Käypä hoito -toimituksen lisätiedot

Päivitetty 5.5.2021

JORMA KOMULAINEN

 • LT, dosentti, lastentautien ja lastenendokrinologian erikoislääkäri
 • Päätoimi: Käypä hoito -suositusten päätoimittaja, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
 • Sivutoimet: Konsultoiva lastenendokrinologi, Etelä-Karjalan keskussairaala; Cochrane Finland johtaja, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
 • Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: Guidelines International Network Nordic ohjausryhmän jäsen (2012–2019)
 • Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: Kelan sosiaalilääketieteellisen neuvottelukunnan jäsen (2012–2018); Fimean HTA neuvottelukunnan jäsen (2013-2016); Fimean lääkeinformaatioverkoston ohjausryhmän jäsen; STM:n palveluvalikoimaneuvoston vakituinen asiantuntija; STM:n valtakunnallinen hoidon saatavuuden ja yhtenäisten hoidon perusteiden työryhmän jäsen; STM:n palvelutuotannon kehittämisryhmän pysyvä asiantuntija; THL:n Toimia ohjausryhmän jäsen
 • Muut sidonnaisuudet: Väestöliitto, hallituksen jäsen; ITLA, hallituksen varajäsen

RAIJA SIPILÄ

 • LT, terveydenhuollon erikoislääkäri
 • Päätoimi: Toimituspäällikkö, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Käypä hoito
 • Sivutoimet: Terveystalo, yleislääkäri
 • Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: GIN Nordic ohjausryhmän jäsen 2019-; Kela sosiaalilääketieteen neuvottelukunta 2/2019-; Lääkäritietokannat neuvottelukunnan jäsen 2010-
 • Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: Potilaat mukaan Käypä hoito -suositusten laatimiseen -hanke, työnantajalle rahoitus, rahoittajana STEA; PROSHADE, työnantajalle rahoitus, rahoittajana STN
 • Muut sidonnaisuudet: Lääketeollisuus ry:n rahoittaman tutkimushanke (Realisation of the Current Care Guidelines for diabetes in Finland – A case study of the usability of electronic patient information systems and national registers to support evidence based health care decision making) ohjausryhmän jäsen 11/2012-2018 (ei palkkiota itselle tai työnantajalle)

MARI HONKANEN

 • Kehittämishankkeet
 • Tekninen toimitus
 • Verkostovaliokunnan kokousten sihteeri

TIINA LAMBERG

 • Käypä hoito -suosituksiin liittyvät tiedonhaut
 • Suositusten indeksointi (päivitetyt suositukset)

NIINA AHO

 • Kokousjärjestelyt
 • Laskujen tarkistukset

MINNA HAUKIO

 • Käypä hoito -suositusten tekninen toimitus, päivitykset
 • Aikakauskirja Duodecimin ja Käypä hoito -toimituksen yhteistyö

MARJO LEPISTÖ

 • Lausuntokierrokset
 • Käypä hoito NYT -uutiskirje
 • Implementointisuunnitelmien laatiminen (SWAY)

SANNA RÄSÄNEN

 • Käypä hoito -suositusten ruotsinnokset

TIINA TALA

 • Käypä hoito -suositusten käyttöönottoa tukevien materiaalien laatimisen koordinointi
 • Luentomateriaalien laatiminen ja päivitys, videoiden suunnittelu ja koordinointi
 • Implementointisuunnitelmien laatiminen
 • Kuvien muokkaus

KIRSI TARNANEN

 • Potilasversioiden kirjoittaminen ja koordinointi
 • Käypä hoito -suositusten tekninen toimitus, uudet suositukset
 • Kielentarkastus

Käypä hoito -toimittajat

JUHA AHONEN

 • LL, yleislääketieteen erikoislääkäri
 • Päätoimi: Käypä hoito -toimittaja (terveystaloustiede), edeltävät: ylilääkäri Helsingin kaupunki ja ylilääkäri Valvira
 • Sivutoimet: Ylilääkäri, Helsingin kaupunki
 • Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: –
 • Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: –
 • Muut sidonnaisuudet: –

KATRIINA KUKKONEN-HARJULA

 • LKT, dosentti (liikuntalääketiede), liikuntalääketieteen ja terveydenhuollon erikoislääkäri
 • Päätoimi: Ylilääkäri, Eksote (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri), kuntoutus, Lappeenranta
 • Sivutoimet: Käypä hoito -toimittaja
 • Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: Suomen Lihavuustutkijat ry:n hallituksen jäsen (alkaen 2019)
 • Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: –
 • Muut sidonnaisuudet: –

TANJA LAUKKALA

 • LT, psykiatrian erikoislääkäri
 • Päätoimi: Vastaava asiantuntijalääkäri, Kela
 • Sivutoimet: Käypä hoito -toimittaja; Yksityislääkäri
 • Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: –
 • Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: Käypä hoito, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim; Palveluvalikoimaneuvosto varajäsen, PALKOn MIEPÄ-jaoston jäsen; Seksuaaliterveysjaoston varapj; Kansallisen itsemurhien ehkäisytyötä koordinoivan verkoston jäsen
 • Muut sidonnaisuudet: Toistuvia asiantuntijalausuntoja Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

