Takaisin Tulosta

Uniapnea (obstruktiivinen uniapnea aikuisilla)

Käyvän hoidon tiivistelmät
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Keuhkolääkäriyhdistyksen ja Suomen Unitutkimusseura ry:n asettama työryhmä
15.6.2017

Käypä hoito -suositus «Uniapnea (obstruktiivinen uniapnea aikuisilla)»1 ja lyhyt abstrakti englanniksi «Sleep apnea syndrome»2

Keskeinen sisältö

 • Obstruktiivisessa uniapneassa hengitysilmavirtaus rajoittuu tai estyy ylähengitysteiden unenaikaisen ahtautumisen vuoksi.
 • Hoitamaton uniapnea saattaa lisätä sydän- ja verisuonitautien vaaraa, terveydenhuoltopalveluiden tarvetta ja ennenaikaista kuolleisuutta.
 • Uniapneaa voidaan ehkäistä painonhallinnalla ja korjaamalla kasvuiässä leukojen alueen rakenteellisia poikkeavuuksia hampaiston oikomishoidolla.
 • Lievän uniapnean ensisijainen hoito on liikapainoisilla laihdutus.
 • Keskivaikea tai vaikea uniapneaoireyhtymä hoidetaan ensisijaisesti unen aikana käytettävän ylipainehengityslaitteen avulla.

Ehkäisy

 • Uniapneaa voidaan ehkäistä painonhallinnalla ja korjaamalla kasvuiässä leukojen alueen rakenteellisia poikkeavuuksia hampaiston oikomishoidolla.

Diagnostiikka

 • Keskeisiä päiväaikaisia oireita ovat väsymys, keskittymisvaikeudet ja mielialahäiriöt.
 • Yöaikaisia oireita ovat kuorsaus, unenaikaiset hengityskatkot, herääminen tukehtumisen tunteeseen, lisääntynyt yöllinen virtsaneritys, suun kuivuminen ja huonolaatuinen uni.
 • Kliinisessä tutkimuksessa huomioidaan painoindeksi, vyötärönympärys ja hengitysteiden löydökset (nenän tukkoisuutta aiheuttavat rakenteet, leukojen poikkeavuudet, kielen ja risojen koko, pehmeä suulaki).
 • Diagnoosi ja hoidon tarpeen arviointi perustuvat anamneesiin, kliiniseen tutkimukseen ja yöpolygrafian tulokseen.
  • Hoitopäätös voidaan tehdä ilman yöpolygrafiatutkimusta, jos todennäköisyys vaikealle uniapnealle on suuri ja hypoventilaatio-oireyhtymä on suljettu pois.

Hoito

Elintapahoidot

CPAP-hoito

Uniapneakisko

Hermostimulaattorihoito

Lääkehoito

 • Tällä hetkellä uniapneaan ei ole Suomessa lääkeviranomaisten hyväksymää vireystasoa nostavaa lääkehoitoa.

Kuntoutus

 • CPAP-laite luokitellaan potilaalle maksuttomaksi lääkinnälliseksi kuntoutusvälineeksi.
 • Uniapneakiskoa ei ole tähän mennessä luokiteltu lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineeksi, joten avoterveydenhuollon potilaat kustantavat kiskon valmistuksen itse.

Ajo- ja työkyky

Seuranta

 • Lieväoireisen uniapneapotilaan seuranta toteutetaan perusterveydenhuollossa, ja sillä on vastuu myös liitännäissairauksien hoidosta.
 • CPAP-hoidon ohjaus, hoitotuloksen arviointi ja seuranta toteutetaan ainakin alkuvaiheessa erikoissairaanhoidossa.
 • Uniapneakiskohoidon ja kirurgisten hoitojen tulosta arvioivat niitä hoitavat yksiköt.
  • Potilaiden seuranta on järjestetty alueellisten käytäntöjen mukaisesti.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Keuhkolääkäriyhdistyksen asettama työryhmä

Tarja Saaresranta (pj.)

Ulla Anttalainen

Sari-Leena Himanen

Päivi Korhonen

Hanna-Riikka Kreivi

Jukka Lojander

Riitta Pahkala

Markku Partinen

Olli Polo

Juha Seppä

Arja Tuunainen (Käypä hoito -toimittaja)