Verkostovaliokunnan lisätiedot

Päivitetty 17.9.2020

Puheenjohtaja
JOHANNA AROLA

 • Päätoimi ja työnantaja (nykyinen ja aiemmat): Osastonylilääkäri, HUS
 • Sivutoimet (nykyiset ja aiemmat): Molekyylipatologian professori
 • Muut palkkiot: Ei palkkioita
 • Terveydenhuollon yritysten maksamat kongressimatkat ja luentopalkkiot: IPSEN, MSD, Novartis, Roche, Bayer, INCYTE
 • Osakkuudet terveydenhuollon yrityksissä: Multipat Oy
 • Apurahat terveydenhuollon tutkimustyöhön: VTR, Syöpäjärjestöt, Liv Och Hälsa, HUS Diagnostiikkakeskus Tiederaha
 • Luottamustoimet terveydenhuollon järjestöissä: Terveysalan kasvustrategiatyöryhmät STM 2017–2018
 • Osallistuminen terveydenhuollon toimintaa ohjaaviin hankkeisiin ja työryhmiin: Ei osallistumisia

ILONA AUTTI-RÄMÖ

 • Päätoimi ja työnantaja (nykyinen ja aiemmat):
 • Sivutoimet (nykyiset ja aiemmat):
 • Muut palkkiot:
 • Terveydenhuollon yritysten maksamat kongressimatkat ja luentopalkkiot:
 • Osakkuudet terveydenhuollon yrityksissä:
 • Apurahat terveydenhuollon tutkimustyöhön:
 • Luottamustoimet terveydenhuollon järjestöissä:
 • Osallistuminen terveydenhuollon toimintaa ohjaaviin hankkeisiin ja työryhmiin:

Varapuheenjohtaja
TUULA HEINÄNEN

 • Päätoimi ja työnantaja (nykyinen ja aiemmat): Kehittämisjohtaja 2013 alkaen, terveyspalvelujen johtaja 2004–2012
 • Sivutoimet (nykyiset ja aiemmat): Ei sivutoimia
 • Muut palkkiot: Ei palkkioita
 • Terveydenhuollon yritysten maksamat kongressimatkat ja luentopalkkiot: Ei palkkioita
 • Osakkuudet terveydenhuollon yrityksissä: Ei osakkuuksia
 • Apurahat terveydenhuollon tutkimustyöhön: Ei apurahoja
 • Luottamustoimet terveydenhuollon järjestöissä: Lääkäriliiton terveyspoliittinen jaosto, asiantuntijajäsen 2012
 • Osallistuminen terveydenhuollon toimintaa ohjaaviin hankkeisiin ja työryhmiin: Kaste; Etelä-Suomen aluejohtoryhmä; Hyvä vastaanotto -hanke, ohjausryhmän puheenjohtaja (”omistaja”); Syöpäkeskus työryhmä (STM); Kansanterveystyön johtajaverkosto

PEKKA HONKANEN

 • Päätoimi ja työnantaja (nykyinen ja aiemmat): Eläkkeellä, Professori, Oulun yliopisto terveystieteiden laitos 2009–2015
 • Sivutoimet (nykyiset ja aiemmat): Professori, Oulun yliopisto, Elinikäisen terveyden tutkimusyksikkö 30 %, terveyskeskuslääkäri, Oulunkaaren SOTE ky, 20 %
 • Muut palkkiot: Pysyvä asiantuntijalääkäri, VALVIRA
 • Terveydenhuollon yritysten maksamat kongressimatkat ja luentopalkkiot: Pfizer Oy, ECMID 2015, Kööpenhamina, Tanska, kokouspalkkioita Prevenar 13 -advisory board, luentopalkkioita
 • Osakkuudet terveydenhuollon yrityksissä: Ei osakkuuksia
 • Apurahat terveydenhuollon tutkimustyöhön: Ei apurahoja
 • Luottamustoimet terveydenhuollon järjestöissä: Suomen yleislääketieteen yhdistys ry., puheenjohtaja 2011, Duodecim-seura valtuuskunta 2013–
 • Osallistuminen terveydenhuollon toimintaa ohjaaviin hankkeisiin ja työryhmiin: Kaste-hankkeisiin kuuluva Hyvä Potku 2014–2015, Paljon palveluita käyttävät, tukea tarvitsevat 2015

