Takaisin Tulosta

Parodontiitti

Käyvän hoidon tiivistelmät
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian asettama työryhmä
17.11.2016

Käypä hoito -suositus «Parodontiitti»1 ja lyhyt abstrakti englanniksi «Periodontitis»2

Diagnostiikka

  • Parodontiitti eli hampaan kiinnityskudosten sairaus on merkittävä kansantauti, joka on väestössä alidiagnosoitu ja jää osin hoitamatta.
  • Parodontiitin varhaisdiagnostiikkaan ja hoitoon on perusterveydenhuollossa kohdistettava erityistä huomiota, sillä vaikea parodontiitti seurauksineen aiheuttaa huomattavia kustannuksia ja vaatii usein erikoishammaslääkäritasoista hoitoa.
  • Parodontologinen tutkimus on osa suun terveydentilan tutkimusta sisältäen peri-implanttikudosten tutkimisen. Tutkimus tehdään kaikenikäisille säännöllisin väliajoin, jotta hampaita ja hammasimplantteja ympäröivien kudosten sairaudet todetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
  • Ientaskumittauksen tulokset kirjataan pintakohtaisesti. Verenvuoto taskuja mitattaessa (bleeding on probing, BOP) on merkki tulehduksesta ja tärkeä havainto varhaisdiagnostiikassa «Ienverenvuoto (BOP) liittyy kudoksen alttiuteen sairastua parodontiittiin ja on siten tärkeä parametri parodontiitin varhaisdiagnostiikassa.»A.
  • Syventynyt tasku, kiinnityskato ja röntgenkuvasta havaittu alveoliluukato ovat parodontiitin ja peri-implantiitin diagnostisia merkkejä.
  • Mikrobiologinen näyte voi tulla kyseeseen, jos nuorella on nopeasti edennyt parodontiitti tai jos aikuisella vaste asianmukaiseen hoitoon on huono.
  • Hammaslääkäri vastaa diagnostiikasta ja hoidon suunnittelusta sekä hoidon toteutumisesta kokonaisuutena. Potilaan ja hammaslääkärin ohella parodontologisen hoitotiimin jäseniä voivat olla suuhygienisti, hammashoitaja ja erikoishammaslääkäri.

Ehkäisy

Hoito

Yhteys yleissairauksiin

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä

Eija Könönen (pj.)

Mervi Gürsoy

Erja Nuutinen

Marja Pöllänen

Kimmo Suomalainen

Pekka Ylöstalo