä sen pysäyttämiseen. Paikkaushoito tulee kysymykseen vasta viimeisenä vaihtoehtona.
 • Maitohampaissa paikkaushoito on aiheellista aina, kun vaurio on läpäissyt kiilteen.
 • Pysyvissä hampaissa paikkaushoitoa ei suositella kariesvaurioihin, jotka rajoittuvat vain kiilteen alueelle. Myös dentiinin uloimpaan kolmannekseen edenneet vauriot voidaan pysäyttää, jos pinta pystytään pitämään puhtaana.
 • Paikkaushoitoa voidaan tarvita myös hampaan tai paikan lohkeamien, eroosio-, attritio- tai abraasiovaurioiden, hammastraumojen, hypomineralisaatiohäiriöiden (MIH) tai kosmeettisten virheiden vuoksi.

Ehkäisy ja hoitomenetelmän valinta

Hoito

 • Kun hammasta preparoidaan paikkausta varten, vaurion laajuus määrää preparointitarpeen. Kaviteetin reunat puhdistetaan aina kovaan hammaskudokseen saakka. Syvissä kaviteeteissa pulpaseinämälle voidaan pulpaperforaation välttämiseksi jättää pehmeää dentiiniä. Jos karioitunutta hammaskudosta jätetään tietoisesti paikan alle, on varmistettava, että paikasta saadaan tiivis ja kestävä.
 • On suositeltavaa tehdä paikkaus valmiiksi yhdellä kertaa ilman väliaikaisia täytemateriaaleja aina, kun se on hoidon kannalta mahdollista.
 • Paikan valmistamisessa on oleellista huolellinen materiaalien käyttöohjeiden noudattaminen.
 • Työskentelyalueen kosteuden eristämiseen voidaan käyttää vanurullia ja syljenimuria tai vaihtoehtoisesti suojakumia eli kofferdamia.
 • Oikealla matriisivalinnalla ja -tekniikalla palautetaan hampaan alkuperäinen muoto ja säilytetään kontakti naapurihampaisiin.
 • Syvissä kaviteeteissa voidaan pulpaseinämällä käyttää kalsiumhydroksidi- tai kalsiumsilikaattipohjaisia materiaaleja (esim. mineraali-trioksidi-aggregaatti, MTA) tai lasi-ionomeeria ohuena kerroksena (0,5 mm).
 • Yhdistelmämuovi- tai lasi-ionomeeripohjaiset alusmateriaalit eivät ilmeisesti vaikuta paikkauksen jälkeiseen hypersensitiivisyyteen pysyvien väli- ja poskihampaiden puru- ja välipintojen paikkauksessa «Kaviteetin alusmateriaalien käyttö ei ilmeisesti vaikuta yhdistelmämuovipaikan kestoikään tai paikkauksen jälkeiseen kipuherkkyyteen.»B.
 • Hampaanväriset korjaavan hoidon materiaalit vaativat kaviteetin esikäsittelyä, jotta ne kiinnittyvät hammaskudokseen.
 • Yhdistelmämuovien sidostamisessa kolmevaiheisilla etsaa ja huuhtele sidosaineilla ja kaksivaiheisilla itse-etsaavilla sidosaineilla päästään ilmeisesti parempaan tulokseen kuin kaksivaiheisilla etsaa ja huuhtele sidosaineilla «Kolmevaiheisen etsaa ja huuhtele -sidosaineen tai kaksivaiheisen itse-etsaavan sidosaineen käyttö ilmeisesti parantaa yhdistelmämuovipaikan selviytymistä suussa verrattuna kaksivaiheiseen etsaa ja huuhtele -sidosaineeseen.»B.
 • Valokovetteiset paikka-aineet viedään kaviteettiin valmistajan suosittelemina paksuuksina pienerätekniikkaa käyttäen.
 • Paikan viimeistelyssä ylimäärät poistetaan, paikka muotoillaan anatomiseksi hammasvälipintojen kontaktit ja purentakontaktit säilyttäen ja pinta kiillotetaan.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä

Helena Forss (pj.)

Kaija Hiltunen

Eero Kerosuo

Anja Kotiranta

Taina Käkilehto

Marja Pöllänen

Satu Spets-Happonen

Teemu Taipale

Helena Yli-Urpo

Leo Tjäderhane