JUKKAPEKKA JOUSIMAA

 • Päätoimi ja työnantaja (nykyinen ja aiemmat): Päätoimittaja, Kustannus Oy Duodecim; Entiset päätoimet: Mehiläinen Oy (2002–2006), Joensuun kaupunki (1995–2001), Enon kunta (1988–1994)
 • Sivutoimet (nykyiset ja aiemmat): Nykyiset sivutoimet: Työterveyslääkäri (ammatinharjoittaja); Mehiläinen Oy; Lääkäritoimittaja, Aikakauskirja Duodecim
 • Muut palkkiot: Ei palkkioita
 • Terveydenhuollon yritysten maksamat kongressimatkat ja luentopalkkiot: Ei palkkioita
 • Osakkuudet terveydenhuollon yrityksissä: Ei osakkuuksia
 • Apurahat terveydenhuollon tutkimustyöhön: Ei apurahoja
 • Luottamustoimet terveydenhuollon järjestöissä: Ei luottamustoimia
 • Osallistuminen terveydenhuollon toimintaa ohjaaviin hankkeisiin ja työryhmiin: Toimituksen jäsen, EBMeDS päätöksentuki (Kustannus Oy Duodecim)

JORMA KOMULAINEN

 • LT, dosentti, lastentautien ja lastenendokrinologian erikoislääkäri
 • Päätoimi: Käypä hoito -suositusten päätoimittaja, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
 • Sivutoimet: Konsultoiva lastenendokrinologi, Etelä-Karjalan keskussairaala; Cochrane Finland johtaja, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
 • Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: Guidelines International Network Nordic ohjausryhmän jäsen (2012–2019)
 • Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: Kelan sosiaalilääketieteellisen neuvottelukunnan jäsen (2012–2018); Fimean HTA neuvottelukunnan jäsen (2013-2016); Fimean lääkeinformaatioverkoston ohjausryhmän jäsen; STM:n palveluvalikoimaneuvoston vakituinen asiantuntija; STM:n valtakunnallinen hoidon saatavuuden ja yhtenäisten hoidon perusteiden työryhmän jäsen; STM:n palvelutuotannon kehittämisryhmän pysyvä asiantuntija; THL:n Toimia ohjausryhmän jäsen
 • Muut sidonnaisuudet: Väestöliitto, hallituksen jäsen; ITLA, hallituksen varajäsen

MARKUS PEROLA

 • Päätoimi ja työnantaja (nykyinen ja aiemmat): Tutkimusprofessori / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos / Terveys-osasto / Genomiikka ja biomarkkerit-yksikkö yksikön päällikkö
 • Sivutoimet (nykyiset ja aiemmat): Helsingin yliopisto, Clinical and Molecular Metabolism Research Program, varajohtaja (ei työsuhteessa, vieraileva tutkija); Tarton yliopisto, vieraileva professori (loppunut 31.12.2017); HUS IV Eettinen toimikunta, puheenjohtaja; Suomen Akatemia, biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta, varapuheenjohtaja; Biopankkien osuuskunta Suomi – FINBB hallituksen jäsen; Päivystävä lääkäri / Haartmanin sairaala sisätaudit / HUS
 • Muut palkkiot: Ei palkkioita
 • Terveydenhuollon yritysten maksamat kongressimatkat ja luentopalkkiot: NovoNordisk: luentopalkkio; Pfizer: luentopalkkio
 • Osakkuudet terveydenhuollon yrityksissä: Ei osakkuuksia
 • Apurahat terveydenhuollon tutkimustyöhön: EU H2020, Suomen Akatemia, Sitra, STM, NovoNordisk Foundation suomalaisia julkishyödyllisiä säätiöitä; Kuulun FinnGen – tutkimuksen Scientific Committee:n ja lisäksi FinnGen-tutkimus rahoittaa merkittävästi THL:n yksikköni toiminntaa FinnGenin toimintojen vuoksi. FinnGen-tutkimus on Helsingin yliopiston koordinoima, Business Finlandin (ent. TEKES) ja kahdentoista lääketehtaan (Abbvie, Astra-Zeneca, Biogen, Celgene, Genentech, MSD, Pfizer, GSK, Sanofi, Janssen, Maze Therapeutics, Novartis) rahoittama tutkimus. Ei henkilökohtaisia palkkioita tästä.
 • Luottamustoimet terveydenhuollon järjestöissä: European Journal of Human Genetics, Section Editor; European Society of Human Genetics, The Public and Professional Policy Committee (PPPC), jäsen; Suomen Lääkäriliitto, edunvalvontajaos, jäsen
 • Osallistuminen terveydenhuollon toimintaa ohjaaviin hankkeisiin ja työryhmiin: STM:n Genomikeskustyöryhmä, jäsen; Biopankkilainsäädännön ohjausryhmä, jäsen; STM SOTE Kokonaisarkkitehtuuri yksilöllistetyn lääketieteen ryhmän jäsen

