Käypä hoito -toimituksen lisätiedot

Päivitetty 18.3.2020

JORMA KOMULAINEN

 • LT, dosentti, lastentautien ja lastenendokrinologian erikoislääkäri
 • Päätoimi: Käypä hoito -suositusten päätoimittaja, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
 • Sivutoimet: Konsultoiva lastenendokrinologi, Etelä-Karjalan keskussairaala; Cochrane Finland johtaja, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
 • Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: Guidelines International Network Nordic ohjausryhmän jäsen (2012–2019)
 • Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: Kelan sosiaalilääketieteellisen neuvottelukunnan jäsen (2012–2018); Fimean HTA neuvottelukunnan jäsen (2013-2016); Fimean lääkeinformaatioverkoston ohjausryhmän jäsen; STM:n palveluvalikoimaneuvoston vakituinen asiantuntija; STM:n valtakunnallinen hoidon saatavuuden ja yhtenäisten hoidon perusteiden työryhmän jäsen; STM:n palvelutuotannon kehittämisryhmän pysyvä asiantuntija; THL:n Toimia ohjausryhmän jäsen
 • Muut sidonnaisuudet: Väestöliitto, hallituksen jäsen; ITLA, hallituksen varajäsen

RAIJA SIPILÄ

 • LT, terveydenhuollon erikoislääkäri
 • Päätoimi: Toimituspäällikkö, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
 • Sivutoimet: Terveystalo, yleislääkäri
 • Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: Suomen yleislääketieteen yhdistys ry:n hallituksen varajäsen (2010–2017)
 • Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: Terveydenhuollon menetelmien arviointi -neuvottelukunnan varajäsen (2011–2016), Sosiaali- ja terveysministeriön rationaalisen lääkehoidon toimeenpano -ohjelma (2015–2017), Kelan sosiaalilääketieteellisen neuvottelukunnan jäsen (alkaen 2019)
 • Muut sidonnaisuudet: Lääkärin tietokannat, neuvottelukunnan jäsen (alkaen 2009); Käypä hoito -toimituksen edustaja, Lääketeollisuus ry:n rahoittaman tutkimushankkeen ohjausryhmässä (2013–2018)

MARI HONKANEN

 • Kehittämishankkeet
 • Tekninen toimitus
 • Verkostovaliokunnan kokousten sihteeri

TIINA LAMBERG

 • Käypä hoito -suosituksiin liittyvät tiedonhaut
 • Suositusten indeksointi (päivitetyt suositukset)

NIINA AHO

 • Kokousjärjestelyt
 • Laskujen tarkistukset

MINNA HAUKIO

 • Käypä hoito -suositusten tekninen toimitus, päivitykset
 • Aikakauskirja Duodecimin ja Käypä hoito -toimituksen yhteistyö

MARJO LEPISTÖ

 • Lausuntokierrokset
 • Käypä hoito NYT -uutiskirje

SANNA RÄSÄNEN

 • Käypä hoito -suositusten ruotsinnokset

TIINA TALA

 • Käypä hoito -suositusten käyttöönottoa tukevien materiaalien laatimisen koordinointi
 • Luentomateriaalien laatiminen ja päivitys, videoiden suunnittelu ja koordinointi
 • Implementointisuunnitelmien laatiminen
 • Kuvien muokkaus

KIRSI TARNANEN

 • Potilasversioiden kirjoittaminen ja koordinointi
 • Käypä hoito -suositusten tekninen toimitus, uudet suositukset
 • Kielentarkastus

KARIN TORP

 • Päävastuu työryhmiä koskevissa asioissa
 • Sidonnaisuusilmoitukset
 • Suositusten kustannussopimukset
 • Käypä hoito -apurahat työryhmille
 • Päätoimittajan sihteeri

Käypä hoito -toimittajat

KATRIINA KUKKONEN-HARJULA

 • LKT, dosentti (liikuntalääketiede), liikuntalääketieteen ja terveydenhuollon erikoislääkäri
 • Päätoimi: Ylilääkäri, Eksote (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri), kuntoutus, Lappeenranta
 • Sivutoimet: Käypä hoito -toimittaja
 • Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: Suomen Lihavuustutkijat ry:n hallituksen jäsen (alkaen 2019)
 • Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: –
 • Muut sidonnaisuudet: –

TANJA LAUKKALA

 • LT, psykiatrian erikoislääkäri
 • Päätoimi: Vastaava asiantuntijalääkäri, Kela
 • Sivutoimet: Käypä hoito -toimittaja; Yksityislääkäri
 • Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: –
 • Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: Käypä hoito, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim; Palveluvalikoimaneuvosto varajäsen, PALKOn MIEPÄ-jaoston jäsen; Seksuaaliterveysjaoston varapj; Kansallisen itsemurhien ehkäisytyötä koordinoivan verkoston jäsen
 • Muut sidonnaisuudet: Toistuvia asiantuntijalausuntoja Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