ANTTI MALMIVAARA

 • LKT, dosentti (fysiatria), fysiatrian erikoislääkäri
 • Päätoimi: ylilääkäri, Terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö, THL;  Terveys- ja sosiaalitalouden uutiskirje OPTIMIn päätoimittaja
 • Sivutoimet: Käypä hoito -toimittaja; Tutkimusasiantuntija, Sairaala Orton
 • Luottamustoimet terveydenhuollon alalla:  European Academy of Rehabilitation Medicine; Cochrane Rehabilitation, Executive Committee, Chair of the Methodology Committee; Cochrane Back and Neck Review Group, Editorial Board
 • Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: Käypä hoito, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim; STM, Palveluvalikoimaneuvosto ja sen Tules-jaos
 • Muut sidonnaisuudet: –

VILLE MATTILA

 • Päätoimi: vs. ortopedian ja traumatologian professori, ylilääkäri, Tampereen yliopistollinen sairaala; ortopedi, visiting professor, Karoliininen sairaala, Tukholma
 • Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: –
 • Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: –
 • Muut sidonnaisuudet: –

TUULA MEINANDER

 • LL, BSc, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri, terveydenhuoltoon erikoistuva lääkäri
 • Päätoimi: Toimintopäällikkö, osastonylilääkäri, Hämeenlinnan ja Riihimäen Sydänsairaala
 • Sivutoimet: Käypä hoito -toimittaja, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim; Tohtorikoulutettava, Tampereen yliopisto, Oikeuslääketiede; Yksityislääkäri, Tays Sydänsairaala, Sydänääni-lehden toimittaja ja nettitoimittaja, Suomen Kardiologinen Seura
 • Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: Luottamusvaltuutettu, Tays Sydänsairaala (alkaen 2018), Luottamusmies Pshp/Tays (2014–2015), Suomen Lääkäriliiton Tampereen Edunvalvontavaliokunnan jäsen (2013–2014)
 • Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: Käypä hoito, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Guidelines International Network Nordic -työryhmän jäsen
 • Muut sidonnaisuudet: –

EERO MERVAALA

 • LT, professori
 • Päätoimi: Professori, Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, farmakologian osasto
 • Sivutoimet: Käypä hoito -toimittaja; Lääketieteellinen asiantuntija (farmakologia), Synlab-laboratoriot
 • Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: jäsen, Suomen Verenpaineyhdistyksen hallitus; jäsen, Lääketietoverkosto, FIMEA
 • Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: –
 • Muut sidonnaisuudet: –

ILONA MIKKOLA

 • LT, yleislääketieteen erikoislääkäri
 • Päätoimi: Terveyskeskuslääkäri, Rovaniemen kaupunki
 • Sivutoimet: Käypä hoito -toimittaja, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim; Laatukouluttaja, Conmedic Oy
 • Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: Yleislääkärilehden tieteellinen toimituskunta, jäsen; Lääkäreiden eettinen foorumi, jäsen;  Suomen yleislääketieteen yhdistys, hallituksen jäsen; Duodecimin valtuuskunta, jäsen
 • Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: –
 • Muut sidonnaisuudet: –

KRISTA NUOTIO

 • Päätoimi: Osastonlääkäri HUS neurologia, Peijaksen sairaala
 • Sivutoimet: Yksityisvastaanotto Terveystalolla (Kamppi, Leppävaara ja Myyrmäki), Tuntiopettaja Helsingin yliopisto
 • Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: MEDigi-hankkeen neurologian Helsingin alajaoston jäsen
 • Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: –
 • Muut sidonnaisuudet: Luento- ja kirjoituspalkkioita yrityksiltä: TEVA, MSD, Allergan; EAN 6/2019 kongressi, työnantajan (HUS) nimeämänä, TEVAn rahoitus

MARJA PÖLLÄNEN

 • HLT, dosentti (parodontologia), kliinisen hammashoidon erikoishammaslääkäri
 • Päätoimi: Yksityishammaslääkäri Turku
 • Sivutoimet: Käypä hoito -toimittaja
 • Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: Hammaslääkäriseura Apollonian hallituksen jäsen (2010–2015), Meritalon Hammaslääkärit Oy hallituksen pj (alkaen 2016)
 • Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: –
 • Muut sidonnaisuudet: Luentopalkkio (Hammaslääkäriseura Apollonia, Denstal, Lääkäriliitto, Turun hammaslääkäriseura, MSD)

ALEKSI RAUDASOJA

 • Päätoimi:
 • Sivutoimet:
 • Luottamustoimet terveydenhuollon alalla:
 • Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa:
 • Muut sidonnaisuudet:

ARJA TUUNAINEN

 • LT, dosentti, kliinisen neurofysiologian ja psykiatrian erikoislääkäri
 • Päätoimi: Käypä hoito -suositusten toimittaja, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
 • Sivutoimet: Yksityislääkäri
 • Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: –
 • Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: –
 • Muut sidonnaisuudet: –