MATTI RAUTALAHTI

 • Päätoimi ja työnantaja (nykyinen ja aiemmat): Pääsihteeri, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2011 alkaen
 • Sivutoimet (nykyiset ja aiemmat): Ei sivutoimia
 • Muut palkkiot: Ei palkkioita
 • Terveydenhuollon yritysten maksamat kongressimatkat ja luentopalkkiot: Ei palkkioita
 • Osakkuudet terveydenhuollon yrityksissä: Ei osakkuuksia
 • Apurahat terveydenhuollon tutkimustyöhön: Ei apurahoja
 • Luottamustoimet terveydenhuollon järjestöissä: Suomen ASH ry hallitus, Tarttumattomat-verkoston johtoryhmän puheenjohtajan, Paolon säätiön hallitus, Vainion säätiön hallitus, A-klinikkasäätiön hallitus
 • Osallistuminen terveydenhuollon toimintaa ohjaaviin hankkeisiin ja työryhmiin: Terveysfoorumit 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016; Konsensuskokous 2012, 2014, 2016

NOORA RITAMÄKI

 • Päätoimi ja työnantaja (nykyinen ja aiemmat):
 • Sivutoimet (nykyiset ja aiemmat):
 • Muut palkkiot:
 • Terveydenhuollon yritysten maksamat kongressimatkat ja luentopalkkiot:
 • Osakkuudet terveydenhuollon yrityksissä:
 • Apurahat terveydenhuollon tutkimustyöhön:
 • Luottamustoimet terveydenhuollon järjestöissä:
 • Osallistuminen terveydenhuollon toimintaa ohjaaviin hankkeisiin ja työryhmiin:

RIITTA SAUNI

 • Päätoimi ja työnantaja (nykyinen ja aiemmat): Nykyinen: Työterveyshuollon ja työlääketieteen professori, Tampereen yliopisto; Aiempi: Lääkintöneuvos, STM
 • Sivutoimet (nykyiset ja aiemmat): Nykyinen: työterveyslääkäri, Aava
 • Muut palkkiot: Ei palkkioita
 • Terveydenhuollon yritysten maksamat kongressimatkat ja luentopalkkiot: Ei palkkioita
 • Osakkuudet terveydenhuollon yrityksissä: Ei osakkuuksia
 • Apurahat terveydenhuollon tutkimustyöhön: Ei 3 vuoden sisällä
 • Luottamustoimet terveydenhuollon järjestöissä: Tampereen Lääkäriseuran hallitus, Duodecim valtuuskunta
 • Osallistuminen terveydenhuollon toimintaa ohjaaviin hankkeisiin ja työryhmiin: STM työterveyshuollon neuvottelukunnan kehittämisjaosto ja ammattitautijaosto

HANNELE SILTANEN

 • Päätoimi ja työnantaja (nykyinen ja aiemmat): Tutkija, Hoitotyön tutkimussäätiö
 • Sivutoimet (nykyiset ja aiemmat): Ei sivutoimia
 • Muut palkkiot: Ei palkkioita
 • Terveydenhuollon yritysten maksamat kongressimatkat ja luentopalkkiot: Ei palkkioita
 • Osakkuudet terveydenhuollon yrityksissä: Ei osakkuuksia
 • Apurahat terveydenhuollon tutkimustyöhön: Apurahat väitöskirjatutkimukseen: Hengityssairauksien tutkimussäätiö, Tampereen tuberkuloosisäätiö
 • Luottamustoimet terveydenhuollon järjestöissä: Ei luottamustoimia
 • Osallistuminen terveydenhuollon toimintaa ohjaaviin hankkeisiin ja työryhmiin: Ei osallistumisia

LEO TJÄDERHANE

 • Päätoimi ja työnantaja (nykyinen ja aiemmat): Professori, Helsingin yliopisto
 • Sivutoimet (nykyiset ja aiemmat): Ylihammaslääkäri, HUS; Tutkimusjohtaja, Oulun yliopisto
 • Muut palkkiot: Ei palkkioita
 • Terveydenhuollon yritysten maksamat kongressimatkat ja luentopalkkiot: Ei palkkioita
 • Osakkuudet terveydenhuollon yrityksissä: Ei osakkuuksia
 • Apurahat terveydenhuollon tutkimustyöhön:
 • Luottamustoimet terveydenhuollon järjestöissä: Käypä hoito -työryhmän puheenjohtaja (Juurihoito); Käypä hoito -työryhmän jäsen (Antibiootit akuuttien hammasperäisten tulehdusten hoidossa); Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia: hallituksen jäsen, varapuheenjohtaja 2019-2020; puheenjohtaja 2021-2023
 • Osallistuminen terveydenhuollon toimintaa ohjaaviin hankkeisiin ja työryhmiin: Ei osallistumisia