ANTTI MALMIVAARA

 • LKT, dosentti (fysiatria), fysiatrian erikoislääkäri
 • Päätoimi: ylilääkäri, Terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö, THL;  Terveys- ja sosiaalitalouden uutiskirje OPTIMIn päätoimittaja
 • Sivutoimet: Käypä hoito -toimittaja; Tutkimusasiantuntija, Sairaala Orton
 • Luottamustoimet terveydenhuollon alalla:  European Academy of Rehabilitation Medicine; Cochrane Rehabilitation, Executive Committee, Chair of the Methodology Committee; Cochrane Back and Neck Review Group, Editorial Board
 • Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: Käypä hoito, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim; STM, Palveluvalikoimaneuvosto ja sen Tules-jaos
 • Muut sidonnaisuudet: –

VILLE MATTILA

 • Päätoimi: vs. ortopedian ja traumatologian professori, ylilääkäri, Tampereen yliopistollinen sairaala; ortopedi, visiting professor, Karoliininen sairaala, Tukholma
 • Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: –
 • Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: –
 • Muut sidonnaisuudet: –

TUULA MEINANDER

 • Päätoimi: LL, BSc, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri, terveydenhuoltoon erikoistuva lääkäri, Tays Sydänsairaala
 • Sivutoimet: Käypä hoito -toimittaja, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim; Tohtorikoulutettava, Tampereen yliopisto, Oikeuslääketiede; Yksityislääkäri, Tays Sydänsairaala, Sydänääni-lehden toimittaja ja nettitoimittaja, Suomen Kardiologinen Seura
 • Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: Luottamusvaltuutettu, Tays Sydänsairaala (alkaen 2018), Luottamusmies Pshp/Tays (2014–2015), Suomen Lääkäriliiton Tampereen Edunvalvontavaliokunnan jäsen (2013–2014)
 • Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: Käypä hoito, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Guidelines International Network Nordic -työryhmän jäsen
 • Muut sidonnaisuudet:-

EERO MERVAALA

 • LT, professori
 • Päätoimi: Professori, Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, farmakologian osasto
 • Sivutoimet: Käypä hoito -toimittaja; Lääketieteellinen asiantuntija (farmakologia), Yhtyneet Medix-laboratoriot
 • Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: varajäsen, HUS hallitus; puheenjohtaja, Lääketutkimussäätiö; jäsen, Suomen Verenpaineyhdistyksen hallitus, jäsen, Suomen Farmakologiyhdistyksen hallitus; jäsen, Lääketietoverkosto, FIMEA
 • Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: –
 • Muut sidonnaisuudet: –

ILONA MIKKOLA

 • LT, yleislääketieteen erikoislääkäri
 • Päätoimi: Terveyskeskuslääkäri, Rovaniemen kaupunki
 • Sivutoimet: Käypä hoito -toimittaja, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim; Laatukouluttaja, Conmedic Oy
 • Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: Yleislääkärilehden tieteellinen toimituskunta, jäsen; Lääkäreiden eettinen foorumi, jäsen;  Suomen yleislääketieteen yhdistys, hallituksen jäsen; Duodecimin valtuuskunta, jäsen
 • Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: –
 • Muut sidonnaisuudet: –

KRISTA NUOTIO

 • Päätoimi: Osastonlääkäri HUS neurologia, Peijaksen sairaala
 • Sivutoimet: Yksityisvastaanotto Terveystalolla (Kamppi, Leppävaara ja Myyrmäki), Tuntiopettaja Helsingin yliopisto
 • Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: MEDigi-hankkeen neurologian Helsingin alajaoston jäsen
 • Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: –
 • Muut sidonnaisuudet: Luento- ja kirjoituspalkkioita yrityksiltä: TEVA, MSD, Allergan; EAN 6/2019 kongressi, työnantajan (HUS) nimeämänä, TEVAn rahoitus

MARJA PÖLLÄNEN

 • HLT, dosentti (parodontologia), kliinisen hammashoidon erikoishammaslääkäri
 • Päätoimi: Yksityishammaslääkäri Turku
 • Sivutoimet: Käypä hoito -toimittaja
 • Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: Hammaslääkäriseura Apollonian hallituksen jäsen (2010–2015), Meritalon Hammaslääkärit Oy hallituksen pj (alkaen 2016)
 • Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: –
 • Muut sidonnaisuudet: Luentopalkkio (Hammaslääkäriseura Apollonia, Denstal, Lääkäriliitto, Turun hammaslääkäriseura, MSD)

ARJA TUUNAINEN

 • LT, dosentti, kliinisen neurofysiologian ja psykiatrian erikoislääkäri
 • Päätoimi: Käypä hoito -suositusten toimittaja, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
 • Sivutoimet: Yksityislääkäri
 • Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: –
 • Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: –
 • Muut sidonnaisuudet: –